Update: Ook Hengevelde gaat gebukt onder het Coronavirus

Vanwege de recente ontwikkelingen rond de verspreiding van het coronavirus in Nederland heeft premier Mark Rutte donderdagmiddag tijdens een persconferentie nieuwe maatregelen aangekondigd. Ook in Hengevelde zijn reeds ingrijpende maatregelen genomen. Hieronder de maatregelen die diverse verenigingen en organisaties in Hengevelde hebben genomen:

KULTURHUS DE MARKE

Het bestuur van Stichting Sport en Gemeenschapsvoorzieningen Hengevelde (SSGH)­, heeft in overleg  haar gebruikers besloten, om i.v.m. de ontwikkelingen rondom het corona-virus de richtlijnen van de overheid, RIVM en de diverse sportbonden te volgen. Omdat we een veilige omgeving willen creeren voor onze vrijwilligers en voor onze gasten is er besloten om per direct Kulturhus de Marke te sluiten voor alle activiteiten tot in ieder geval 31 maart. In goede samenwerking hopen we verspreiding te beperken. Laten we samen alert zijn, in het belang van allen. Onze gezondheid is immers ons kostbaarste bezit. We hopen op ieders medewerking en begrip voor dit besluit.

 
W.V.V.’34
 
Beste leden en vrijwilligers, na onze berichtgeving vanmiddag is bekend geworden dat de KNVB adviseert om geen trainingen te laten plaatsvinden. Hieraan geven wij gehoor. Dit betekent dat vanavond alle trainingen niet doorgaan. Blijf de berichtgeving op onze website en social media volgen. Bestuur W.V.V.’34.
Vanwege de recente ontwikkelingen in Nederland rond de verspreiding van het coronavirus zijn vandaag door de overheid maatregelen aangekondigd die ook het voetbal raken. Het bestuur laat weten dat per direct de volgende maatregelen gelden:

• Alle sportwedstrijden in Nederland deze maand afgelast. Dat geldt dus ook voor voetbalwedstrijden in de eredivisie, Keuken Kampioen Divisie én al het amateurvoetbal.
• Alle trainingen van W.V.V.’34 zijn afgelast
• Geplande bijeenkomsten binnen de verenigingen worden geannuleerd en naar een later moment verplaatst. Dit geldt bijvoorbeeld voor de leidersbijeenkomst die gepland staat op donderdagavond 12 maart. Deze bijeenkomst gaat niet door.
• Leden, ouders en vrijwilligers met klachten aan de luchtwegen (hoesten, niezen etc.) wordt gevraagd de landelijke richtlijnen te volgen en thuis te blijven.
Het bestuur van W.V.V.’34 zal via haar website en social media ieder informeren bij nieuwe ontwikkelingen en/of maatregelen. Houdt dus de berichtgeving op deze website in de gaten. Voor actuele informatie over het coronavirus is de website van het RIVM te raadplegen.

 
Ook de inschrijving van de Hengeveldse Autorodeo die volgende week vrijdag plaats zou vinden bij 't Kooltje in Hengevelde, is voorlopig uitgesteld. Dit in verband met het Coronavirus dat zich in Nederland heeft uitgebreid. Het is nog niet bekend wanneer de inschrijving alsnog wordt gehouden. Het kabinet heeft nieuwe vergaande maatregelen aangekondigd om de uitbraak van het coronavirus in te dammen. Mensen moeten zoveel mogelijk thuis blijven. Evenementen met meer dan 100 mensen worden afgelast. Scholen blijven wel open.
 
Cupido
 
In verband met het coronavirus worden ALLE volleybalwedstrijden in ieder geval t/m dinsdag 31 maart afgelast.
Dit betekent dat er geen wedstrijden worden gespeeld. De Nevobo volgt hiermee het advies van NOC*NSF op.
Trainingen gaan tot nader order wel gewoon door. Leden, ouders en vrijwilligers met klachten aan de luchtwegen (hoesten, niezen ect.) wordt gevraagd de landelijke richtlijn te volgen en thuis te blijven tot nadere berichtgeving van RIVM.

WHC

Alle handbalwedstrijden tot en met 31 maart zijn afgelast. Hiermee volgt het NHV de adviezen van het RIVM en het kabinet op. Het kabinet heeft ook voor heel Nederland opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Deze oproep zouden wij graag willen ondersteunen en u ook oproepen om alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen, vieringen en werkgroep bijeenkomsten ook af te gelasten.

WHC volgt deze richtlijnen op. Dit betekend dat er ook, tot nader bericht niet meer getraind zal worden.

De Kolenbrander 

Beste gasten,
Er is helaas op dit moment nog al wat te doen omtrent het Corona virus. Wij blijven gewoon geopend. Wel vragen we iedereen die een reservering geplaatst heeft, maar niet kan, of wil, komen dit telefonisch door te geven. Vriendelijke groet en hopelijk tot snel bij ons in het restaurant.

De Petrusschool 

Vanmiddag is er een persconferentie geweest waarin het kabinet en het RIVM meerdere maatregelen aan hebben gekondigd. Enkele maatregelen en adviezen hebben effect voor ons als school. 

-          Scholen blijven open.

-          Mensen met (milde) griepklachten moeten thuis blijven.

-          Evenementen met meer dan 100 mensen dienen te worden afgelast.

De school blijft open

Concreet betekent dit dat onze school gewoon open blijft. De lessen gaan op de gebruikelijke wijze door. Wij zullen geen activiteiten laten plaatsvinden, waarbij meerdere groepen of de hele school in een ruimte aanwezig zullen zijn. 

Klachten? Thuisblijven!

Leerlingen en leerkrachten, die griepklachten hebben, dienen thuis te blijven. Het gaat hierbij met name om koorts, (ernstige) hoestbuien of klachten aan de luchtwegen. Volg hierbij de richtlijnen van de RIVM. 

Als jullie kind thuis moet blijven, horen we dat graag ’s ochtends voor half negen. Aangezien ik verwacht dat meerdere ouders tegelijkertijd willen bellen, zal de telefoon wellicht overbelast zijn. Een mailtje sturen naar de leerkracht en in cc naar mij mag in deze situatie ook.

Volg de mail en Klasbord

Wanneer meerdere leerkrachten van Keender thuis blijven, is de kans groot dat er te weinig vervangers beschikbaar zijn. Het samenvoegen van klassen is in deze specifieke situatie volgens mij niet verstandig. Daarom kan het helaas zo zijn, dat klassen naar huis gestuurd worden. Samen met de leerkrachten zal ik altijd proberen jullie hier zo vroeg mogelijk van op de hoogte te houden. Houd daarom zowel de mail als Klasbord goed in de gaten.

Projectavond gaat niet door

De projectavond van donderdag 19 maartmoeten wij helaas afgelasten. Het gaat hierbij nl. om een evenement van veel meer dan de maximale 100 mensen. De projectweek wordt dit jaar dus niet afgesloten met een gezamenlijke bijeenkomst. 

Tot slot

Zoals gezegd, de ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Het kan zomaar zijn dat er morgen of in het weekend nieuwe berichten volgen. Daarom wordt er al nagedacht over manieren waarop we kinderen wel enigszins onderwijs kunnen geven, als de scholen toch onverhoopt moeten sluiten. In de groepen 3 t/m 8 zullen we morgenmiddagdaarom alvast stapeltjes (werk)boeken klaarleggen.

Als jullie vragen hebben, hoor ik het graag. Deze situatie is voor iedereen nieuw, dus het kan heel goed zijn, dat ik dingen niet genoemd heb, die jullie wel verwacht hadden. Laat het gerust weten. 

Met vriendelijke groet,

Dineke Hek

Directeur

0547-333420

Bentelo

Het bestuur van stichting de Pol, heeft met haar gebruikers besloten, om i.v.m. de ontwikkelingen rondom het corona-virus de richtlijnen van de overheid, RIVM en de diverse sportbonden te volgen.
Dit betekent dat het gehele sportcomplex de Pol in ieder geval tot 31 maart gesloten blijft. Alle activiteiten, binnen en buiten, zowel wedstrijden, trainingen en vergaderingen worden opgeschort. Het is ook niet toegestaan, om onderling of in kleine groepen gebruik te maken van de faciliteiten op het gehele sportcomplex.
We hopen op ieders medewerking en begrip voor dit lastige besluit.

ReumaNederland

Beste inwoners van Hengevelde,
Vanuit ReumaNederland is besloten de landelijke collecteweek van 16 t/m 21 maart niet door te laten gaan. 
Wij begrijpen uiteraard het besluit. Maar deze week is het merendeel van de bussen al bezorgd bij onze collectanten. Indien u collectant bent, vragen wij via deze weg de collectebus bij één van ons terug te brengen.
Ons excuus en alvast hartelijk dank voor de medewerking.
Bianca Mentink – Agnes de Wit – Hennie van Kessel / comité Hengevelde

 
Dit zijn de maatregelen op een rij.
• Iedereen in Nederland blijft thuis bij griep-, koorts- of hoestklachten en vermijdt sociaal contact.
• Bel pas met de huisarts als klachten verergeren.
• Evenementen met meer dan honderd personen worden afgelast. Dit geldt ook voor sportwedstrijden.
• Nederlanders worden opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te gaan werken of de werktijden te spreiden.
• Voor zorgmedewerkers geldt: blijf pas thuis van je werk als je klachten en koorts hebt.
• Voor zorgmedewerkers geldt ook: reis niet naar het buitenland.
• Scholen hoeven op dit moment nog niet te sluiten. De maatschappelijke gevolgen zouden dan te groot zijn, omdat ook ouders dan thuis moeten blijven.
• Hogescholen en universiteiten wordt geadviseerd hun hoorcolleges zoveel mogelijk online aan te bieden.
• Eerder werden inwoners van Noord-Brabant al opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te werken en ook bij klachten thuis te blijven.
• Ook werden eerder al veel sportevenementen en andere grote evenementen in Noord-Brabant afgelast.
• Mensen die tot de risicogroepen behoren, worden opgeroepen zo min mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer.
• Beperk bezoek aan kwetsbare personen.
De nieuwe maatregelen worden genomen, omdat patiënten in Noord-Brabant via verschillende bronnen besmet blijken te zijn, meldt Jaap van Dissel van het RIVM. Ook bij besmette personen in Amsterdam en Rotterdam blijkt de bron van de infectie in sommige gevallen niet duidelijk. Dit duidt erop dat er mogelijk een kanteling is in de situatie, waardoor de autoriteiten geen volledige grip op de situatie hebben.
De nieuwe maatregelen gelden in ieder geval tot en met 31 maart.
Jeugd en Jongerenwerk
 
De bijeenkomst van Jeugd en Jongerenwerk die vanavond stond gepland in De Marke is afgelast.