Petrusschool legt het werk neer

Op vrijdag 15 maart is er een landelijke stakingsdag voor het hele onderwijs. De leerkrachten van onze school, die op die dag zouden werken, kiezen ervoor om aan deze staking deel te nemen. Dit betekent dat de school op die dag gesloten is! Waarom staken zij?
Om het vak van leerkrachten, onderwijsondersteuners en schoolleiders daadwerkelijk op te waarderen, het personeelstekort het hoofd te bieden en de onderwijskwaliteit ook in de toekomst te kunnen borgen, zijn verdere investeringen in het onderwijs volgens ons noodzakelijk.
De landelijke staking is gericht op het verkrijgen van meer geld voor het onderwijs. Dit geld is bestemd voor salarisverhoging van alle personeelsleden en voor het verminderen van de werkdruk.