Petrusschool heeft nieuwe directeur gevonden in de naam van Annemieke Bloemink

De Petrusschool heeft in de naam van Annemieke Bloemink een nieuwe directeur gevonden. Zij komt over dan de Daltonschool Hengelo Zuid en neemt de taken over van Dineke Hek, die deze week na 7 jaar afscheid van de Hengeveldse basisschool. Zij gaf eerder aan op zoek te zijn naar een nieuwe uitdaging, en deze gevonden te hebben op basisschool de Meander in Nijverdal. Hier gaat ze ook aan de slag als directeur. Vandaag zijn ook ouders van de scholieren op de hoogte gesteld. Zij kregen het volgende bericht: “Met groot genoegen kan ik jullie mededelen dat we een directeur hebben gevonden voor de Petrusschool. Via een uitgebreide sollicitatieprocedure is de benoemingsadviescommissie (BAC) op zoek gegaan
naar een geschikte kandidaat voor deze functie. De BAC bestond uit teamleden, ouders uit de MR en
een directeur. Op basis van de binnengekomen sollicitatiebrieven heeft de BAC een selectie gemaakt en gesprekken met kandidaten gevoerd. Aansluitend heeft een uitgebreid assessment plaatsgevonden. Op grond van de bevindingen uit deze gesprekken en de resultaten van het assessment heeft de BAC mij geadviseerd om mevrouw Annemieke Bloemink te benoemen tot directeur van de Petrusschool. Deze voordracht heb ik vervolgens overgenomen. Annemieke Bloemink gaat haar werkzaamheden vanaf 1 augustus a.s. oppakken en zal 28 uur per week aanwezig zijn.”