Schreijer-Pierik: ‘EU-evaluatie fipronil-aanpak en noodsteun pluimveesector nodig’

CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik wil zo snel mogelijk opheldering van de Europese Commissie over de aanpak van de fipronil-crisis in de Europese eiersector. “Ik wil van de Europese Commissie precies weten wanneer welke EU-landen voor het eerst fipronil hebben vastgesteld en op welke datum zij via het Europese waarschuwingssysteem voor voedselveiligheid RASFF hiervan aan de andere landen melding hebben gemaakt.”

Volgens Schreijer-Pierik (CDA) bestaat het waarschuwingssysteem immers “niet voor niets” in de Europese interne markt. “De Europese Commissie moet daarom een nauwkeurige reconstructie geven van het verloop, de aanpak en de feiten in álle landen.”“Deze affaire blijft een enorme ramp voor de getroffen pluimveehouders en de eiersector in de Europese Unie”, constateert Schreijer-Pierik. “Daarom heb ik de Europese Commissie gevraagd met financiële noodsteun te komen, naast eventuele nationale steun door de lidstaten en overbruggingskredieten. Europese steunmaatregelen zijn ook getroffen bij eerdere land- en tuinbouwcrises, zoals de EHEC-affaire in 2011. Gezonde familiegezinsbedrijven in de pluimveehouderij mogen door deze affaire niet omvallen.”

Ook wil Schreijer-Pierik weten of in de fipronil-affaire wel één Europees geharmoniseerde aanpak door de lidstaten gewaarborgd en gevolgd is. “Daarover bestaat nu onnodig veel verwarring, zelfs onder Europese toxicologen”, stelt de CDA-Europarlementariër. “Terwijl het om EU-wetgeving en een Europese norm gaat, lijken Europese lidstaten niet altijd dezelfde berekeningen en maatregelen te hebben gehanteerd. Denk daarbij aan terugroepacties, maar ook de publiekswaarschuwingen.” Ze wil dan ook van de EU-Commissaris voor Voedselveiligheid en Volksgezondheid Vytenis Andriukaitis weten óf en hóe sprake is geweest van één Europese geharmoniseerde aanpak, waarover minister Schippers en staatssecretaris Van Dam in hun kamerbrief vorige week schreven.

Duidelijk is wel dat Nederland “de strengste normen” hanteerde bij de aanpak. “Nederlandse eieren die nu in de handel zijn, voldoen hoe dan ook aan alle normen.”