Senioren Hengevelde verwelkomen 2024

Woensdag 3 januari kwamen de Senioren Hengevelde bij elkaar in de mooie kantine van De Hebo om het nieuwe jaar samen een start te geven. De voorzitter opende de avond met de beste wensen voor iedereen in goede gezondheid. Wel stond hij nog even stil bij het overlijden van een aantal leden, juist in de laatste weken van het oude jaar. Leden die altijd erg betrokken waren bij de club. In de wens voor het komende jaar refereerde hij aan de tekst uit het januarinummer van het kerkblaadje ‘De Höfte’ waar de opmerking over het gevoelsmatige snelle verloop van de tijd aan de orde werd gesteld. Naar mate de mens ouder wordt is het vooral belangrijk om actief te blijven en steeds weer nieuwe uitdagingen aan te gaan. Zinvol bezig blijven om lichaam en geest scherp en gezond te houden.

Het brengt nieuwe ervaringen en nieuwe herinneringen met zich mee die het geheugen blijvend voeden en de leegte vullen. De jeugd doet dat al automatisch vanwege onderwijs, werk en vriendenkring. Ook de Senioren Hengevelde ondersteunen die gedachte met nadruk. Daarom heeft het bestuur een lijst samengesteld van alle plaatselijke verenigingen waar ook senioren welkom zijn en iets kunnen betekenen. Bij het komende maandblad voor februari zal deze lijst worden ingesloten.

Verder werd meegedeeld dat de excursie op 10 april naar het Europarlement in Brussel vol zit. Nieuw was de mededeling dat de Senioren Hengevelde in aanmerking komen voor een excursie op 19 maart met de Museumbus naar de Museumfabriek in Enschede, speciaal bedoeld voor de leden die wat minder mobiel zijn. Het bestuur zal zelf de in aanmerking komende leden daarvoor uitnodigen. Beide excursies worden gratis aangeboden.

De avond kreeg een vervolg met de band ‘De Lindenbaum Musikanten’ die heerlijke Oberkraïner muziek liet horen, waarbij alle aanwezigen onderwijl gewoon in gesprek konden blijven met hun tafelgenoten. Het werd een gezellige avond waar ieder het oude en het nieuwe jaar ruimschoots aan de orde kon stellen. Een samenzijn zoals het bedoeld was: Gezellig en ongedwongen. En natuurlijk ging het glas op het nieuwe jaar omhoog voor het ‘Ein prosit’.