Senioren Hengevelde worden voor de rechter “gedaagd”.

Al doet de titel boven deze tekst iets ernstigs vermoeden, toch kunnen we u gerust stellen. Het bestuur van de Senioren Hengevelde heeft een afspraak gemaakt in de rechtbank van Almelo om daar eens een bezoekje te brengen aan de politierechter om te zien en te horen hoe mensen die echt een misstap hebben begaan, gestraft worden.

Ieder van ons weet dat wetten nageleefd moeten worden, maar kennelijk voelt niet iedereen die noodzaak. Wordt zo iemand ‘gepakt’ dan kan er in minder ernstige gevallen een directe straf volgen in de vorm van een bekeuring met boete uitgeschreven door bijvoorbeeld een agent. Betreft het echter een zwaarder delict, dan zal daar de rechter aan te pas komen om te oordelen. In een dergelijk proces spelen meerdere personen een rol.
De officier van justitie klaagt de gedaagde aan, de advocaat verdedigt de gedaagde en de rechter oordeelt op basis van het gehoorde en de bewezen feiten tot een straf of vrijspraak.

Dagelijks lezen we in de krant over fraude, drugshandel, mishandelingen en vernielingen.
Hoe gaat de rechtbank om met deze strijd van goed tegen kwaad en hoe wordt de strafmaat bepaald? Wat beoogt de rechter met de strafmaat te bereiken en werkt het?
De rechtbank is een onafhankelijke macht die de wet als uitgangspunt heeft en daaraan gekoppeld de strafmaat. Vindt de veroordeelde dat het gevelde vonnis van de rechter niet op eerlijke gronden heeft plaats gevonden of misschien te zwaar is, dan kan hij of zij daar tegen in beroep gaan. Hetzelfde geldt overigens voor de officier van justitie. Voor ons als toeschouwers en toehoorders is het wel eens goed om op de plaats des oordeels, de rechtbank dus, te ervaren hoe een en ander werkt.

De Senioren Hengevelde worden daarvoor uitgenodigd om op woensdag 22 januari plaats te nemen op de publieke tribune van de rechtbank in Almelo.
We vertrekken om precies 9.00 uur per bus vanaf de parkeerplaats tegenover de Coop supermarkt en zullen na aankomst plusminus anderhalf uur kunnen meeluisteren naar de rechtspraak van de politierechter. Mogelijk dat we de rechter nog wat vragen kunnen stellen over de procedures. De toegang is slechts beperkt mogelijk tot 30 leden van onze vereniging.

 
De belangstelling voor dit bezoek was erg groot en dus is aanmelding voor 22 januari helaas niet meer mogelijk.
Het is wel eens verhelderend om te zien en te horen hoe onze rechtstaat functioneert. Te vaak oordelen we zonder achtergronden en feiten te kennen. U krijgt nu de kans om dat beeld recht te zetten.