St. Petrusschool Cartridge Fonds blikt terug op succesvol jaar

De stichting Petrusschool Cartridge Fonds kan terug kijken op een mooi jaar, waarin heel veel lege inktjet- en tonercartridges een plek vonden in de inzameldozen van de stichting P.C.F. Met de opbrengst van deze lege cartridges kon de stichting weer een groot aantal wensen vervullen en goede doelen steunen.

Wat ooit begon als een project in groep 7 van de Petrusschool in Hengevelde over de inzameling van diverse soorten afval en de recycling daarvan, is uitgegroeid tot de oprichting van een stichting, die de lege cartridges op diverse plekken inzamelt en grote partijen zelfs ophaalt. Ook dit jaar vonden vele lege cartridges weer de weg naar de Petrusschool en ook werden bij diverse bedrijven en instellingen weer vele lege cartridges opgehaald, waarvoor nogmaals hartelijk dank.

Zo kon de Petrusschool een groot deel van haar schoolbibliotheek vernieuwen, dankzij een grote gift van de stichting P.C.F.

Ook kon de onderbouw van de school een groot aantal knutselmaterialen en speelgoed aanschaffen.

Dit laatste werd ook mede gemaakt door de inzameling van lege batterijen.

Verder werden er giften gedaan aan :

Prinses Beatrix Spierfonds
O.W.C. ’t Roessingh
De Losserhof
Alpe d’Huzes

Dit werd mede mogelijk gemaakt door de vele bedrijven en instellingen waar we de cartridges het hele jaar door ophalen.

Mocht U de cartridges weer leeg hebben, dan kunt U ze op de volgende punten inleveren :

AH in Delden
X-Tronic in Delden
AH in Goor
JUMBO in Goor
ICS in Hengevelde
JUMBO in Haaksbergen

Ook diverse Basisscholen in de regio zamelen lege cartridges in en die worden dan weer door ons opgehaald en verwerkt.

Mochten er nog bedrijven en instellingen zijn die ons de lege cartridges willen schenken neem dan even contact op met : Jan Boomkamp, email : janboomkamp@hotmail.com , tel. : 0547-333549