Update MFA Hengevelde

Drie jaar geleden werd op de vrijdag voor de zomerfeesten Hengevelde (corona tijd) via Wegdamnieuws gecommuniceerd dat de Hengeveldse verenigingen hun zinnen zetten op een nieuwe MFA op een nog nader te bepalen locatie.

Vorig jaar werd in de periode rondom de zomerfeesten ook via dit medium Hengevelde geïnformeerd over de beoogde nieuwe locatie voor de MFA aan de andere kant van de Needsestraat. Ook nu zijn er ontwikkelingen!

De afgelopen maanden is er namelijk door de werkgroep MFA, de gemeente en de architect veel tijd gestoken in de verdere uitwerking van het plan op het gebied van haalbaarheid en ook ontwerptechnisch. Feedback uit informatieavonden is verwerkt en ook zijn we samen met de gebruikers (verenigingen) van de nieuwe MFA al begonnen met het indelen van de ruimtes binnen het gebouw. Denk hierbij aan een slimme multifunctionele indeling van o.a. kleedkamers, conferentieruimte en horecavoorzieningen. Dit heeft ertoe geleid dat we nieuwe tekeningen/impressies kunnen delen. Nog steeds zijn het concepten en nog steeds is niets in beton gegoten, maar we denken hiermee steeds meer in de goede richting te komen.

Plattegrond terrein

Wat er o.a. veranderd is in de plattegrond ten opzichte van de vorige keer:

  • Positie van tennisvelden, beachveld en pupillenveld;
  • Er is een looptrack om/door het park ingetekend, met nu een aparte (±) 100-meterbaan;
  • Voetbalvelden liggen een stuk verder van de Needsestraat, met een brede groenstrook en ook de looptrack ertussen;
  • Veel meer groene ruimte rondom de parkeerplaats en dus meer afstand tot de Needsestraat en Bretelerstraat;

Sfeerbeeld gebouw

Het sfeerbeeld van het gebouw vind je ook in de bijlage. Dit is ook alweer wat verder uitgewerkt en daarvoor is uitgegaan van een eerste schets-plattegrond (begane grond en eerste verdieping) met (bijna) alle gewenste functies. Het sfeerbeeld van het pand komt wat ons betreft al een heel eind in de goede richting.

Verkeer 

Helaas is er nog geen duidelijkheid over de verkeerssituatie. Dit ligt nog bij de provincie en gemeente.

Laat je horen

Gaandeweg gaan we steeds verder de details in. En ook daarover horen we graag de mening van Hengevelde. Kijk er dan ook rustig naar en laat ons weten wat je ervan vindt, waar je verbeterpunten ziet en wat zeker zo zou moeten blijven. We horen het graag!

Verdere communicatie

De bijgaande tekeningen/impressies worden de komende weekenden ook getoond tijdens de zomerfeesten op de schermen. We hopen weer veel feedback op te halen waar we dan na de zomerfeesten weer mee verder kunnen.

Vragen of opmerkingen? Laat het horen!

Wij wensen iedereen 2 fantastische weekenden Zomerfeesten Hengevelde

Werkgroep MFA – Dorpscoöperatie Samen Hengevelde