Vacature conciërge Petrusschool

Op de Petrusschool in Hengevelde is er een vacature voor een conciërge.
Directeur Dineke Hek: “Egbert Molderink heeft aangegeven dat hij op zijn 72e toch echt met pensioen wil gaan. Hij werkt als conciërge op onze school en voert hier allerhande klussen uit. Zijn vertrek betekent dat wij een vacature mogen stellen voor een nieuwe conciërge. Wij zijn op zoek naar iemand, die beschikbaar is voor vier tot vijf dagdelen (16-20 uur) per week.
De werkzaamheden bestaan uit allerhande voorkomende (kleine) technische klussen, huishoudelijke taken, tuin- en pleinonderhoud (grasmaaien, heg snoeien), etc. Een volledige functieomschrijving staat in de bijlage.
Ben je iemand, of ken je iemand, voor wie dit een passende functie is? Dan hoor ik het graag. Geïnteresseerde kandidaten kunnen een brief en cv sturen naar d.hek@keender.nl. Wil je meer informatie? Bel (06-12607345) of mail dan gerust!”
Hieronder de volledige vacature tekst:

Functienaam : Conciërge / schoolassistent Keender
1. Functie-informatie Salarisschaal 3
Scorepatroon 22121 11122 12 21
Somscore 21
Uitvoerder : Epsedean 26 februari 2010 Werkterrein : Bedrijfsvoering - Facilitaire Zaken Activiteiten : Verlenen van hand- en spandiensten
Bedienen van c.q. werken met apparaten, systemen, gereedschap
2. Context
De werkzaamheden worden verricht binnen een school voor primair onderwijs.
De conciërge verricht onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan gebouwen, terreinen en inventaris, verricht ondersteunende werkzaamheden en verricht werkzaamheden op het gebied van leerlingzaken.(te denken valt aan melkvoorziening, boodschappen doen, zieke kinderen naar huis brengen etc.).
Overige opmerkingen: qua opleiding is een bepaalde mate van technische vaardigheid gewenst.
3. Resultaatgebieden
1. Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan gebouwen, terreinen en inventaris, rekening houdend met (technische) onderhoudsvoorschriften en -afspraken o.a.:
• signaleert (ver)storingen;
• verhelpt eenvoudige gebreken;
• neemt, hoort klachten van technische aard aan;
• geeft klachten van technische aard door of meldt (ad hoc) situaties (bijv. tijdens controle rondes);
• legt administratieve gegevens samenhangend met de te verrichten technische taken vast;
• verstrekt informatie aan personeelsleden over doel, doorlooptijden e.d. van werkzaamheden.
2. Ondersteunende werkzaamheden o.a.:
• beheert audiovisueel materiaal en zet dit klaar;
• beheert het magazijn en bestelt schoonmaakartikelen en kantoorartikelen;
• maakt kopieën;
• zet koffie en thee;
• verricht eenvoudige schoonmaakwerkzaamheden.
4. Bevoegdheden, kader & verantwoordelijkheden
• Beslist bij/over: het verhelpen van eenvoudige gebreken, het magazijnbeheer en het attenderen van de leerkracht op ordeproblemen.
• Kader: regels en werkafspraken, veiligheids- en inspectievoorschriften en technische voorschriften.
• Verantwoording: aan de directeur en/of andere gedelegeerde leidinggevende over de tijdigheid, juistheid en volledigheid van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan gebouwen, terreinen en inventaris, van ondersteunende werkzaamheden en van werkzaamheden op het gebied van leerlingzaken.
10
Keender organisatiemap Functieboek en functiebouwwerk Keender vastgesteld CvB 23-03-2015
 
 
5. Kennis en vaardigheden
• Praktisch gerichte kennis in het omgaan met apparaten en de toepassingsmogelijkheden ervan;
• inzicht in de organisatie en werkwijze van de school;
• vaardigheid in het oplossen van problemen bij klachten, storingen en onderhoud;
• vaardigheid in de omgang met leerlingen bij ordeverstoringen passend binnen de daartoe gemaakte afspraken en schoolregels.
6. Contacten
• Met melders van klachten en/of gebruikers van het gebouw(en) om informatie in te winnen bij het traceren en dienstverlenend te zijn bij het verhelpen van storingen en gebreken aan gebouwen en inventaris;
• met personeelsleden over de uitvoering van werkzaamheden om feitelijke informatie te verstrekken;
• met leerkrachten om feitelijke informatie te verstrekken over het gedrag van leerlingen;
• met leerlingen over hun gedrag om hen tot de orde te roepen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
Keender organisatiemap Functieboek en functiebouwwerk Keender vastgesteld CvB 23-03-2015