Verkiezing van hét Pronkstuk van Stad en Ambt Delden

Breng uw stem uit via www.tsa-delden.nl of met de stemkaart in het blad “Het Pronkstuk van Stad en Ambt Delden”
Wat wordt het pronkstuk van Delden? Is het de koopakte van Twickel uit 1347 of Is het de poortersklok die we iedere avond om 9 uur horen luiden? Zijn het de beroemde concerten die Unico van Wassenaer bijna drie eeuwen geleden componeerde of zijn het stukjes film over de bevrijding van Delden in 1945? Dit zijn slechts een paar voorbeelden van al het moois dat er in Stad en Ambt Delden, de beide oude gemeenten, te vinden is.
De verkiezing begint steeds meer vorm te krijgen, want de stemmen stromen binnen via de website en in 49 etalages in Delden hangen de foto’s van de 49 pronkstukken. Driekwart van deze foto’s is gemaakt door Monique Holterman. Zij zien er prachtig uit; dus loopt u eens langs de winkels in Delden. Ze zullen blijven hangen tot 28 november. Maar ook op de website zijn de pronkstukken te zien. Daar vindt men tevens de beschrijvingen van alle negenenveertig en daar zijn zelf delen van de genomineerde films te bekijken. Bovendien is er een werk Unico van Wassenaer te beluisteren.

<<Hengevelde 1953

De komende drie weken zullen beslissend zijn voor een keuze waaraan iedereen kan meedoen. Negenenveertig bijzondere voorwerpen zijn geselecteerd om mee te dingen naar de eerste plaats als hét pronkstuk van Stad en Ambt, de oude gemeenten, waar de Vereniging Heemkunde Ambt Delden  en het Twents Streekarchief Delden op historisch gebied actief zijn.

Alle negenenveertig staan afgebeeld in het extra nummer “Het Pronkstuk van Delden” van het blad Onder de Linden: 32 bladzijden met prachtige foto’s en korte beschrijvingen van al deze pronkstukken. De leden krijgen het blad in de bus, maar het is ook te koop voor het bedrag van drie euro, dat dit keer zo laag gehouden is om meer mensen te bereiken met deze verkiezing. De verkooppunten zijn: de Readshop in Delden, de Dagwinkel in Bentelo en de Bazar van Jon in Hengevelde. Pas aan het einde van de week, want de druk van het blad is helaas wat donker uitgevallen. Daarom komt een lichtere druk, die dan in de winkel ligt. Daarin zit ook een stemkaart, waarop u uw zeven voorkeurstemmen kunt uitbrengen. Daarvoor is ruimschoots de tijd, want de laatste dag om te stemmen is pas op 14 november.
Enige bijzondere voorwerpen binnenkort te bewonderen zijn op de Open Dag van het archief en de stallen van Twickel. Dat gebeurt op zaterdag 3 november van 13.30 tot 16.00 uur.

Om een weloverwogen keuze te maken kunt u alle voorwerpen op de website bekijken en uit elk van de zeven categorieën één voorwerp kiezen. Misschien zal er bij de verkiezing wel eens wat verbazing ontstaan, dat er per computeradres maar één stem uitgebracht kan worden, maar dat is gedaan om te voorkomen dat er vanuit één computer ontelbare stemmen uitgebracht worden Zo blijven de verkiezingen eerlijk.

Iedereen kan kortom zeven keer een keuze maken, hetzij via de stemkaart in het blad, hetzij via de website.
Op de stemkaart staat ook waar hij in Delden, Bentelo of Hengevelde ingeleverd kan worden.
Elke categorie kent zeven objecten, die in een willekeurige volgorde staan. Nummer één is niet mooier dan nummer twee. Men kan zich soms afvragen of een bepaald voorwerp niet beter in een andere categorie geplaatst kan worden. Twijfel mag er altijd bestaan.

De laatste verkiezingsdag is 14 november. Dan zullen er zeven voorwerpen overblijven.

Deze worden op de avond van 28 november in een vrij toegankelijke bijeenkomst in Stadscentrum het Parochiehuis in Delden verdedigd door zeven “ambassadeurs”. Zij houden een vurig pleidooi om op hun voorwerp te stemmen. De zaal beslist uiteindelijk wat het winnende pronkstuk zal zijn.