Voorlichting over o.a drank & drugs voor groep 8 Petrusschool

Ongeveer een jaar geleden ontving de ouderraad van school een mooie subsidie (€1000,-) van de stichting Zomerfeesten Hengevelde omtrent een voorlichtingsprogramma rondom de problematiek m.b.t. drank en drugs. In mei dit jaar werd er een druk bezochte informatieavond georganiseerd door de Werkgroep preventie drugsgebruik en drankmisbruik in Hengevelde. Deze kick-off avond was bedoeld voor alle volwassenen, die via sportvereniging, zomerfeesten, als ouder of opa/oma, vrijwilliger of anderszins met de jeugd en jongeren te maken heeft. Op dit moment wordt er door de werkgroep nog gewerkt aan een plan om dit thema een goede plek te geven binnen de Hengeveldse gemeenschap, zodat het niet bij een éénmalige actie blijft. Dit betekend natuurlijk niet dat er op dit moment verder niks gebeurd aan voorlichting. Jeugd en jongerenwerk heeft voor hun doelgroep jaarlijks aandacht m.b.t. dit thema. Ook op de Petrusschool wordt er actief gewerkt aan voorlichting voor bijvoorbeeld groep 8. Zo was het donderdag 7 december jl. de beurt aan de leerlingen van deze groep. De voorlichting ging deze keer verder dan alleen over drank en drugs.

Donderdag 7 december hebben de leerlingen van groep 8 van de Petrusschool naar de Risk Factory in Enschede gebracht. Dit is veiligheidseducatiecentrum dat door de Veiligheidsregio is ingericht op de voormalige Vliegbasis Twenthe. Hier werden de leerlingen in contact gebracht met allerlei onveilige scenario’s, waarin een puber kan belanden. Het doel van de Risk Factory is, dat bezoekers zich bewust worden van veiligheidsrisico's én oplossingen. In nagebootste praktijksituaties ervaarden de kinderen (on)veiligheid en leerden ze hoe te handelen. Dat gebeurde in interactieve scenario's over o.a. brandgevaar, risico’s internetgebruik, verkeersveiligheid, risico’s alcoholgebruik, effect van groepsdruk, contact met hulpdiensten, etc.

Vorig jaar heeft de ouderraad van de Petrusschool zich ingezet om informatie te geven over de effecten van drank- en drugsgebruik. Het bezoek in de Risk Factory sloot hier goed bij aan. De kinderen hebben met een speciale bril ervaren hoe een simpel parcours moeilijk wordt met alcohol. Deze bril bootste het gezichtseffect van 6 glazen alcohol na.  Een zeer leerzame ervaring!