Vrijwilligerswerk is voor iedereen

Salut-medewerkers Angèl en Belinda adviseren en ondersteunen vrijwilligersorganisaties in Hof van Twente. Op zoek naar vrijwilligerswerk Salut helpt om passend vrijwilligerswerk te vinden.
Bij vrijwilligerswerk snijdt het mes bijna altijd aan twee kanten. Want zowel de vrijwilliger als degene die de vrijwillige hulp ontvangt, ervaart de onderlinge relatie als waardevol. Vrijwilligerswerk versterkt het sociale karakter van onze gemeente. Salut draagt daar actief aan bij. Salut werft vrijwilligers, koppelt hen aan passend vrijwilligerswerk bij Salut of een andere vrijwilligersorganisatie, biedt ondersteuning waar nodig en organiseert activiteiten die zorgen dat de vrijwillige werkrelatie goed blijft. Organisaties die vrijwilligers zoeken of meer willen weten over vrijwilligersbeleid kunnen ook bij Salut terecht. Bijvoorbeeld voor informatie over scholing of over verzekeringen.
Wil je meer informatie?
Bel met Salut, telefoonnummer 0547-260053, mail naar info@salut-welzijn.nl of loop op dinsdag- woensdag- of donderdagochtend binnen in het gezondheidscentrum in Delden of Markelo. Binnenlopen aan de Rozenstraat 2a in Goor kan van maandag t/m vrijdag van 9:00-12:30 uur en op donderdag van 9:00-20:00 uur.

klik hier