Zienswijze Dorpscoöperatie Samen Hengevelde op Bestemmingsplanwijziging ‘Goorsestraat 13’ & ‘Wethouder Goselinkstraat’

Dorpscoöperatie SamenHengevelde acht de ontwikkelingen rondom de locatie ‘Assink’ van groot belang voor heel Hengevelde. Naar ons idee is het dorp echter niet tot nauwelijks meegenomen in de ontwikkelingen. Donderdag 9 november was er de inloopmiddag die bij toeval een dag van tevoren breder bekend werd. Verder is er naar ons idee geen ruimte geweest voor ‘de mening van Hengevelde’.

Het gaat om de ontwikkelingen in onderstaande twee ontwerpbestemmingsplannen.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Hengevelde, wijziging Goorsestraat 13’

Ontwerpbestemmingslan ‘Buitengebied Hof van Twente, herziening Wethouder Goselinkstraat ong. Hengevelde’

SamenHengevelde heeft een enquête uitgezet en naar aanleiding daarvan met Hengeveldenaren gesproken. Onderstaand worden de resultaten hiervan uiteengezet.

Onderstaande figuur geeft aan dat bijna een derde het eens is met de ontwikkelingen, bijna twee derde het oneens is en de rest hier neutraal in zit. Ook is te zien dat er 154 reacties binnen zijn gekomen, een flink aantal!

Onderstaande samenvatting beoogt een totaaloverzicht van de inbrengen te geven. De bullets geven dus samenvoegingen van de inbrengen weer, waarbij het veelal zo is dat meerdere Hengeveldenaren dezelfde inbreng hebben geleverd. Die hier maar één keer wordt getoond. Het volledige overzicht van reacties is bijgaand te vinden. Dit zijn de letterlijke reacties, waarbij er voor gezorgd is dat deze anoniem zijn.

Een samenvatting van de argumenten vóór het plan:

 • Het huidige pand vervalt en ziet er niet meer uit, dus goed dat er beweging komt.
 • Er is behoefte aan woningen, dit plan draagt daaraan bij.

Een samenvatting van de argumenten tegen het plan:

 • Gezien de omgeving horen hier geen woningen, maar horeca / winkels / zorg.
 • Potentiële klachten van toekomstige bewoners naar omliggende horeca / winkels / zomerfeesten.
 • Woningen / appartementen voor starters passen beter op deze plek en zijn beter voor Hengevelde.
 • Deze woningen passen niet aan een (drukke) doorgaande weg.
 • Straatbeeld wordt verstoord.
 • Een combi van zorg / winkel / kantoor met daarboven appartementen past hier veel beter.
 • Woningen worden naar verwachting duur en daarmee niet geschikt voor Hengeveldse jeugd.
 • Woningbouw is volop mogelijk op andere plekken in Hengevelde.
 • Woningbouwcorporaties hier de kans geven zou beter zijn.

Specifiek over het plan aan de wethouder Goselinkstraat wordt genoemd:

 • Geen extra woning hier. Dit wordt gevoeld als een financiële tegemoetkoming voor de projectontwikkelaar, niet als een gemeente die de belangen van de burgers dient.
 • Bij een ontwikkeling binnen de kern wordt een locatie daarbuiten betrokken. Dat voelt onrechtvaardig.
 • Door op deze plek te bouwen gaan ecologische waarden verloren.
 • De extra woning hier gaat ten koste van alle huidige bewoners in dit gebied.

Concluderend geven we aan: 

Deze zienswijze benadrukt de diversiteit van meningen binnen de gemeenschap van Hengevelde, waarbij er desondanks wel een duidelijke lijn uit te halen valt. Wij adviseren een open dialoog tussen de gemeente, projectontwikkelaar, en Hengeveldenaren. Als dorpscoöperatie staan we er voor open hier aan bij te dragen.

Naar ons idee is dit essentieel om tot een ontwikkelingsplan te komen dat recht doet aan de zorgen en wensen van alle betrokkenen. Zo’n aanpak zal niet alleen leiden tot een meer gedragen besluit, maar ook bijdragen aan de lange termijn ontwikkeling van Hengevelde.

Namens Dorpscoöperatie Samen Hengevelde

Patrick Goorhuis – Voorzitter

Eens Omdat er zo snel mogelijk wat anders moet komen. Het is een doorn in het oog van Hengevelde

Oneens Deze plek hoort een winkel/horeca locatie te zijn, eventueel voorzien van appartementen.

Oneens Woningen naast een café en een cafetaria brengen alleen maar ellende voor de ondernemers

Neutraal Ik zie niet in waarom Hengevelde hier nou weer iets van moet vinden? Wat voegt het toe allerlei meningen van mensen te
vragen die hier niets mee te maken hebben. Als je betrokkene bent en je hebt problemen met de plannen van iemand,
meldt je bij hen. Maar of Jan van 87 die buitenaf woont en 1x per maand langs dit pand komt zijn plasje erover moet
doen… Ik snap het echt niet.

Oneens Denk dat er op deze plek geen huizen horen te staan maar iets van onder winkels/gezondheids centrum en boven
appartementen. Wel word het tijd dat het gesloopt word en dat er iets nieuws voor in de plaats komt.
Eens Eindelijk een bestemming voor het vervallen gebouw.

Oneens Zie graag dat er meerdere appartementen komen. Er is te weinig mogelijkheid voor de jongeren in Hengevelde

Oneens Daar horen geen woningen

Neutraal Vooropgesteld dat het fijn is dat er eindelijk iets met de locatie gebeurd. Momenteel is dit geen gezicht en een klap in het
gezicht voor iedereen die Assink een warm hart toedraagt, met name voor de familie zelf. Wat betreft de toekomstige
functie is het uiteraard jammer dat er geen horeca komt. Levensvatbaarheid hiervan is natuurlijk lastig in te schatten,
maar met een café er naast die nooit open is moet toch wel een omzet te behalen zijn. In de oude vorm was dit geen
optie, maar alleen een caféfunctie zou wel mooi zijn. Bij sloop is het wel zonde dat de sköppe niet behouden blijft. Verder
leent het zich niet echt voor woningbouw. Je zit naast 2 horecagelegenheden en aan een drukke weg.

Oneens

Postief: er gebeurt in ieder geval iets. Iets beter dan niets.
Maar het negatieve punt overheerst: er is sprake van het ontbreken van samenhang met de directe omgeving

Eens Nu verloederd het ook !!het aanzicht van de goorse straat wordt er nu ook niet beter op

Oneens Hier hoort geen woningbouw hier hoort een gebouw voor algemeen belang zoals een dokter tandarts
gezondheidscentrum

Neutraal Midden in de dorpskern is het aangezicht met woningen ertussen niet positief.
Splijt het winkelhart in tweeën.
Voor de winkeliers en horeca is het vaak negatief, i.v.m. klachten van de aanwonenden over geluidsoverlast,
parkeeroverlast, laden en lossen etc..
Kan in de toekomst problemen geven. Bewoners staan uiteindelijk meer in hun recht.
Zie meer negatieve punten als positieve.

Als positieve punt is wel dat er nu eindelijk iets aan het verval gebeurt.

Oneens woning in een centrum geeft enerzijds een verstoort beeld in het winkelcentrum, belangen van woning zijn anders als een
horeca of winkel

Oneens Het enige positieve is dat de lege plek eindelijk wordt ingevuld en verdere verloedering wordt tegengegaan.
De Goorsestraat ter plekke is mijn inziens de aangewezen plek voor de middenstand en ondernemerschap. Het
centraliseren hiervan is voor burger en ondernemer gewenst. Zichtbaarheid en bereikbaarheid zijn eveneens belangrijk.
Wonen hoort thuis in een rustige woonwijk.