Bentelose kerk over 10 jaar gesloten?

De kerk in Bentelo is op zoek naar een nieuwe invulling, zo meldde de dorpsraad gisteren. "Een nieuw tijdperk voor de Bentelose kerk! Onze kerk staat onder druk. Als we het gebouw niet anders gaan gebruiken, bestaat deze over 10 jaar niet meer. Dat willen we toch niet? Daarom wordt het tijd dat het anders moet. Maar hoe? Een werkgroep, ontstaan vanuit de Structuurvisie, steekt de koppen bij elkaar om na te denken over de toekomst van het gebouw. Alle input is welkom, dus wil je meedenken? Heb je een goed idee voor de bestaande vieringen, of voor heel andere activiteiten in de kerk? 

Laat het dan weten via kerkbentelo@gmail.com."