Kavelwachtlijst Bentelo naar verwachting eind dit jaar hersteld

Door de cyberaanval bij de gemeente Hof van Twente zijn helaas ook de kavelwachtlijsten per kern verloren gegaan. Hierover zijn al eerder nieuwsberichten geplaatst.  De kavelwachtlijsten voor de kernen Goor, Hengevelde, Delden en Diepenheim zijn al hersteld. Hof van Twente kan nu melden dat dit ook is gelukt voor de kavelwachtlijst Markelo. De ingeschrevenen van de kavelwachtlijst Markelo ontvangen een bevestiging van inschrijving met de post. De enige kavelwachtlijst die nog hersteld moet worden is die van Bentelo.
Omdat het herstellen van een kavelwachtlijst een enorme klus is, probeert de gemeente de lijst Bentelo voor het einde van 2021 op orde en afgerond hebben. De ingeschrevenen ontvangen per post een bevestiging van inschrijving.