Ontwerp woonrijp maken bouwplan Bentelo Buiten

Het merendeel van de 12 woningen in bouwplan Bentelo Buiten is inmiddels klaar of bijna klaar. De volgende stap is het inrichten van de openbare ruimte. Samen met de toekomstige bewoners is daarvoor een ontwerp gemaakt. Uitvoering van de werkzaamheden is naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024. Het ontwerp woonrijp maken van de openbare ruimte bestaat uit de definitieve inrichting van de straat. Er komen een trottoir, parkeerplaatsen en verlichting. Daarnaast wordt een wadi aangelegd en beplanting aangebracht.

Ook zal de ontsluitingsweg van een definitieve laag asfalt en markeringen worden voorzien. Reageren op het ontwerp De tekeningen voor het woonrijp maken, zijn in te zien op de website van de gemeente www.hofvantwente.nl vanaf 25 oktober 2023. Een reactie sturen kan tot uiterlijk 8 november 2023 aan de projectleider, dhr. M. Harbers, tijdens kantoortijden bereikbaar op telefoonnummer 0547-858585 of per email op m.harbers@hofvantwente.nl.

De planning is dat de werkzaamheden in het 4e kwartaal van 2023 worden aanbesteed en begin 2024 worden uitgevoerd.