Aantal echtscheidingen enorm gestegen

Het aandeel echtscheidingen in de Hof van Twente steeg in tien jaar tijd met liefst 48%. Dit is vrij hoog, maar niet zo hoog als de 91% in Tubbergen. In geen enkele andere Nederlandse gemeente steeg het percentage gescheiden inwoners zo sterk. Ook in andere Overijsselse gemeenten was sprake van een sterke stijging. Independer bracht alle CBS-cijfers en de verschillen met 10 jaar geleden in kaart.
Tussen provincies bestaan grote verschillen in het percentage gescheiden inwoners. Flevoland kent met 10,2% het hoogste aandeel gescheiden inwoners van alle provincies. Overijssel kent het laagste percentage gescheiden inwoners (7,9%). Desalniettemin zijn de sterkste stijgingen in het aandeel gescheiden inwoners te zien in Overijsselse gemeenten.

Naast Tubbergen, waar de stijging 91% bedraagt, is Dinkelland de nummer twee met een toename van 85%. Ook Twenterand en Wierden (beide 61%) kennen zeer sterke stijgingen. Kijk voor een volledig overzicht van alle Overijsselse gemeenten op deze trendkaarten van Independer.