CDA Overijssel: “Provincie moet inzetten op stimuleren nieuwbouw woningen”

Het aanbod van nieuwe woningen blijft achter bij de vraag. De koning constateerde dit in zijn troonrede en ook Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) maakt zich ernstig zorgen over de woningmarkt. Om de Overijsselse situatie duidelijk in beeld te krijgen, stelt woordvoerder Bart van Moorsel van het CDA tijdens de Statenvergadering van 26 september mondelinge vragen. Zo wil hij weten of er in 2018 meer wordt gebouwd dan in 2017 en welke belemmeringen bouwers en gemeenten ervaren waardoor het bouwen van woningen niet van de grond komt

Versnellen
De provincie heeft woonafspraken gemaakt met gemeenten om te voorkomen dat de Raad van State een streep zet door woningbouwplannen. Nu deze afspraken gemaakt zijn met alle gemeenten, staan de seinen op groen voor het bouwen van nieuwe woningen. “Wij vinden het belangrijk dat dat de provincie niet alleen afspraken maakt met gemeenten over de woningbouwplanning maar ook de daadwerkelijke bouwproductie bewaakt en waar mogelijk versnelt. In principe kan er volop gebouwd worden, maar als dat niet gebeurt zijn er blijkbaar ook andere belemmeringen. Wij willen graag weten welke dit dan zijn en welke acties de provincie kan ondernemen”, aldus woordvoerder Bart van Moorsel.

Aandacht voor ouderen en jongeren “In de alweer haast overspannen woningmarkt lijken vooral eenpersoonshuishoudens. ouderen en jongeren het lastig te hebben. We willen graag door de provincie geïnformeerd worden of dit beeld klopt. Overijssel moet aantrekkelijk blijven voor jongeren. Betaalbare starterswoningen zijn dus van groot belang. Dit geldt ook voor onze ouderen die graag in hun eigen omgeving willen blijven wonen. Wat ons betreft moet in de woningbouwprogramma’s voldoende flexibiliteit zijn, waardoor ouderen een passende woning kunnen vinden met of zonder zorg”, aldus van Moorsel.