Eerste stap naar klimaat neutraal Hof van Twente

De Coöperatie Zuiver Hof van Twente is nu officieel gestart Vrijdag 26 februariwas de officiële oprichting van Coöperatie Zuiver Hof van Twente 2035 U.A. een feit. Ruim een jaar na de ondertekening van de intentieverklaring tussen de Energie Coöperatie Hof van Twente (ECHT), de Stichting Platform Ondernemersverenigingen Hof van Twente en de gemeente Hof van Twente is de Coöperatie formeel opgericht.Deze combinatie van 3 partijen, die samen willen bereiken dat de hele gemeente Hof van Twente in 2035 energie neutraal is, is uniek in Nederland.Het eerste bestuur wordt gevormd door de drie afgevaardigden namens de leden die ook in het afgelopen jaar samen de stuurgroep vormden (Wim Meulenkamp, André Oosting en Erik Reinderink).Een belangrijke stap naar het realiseren van de doelstelling is daarmee gezet.In het afgelopen halfjaar zijn er al diverse activiteiten ontwikkeld door Zuiver Hof van Twente B.V. waarvan de Coöperatie de enige aandeelhouder is.Voorbeelden daarvan zijn het energieloket dat vanaf begin oktober is gevestigd in het gemeentehuis en vanaf 1 januari 2016 wordt er ook 100 % groene stroom en CO2 gecompenseerd gas geleverd aan inwoners en bedrijven in de gemeente Hof van Twente.De structureel lage tarieven zijn aantrekkelijk voor iedereen en een belangrijk argument, naast lokale werkgelegenheid om over te stappen. Zoals Wim Meulenkamp als voorzitter aangeeft:

“Ik dacht dat ik een goedkoop energiecontract had, maar het blijkt dat ik bij Zuiver toch nog goedkoper uit ben en bovendien na mijn overstap ook nog de duurzame stroom heb, die ik graag wil hebben.”

De komende tijd zal de Coöperatie verder gaan met het ontwikkelen van plannen om samen met inwoners en bedrijven de doelstelling voor 2035 te bereiken.

Het energieloket in het gemeentehuis is dagelijks geopend van 9 tot 5 uur, op maandag en vrijdag tot half 8 (op vrijdag is het loket gesloten tussen 13.00 en 15.30 uur). Het energieloket is ook bereikbaar via 0547 857310 of via info@zuiverhvt.nl. Meer informatie is te vinden op www.zuiverhvt.nl.

Bij de groepsfoto:

Staand van links naar rechts:

Robert van der Reest (bestuurslid ECHT), Erik Reinderink (bestuurslid Coöperatie Zuiver namens Stichting Platform Ondernemersverenigingen), Wilma Paalman-Vloedgraven (programmamanager duurzaamheid en bestuurder Zuiver Hof van Twente B.V. i.o.), Guido Wallraven (programmastrateeg).

Zittend van links naar rechts:

André Oosting (voorzitter ECHT en bestuurslid Coöperatie Zuiver namens ECHT), Martijn Tuinte (bestuurslid Stichting Platform Ondernemersverenigingen), Herman Rupert (voorzitter Stichting Platform Ondernemersverenigingen), Notaris Adriaan Bracht, Wim Meulenkamp (wethouder en voorzitter Coöperatie Zuiver), Ellen Nauta-Van Moorsel (burgemeester).