Gemeente Hof van Twente heeft opnieuw ruim 35.000 inwoners en behoudt 25 raadszetels

Het inwonersaantal van de gemeente Hof van Twente is in 2021 weer licht gestegen. Volgens de cijfers van het CBS wonen er op dit moment 35.040 mensen in Delden en de overige kernen. Een jaar daarvoor waren dit er 35.017. De laatste keer dat het aantal inwoners onder de 35.000 uitkwam, was in 2019. Toen woonden er 34.940 mensen in de Hof.

Vooral de cijfers van 2021 zijn voor de gemeente van belang. Zo worden verschillende bijdragen van het rijk gegeven op basis van het aantal inwoners. 35.000 is daarbij een grens. Dat geldt ook voor het aantal raadszetels dat de gemeente heeft. Als de peildatum voor de verkiezingen in 2019 geweest zou zijn, was de gemeenteraad van 25 naar 23 zetels gegaan. De peildatum voor de verkiezingen in maart 2022 is echter 2021 en in dit jaar zit het aantal inwoners weer net boven de grens van 35.000.

Ook bij de voorgaande gemeenteraadsverkiezingen in 2018 was dit een thema. Toen was de marge nog nipter met 35.011 inwoners nog nipter.

(bron: www.nieuwsuitdelden.nl)