Gemeente niet op schema met opvang asielzoekers: “Nog een taakstelling van 45 statushouders”

De gemeente Hof van Twente gaat op korte termijn aan de slag om de achterstand in te halen met betrekking tot het vestigen van statushouders. Dat valt te lezen in een raadsbrief die het College van Burgemeester en Wethouder deze week heeft verstuurd. Eerder gaf de gemeente aan op schema te liggen, maar daar komt men nu op terug: “Eerder hebben wij u geïnformeerd dat wij qua taakstelling op schema zaten. Deze informatie was onjuist, onze excuses hiervoor. Onlangs werden we geconfronteerd met het gegeven dat we voor 2022 nog een taakstelling hebben van 45 statushouders. Uit intern onderzoek is gebleken dat wij de registratie niet goed op orde hadden. We hebben niet eerder gesignaleerd dat onze registratie afweek van het Landelijke systeem.
Uit het laatste overzicht van taakstelling COA blijkt dat wij in het kalenderjaar 2021 een achterstand hebben van 20 plaatsingen. Vervolgens is de taakstelling voor het kalenderjaar 2022, 1e halfjaar 20 en 2e halfjaar 27. We hebben inmiddels al een flink inhaalslag gemaakt. Op dit moment zijn we met verschillende partijen in overleg hoe we in 2022 toch de taakstelling kunnen realiseren. We onderzoeken hierbij verschillende woonvormen.
Op 27 mei 2022 is een brief van het ministerie ontvangen over versnelling huisvesting statushouders. De minister heeft Gedeputeerde Staten verzocht het interbestuurlijk toezicht aan te scherpen en te versnellen. In het Bestuurlijk overleg is dit nog eens nadrukkelijk bevestigd. Onze activiteiten in dit kader zijn erop gericht te voorkomen dat de Provincie het van ons over gaat nemen.”