Herbestemming oude erven blijft mogelijk, ‘Veegplan’ ook in 2020 van kracht

De inschrijftermijn voor het Veegplan 2020 is geopend. Tot en met vrijdag 10 januari kunt u zich aanmelden voor het Veegplan 2020. Inmiddels zijn er al diverse kleinschalige initiatieven in het buitengebied aangemeld. In het Veegplan proberen we op eenvoudige wijze de herbestemming van erven mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan hergebruik van vrijkomende stallen voor andere functies, Rood voor Rood, Sloopvoucher etc. De gemeente komt graag bij u langs en denken met u mee over wat de mogelijkheden zijn.

Procedure Veegplan 2020
De aanmeldingstermijn voor het Veegplan loopt tot en met vrijdag 10 januari 2020. Als u zich hebt aangemeld, dan beoordelen wij uw aanmelding. Als daarin zaken onduidelijk zijn, dan nemen wij contact met u op. Uiterlijk eind februari laten wij u weten of uw aanmelding mee kan in het Veegplan. Naar verwachting legt de gemeente het ontwerp-veegplan medio 2020 ter inzage. Zij hopen de procedure in het najaar van 2020 af te ronden.

Sloopvoucher
Onlangs is in het gemeentehuis een informatieavond geweest voor varkenshouders die deelnemen aan de Stoppersregeling. Voor die doelgroep kan een sloopvoucher een oplossing zijn. Maar een sloopvoucher kan ook een oplossing zijn als u gestopt bent en lege stallen heeft staan, maar niet deelneemt aan de stoppersregeling. U kunt een sloopvoucher inzetten voor een nieuwe ontwikkeling op een erf en/of verkopen aan initiatiefnemers die sloopmeters nodig hebben voor een bouwontwikkeling. De vraag naar sloopmeters is groot. Heeft u vrijkomende agrarische bebouwing op het erf die u wilt slopen? Vraag dan via onze website een sloopvoucher aan.

Rapport Saneringsregeling varkenshouderij: Korte lijnen in Hof van Twente
Het ministerie van LNV heeft onderzoek laten doen naar knelpunten die varkenshouderijen in Nederland ervaren nadat ze zijn gestopt met hun bedrijf en geen invulling meer hebben voor hun stallen. Een belangrijk punt is het herbestemmingtraject, met name de rol van de gemeente daarin. Uit interviews met agariërs blijkt dat er in Hof van Twente juist waardering is voor de werkwijze van de gemeente: “Vlotte processen, één contactpersoon met korte communicatielijnen, een meedenkende opstelling en duidelijkheid over de stand van zaken van aanvagen of ingediende plannen” (klik hier voor het rapport). Wij zijn als gemeente blij met deze waardering. Wij komen graag bij u langs om mee te denken over welke mogelijkheden er zijn voor uw erf. Op die manier proberen we meer erven in de Hof van Twente toekomstbestendig te maken. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Maarten Nieboer van het team Ruimte en Economie van de gemeente Hof van Twente via tel. 0547-858585 of mail naar: veegplan@hofvantwente.nl. Of kijk voor meer informatie op onze website www.hofvantwente.nl/veegplan.