Hof van Twente ontwikkelt een visie op wonen en zorg

De wereld van wonen, welzijn en zorg is in verandering. Dit heeft invloed op het beschikbare woningaanbod. De zorgsector staat onder toenemende druk en de woonbehoefte van ouderen en andere groepen met een zorgvraag verandert. Hof van Twente heeft daarom behoefte aan een actueel én gezamenlijk beeld van de huisvestingsopgave voor inwoners met een zorg- of ondersteuningsvraag.

Onderzoeksbureau Companen heeft, in opdracht van de gemeente Hof van Twente, veel gegevens verzameld over de situatie van wonen en zorg in de gemeente Hof van Twente, op dit moment. Het gaat daarbij om bijv. demografische gegevens, het huidige zorggebruik en welke woonvormen zijn er in Hof van Twente.

Met partners wonen, welzijn en zorg en met geïnteresseerde inwoners willen we bespreken of de verzamelde gegevens herkenbaar zijn en wat deze gegevens voor de komende jaren kunnen betekenen voor de visie op het gebied van wonen en zorg. Op 21 en 22 maart organiseren we daarom werksessies.

Bent u geïnteresseerd en wilt u meedenken? We gaan graag met u in gesprek!

Datum

  • 21 maart 14.00 – 16.00 uur: wonen en zorg voor ouderen en mensen met een lichamelijke beperking
  • 22 maart 10.00 – 12.00 uur: wonen en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek en kwetsbare jongeren.

Locatie

De werksessies worden gehouden in de Reggehof, Hofte 5 in Goor.

Aanmelden

Aanmelden kan door te mailen naar r.eijsink@hofvantwente.nl.

Heeft u nog vragen? Bel dan met Hester Stam, telefoon:  0547 – 85858