Informatiemarkt aanpak onbeveiligde overwegen op 14 juni

Op woensdag 14 juni organiseren ProRail en de gemeente Hof van Twente een informatiemarkt over de aanpak van de onbeveiligde spoorwegovergangen. U kunt op deze inloopavond informatie krijgen over de verschillende werkzaamheden. Ook kunt u alvast bekijken hoe de toekomstige situatie van de overgangen wordt. De informatiemarkt is van 17.00 tot 20.00 uur in de hal van het gemeentehuis, De Höfte 7 in Goor. Aanmelden is niet nodig. Medewerkers van ProRail, gemeente, Routenetwerken Twente en aannemers zijn aanwezig om een toelichting te geven en uw vragen te beantwoorden.

Op dit moment liggen er in de gemeente acht openbaar toegankelijke Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO). Deze worden in de tweede helft van 2023 allemaal aangepakt. Hof van Twente krijgt één brug, twee tunnels en een beveiligde spoorwegovergang. De andere overwegen krijgen een andere ontsluitingsweg. Wethouder Harry Scholten is blij dat de werkzaamheden op korte termijn beginnen: “We zijn er al een poos mee bezig. Het besluitvormingstraject is afgerond. Nu is het tijd voor de uitvoering en het vergroten van de veiligheid rondom de spoorwegen in Hof van Twente.”

Mozaïek tunnel Heijinksweg

De Stichting Stadslandbouw Hof van Twente heeft een ontwerp gemaakt voor bijzondere invulling van de wanden van de tunnel voor fietsers en voetgangers die de Heijinksweg verbindt met het buitengebied De Meene. Het is een prachtige uitwerking van de thema’s ‘de Regge’ en ‘Bello’, de trein die tot 1935 station Goor West aandeed. Het is de bedoeling dat de afbeeldingen in een combinatie van mozaïek en verf worden aangebracht. Dit ontwerp is op 10 mei in de vorm van een maquette aangeboden aan ProRail en de gemeente. Tijdens de informatiemarkt op 14 juni zal ook de Stichting Stadslandbouw Hof van Twente met deze maquette aanwezig zijn.

Start eerste werkzaamheden overgang bij het NS-station in Goor

Eén van de overgangen die gesloten wordt, is de overgang aan het Zompepad, vlakbij het station in Goor. De gemeente heeft samen met ProRail besloten om in plaats daarvan de spoorwegovergang aan de westkant (overgang bij het station) te verbinden met het Zompepad. Op de tekening is de situatie geschetst.

De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd. Binnenkort start fase 1 waarin het nieuwe pad de spoorwegovergang aan de westkant met het Zompepad verbindt. Dit zal naar verwachting eind juli klaar zijn. In fase 2 wordt de verharding van het nieuwe pad aangebracht. Uiterlijk eind oktober is dat klaar. Daarna, in fase 3, wordt het oude pad aan de oostkant opgeruimd. Volgens de planning is dat uiterlijk half november klaar.

Werkzaamheden verlengde Wachtpostdijk en weg naar Wachtpostdijk nr. 4 in Goor

De verwachting is dat de werkzaamheden voor het aanleggen van twee nieuwe ontsluitingswegen óók half juni starten. Het gaat hier om het aanleggen van een ontsluitingsweg voor bestemmingsverkeer in het verlengde van de Wachtpostdijk naar de Grensweg en een weg voor bestemmingsverkeer van de Viaductweg ter hoogte van nr. 3 naar de Wachtpostdijk nr. 4. Eind juli zijn deze werkzaamheden grotendeels klaar.

Meer informatie

Meer informatie kunt u lezen op de website van ProRail Hof van Twente Overwegen | ProRail.