Jongeren uit de gemeente Hof van Twente laten zich horen

De jongeren in de Hof van Twente denken mee over hun eigen gemeente. Zo blijkt, uit een enquête van de Jongerenraad Hof van Twente. Met meer dan 100 antwoorden, van jongeren uit de gemeente, heeft de Jongerenraad veel nieuwe ideeën om mee aan de slag te gaan.

De Jongerenraad Hof van Twente werd begin dit jaar opgericht en zit niet stil. Niet zo lang geleden, zette zij een enquête uit voor leeftijdsgenoten. Zo kreeg de raad meer informatie over wat er nou precies speelde bij anderen. De antwoorden liepen uiteen. Uiteraard spraken veel jongeren zich uit over de huidige woningmarkt. Andere onderwerpen die werden genoemd waren onder andere de (psychische) zorg, verdeling van gemeentegelden, verlichting en duurzaamheid.

De Jongerenraad deelt deze antwoorden met de raadsleden en het college van B&W. Op deze manier hoopt de raad dat de jongeren in de gemeente meer gehoord worden, en dat er samen kan worden gekeken naar een nog mooiere gemeente.