Kapplan bomen treft ook Hengevelde

Gemeente Hof van Twente zet een lijst van bomen die in de komende winterperiode gekapt gaan worden op hun website. In de afgelopen periode heeft de gemeente een inhaalslag gemaakt met het uitdunnen van groen en kappen van bomen. Deze inhaalslag was noodzakelijk, maar omdat het op sommige plekken behoorlijk rigoureus was leverde dat een aanzienlijk aantal reacties op van bezorgde inwoners. Vandaar het besluit om het kapplan te publiceren. De gemeente maakt een kaplijst aan de hand van verzoeken van inwoners die vragen om kap of uitdunning van bepaalde percelen. Als dit uit oogpunt van groenbeheer terecht is wordt het verzoek op de lijst gezet. Daarnaast hebben ook de wijkbeheerders een lijst van dode en zieke bomen opgesteld. Aan de hand van deze lijsten is een kapplan samengesteld voor het komende winterseizoen. De bomen die op de lijst staan worden gekapt omdat ze dood zijn, ziek zijn of te groot zijn geworden voor de ruimte waarin ze staan. De lijst is in de loop 2015 samengesteld en maakt onderdeel uit van het planmatig groenbeheer van de openbare ruimte.

Op de plek waar bomen stonden met een structuurbepalende functie zullen daar waar mogelijk nieuwe bomen worden geplant. Het kan zijn dat er besloten wordt om geen nieuwe boom te planten omdat een nieuwe boom het niet zal redden onder de andere boomkronen. Als er wel opnieuw wordt geplant zal dit binnen een jaar worden uitgevoerd.

Het kapplan zorgt ervoor dat de kwaliteit van het openbaar groen in de Hof van Twente duurzaam in stand gehouden wordt.

De stobben van de gekapte bomen worden alleen weggefreesd waar bomen in het gazon staan.

De lijst, foto’s en kaart van de te kappen bomen kunt u hieronder downloaden.
Eventuele reacties kunt u tot 1 oktober 2015 mailen naar: info@hofvantwente.nl onder vermelding van: ‘PRODUCT GROEN’. 
Daarna zal de definitieve kapaanvraag worden ingediend en gepubliceerd. Vervolgens wordt de groenaannemer geselecteerd. Nieuwe kapverzoeken worden niet eerder dan volgend jaar voor het winterseizoen 2016/2017 beoordeeld. 

Te downloaden bestanden:

Kaplijst
Overzicht te kappen bomen (kaart 1)
Overzicht te kappen bomen (kaart 2)
Foto-overzicht