Leegstand woningen onder landelijk gemiddelde

Er stonden begin 2019 ruim 91.500 Nederlandse huizen leeg. In totaal staat 1,2 procent van de huizen leeg. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ruim eenderde van die huizen stond al minstens een jaar leeg. Hof van Twente zit met 0,9% onder het landelijk gemiddelde, wat neerkomt op 150 huizen. Dat klinkt vreemd, zeker gezien de enorme woningnood. Maar volgens Peter Boelhouwer, hoogleraar huizenmarkt aan de TU Delft, is leegstand niet per se erg: "Een deel van de leegstand is gezond voor de woningmarkt. Dat is bijvoorbeeld leegstand die tijdelijk ontstaat doordat mensen verhuizen, of een woning waarbij veel gerenoveerd wordt." CBS-woordvoerder Frank Notten is het daarmee eens. "Een tijdje terug gaf het Planbureau voor de Leefomgeving aan dat een gezonde woningmarkt 2 procent leegstand heeft. De huidige leegstand zit daar zelfs nog onder."

Maar bij ruim 32.000 huizen duurt de leegstand al langer dan een jaar. Dat is evenveel als het totaal aantal woningen in een plaats als Lelystad. Volgens Boelhouwer gaat het vooral om woningen in krimpregio's: "Mensen trekken weg uit die gebieden en dus blijven woningen leeg achter."

Te duur

Ook duurdere woningen staan soms lang leeg. "Bij die langdurig leegstaande woningen zitten ook relatief veel woningen met een hoge WOZ-waarde, die voor een hoge prijs te koop staan. Die zullen vanzelf in prijs zakken en dan wel verkocht worden." Van grootschalige leegstand is in Nederland  in elk geval geen sprake, verzekert de hoogleraar. "In de huidige woningmarkt staat iets waar vraag naar is echt niet lang leeg. Daar kun je van op aan."

Bron • RTL Nieuws