Nieuwjaarsreceptie gemeente elk jaar weer gezellig samenzijn

Gisterenavond werd in het gemeentehuis in Goor de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Hof van Twente gehouden. De receptie werd ook dit jaar weer druk bezocht. Na de opening in de vorm van een prachtige speech van burgemeester Nauta (speech bij lees meer), was er een spetterend optreden van Hoftalent van 2017: Marlot Raanhuis. Aan wethouder Harry Scholten was vervolgens de eer om de (sport-) kampioenen van het afgelopen jaar te huldigen. Grote afwezige was Hengeveldse motorcrosskampioen Rick Satink. Hij had als Nederlands kampioen in MX1 een uitnodiging ontvangen voor de huldiging van alle Nederlands, Europees en Wereldkampioenen uit de Hof van Twente, hij had zich ook niet afgemeld. Vervolgens was er de informele voorzetting van de receptie met muzikale opluistering door The Apollo BigBand. Hieronder foto's en de speech van burgemeester Nauta.

Foto's door Jan Schoneveld, waarvoor dank! Speech burgemeester Nauta vindt u na de foto's:


Marlot Raanhuis

Nieuwjaarstoespraak 2018 - Ellen Nauta

Geachte aanwezigen, lieve mensen, Elk jaar komt u met zovelen en dat is zo’n goed gevoel! Hartelijk welkom allemaal op onze jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst die gelukkig van tradities aan elkaar hangt. Zo is ook dit jaar mijn buurvrouw Dika weer bij ons. Dankjewel Dika voor jouw altijd goede raad en zorgzame aandacht! En zullen straks onze sporters en winnaars bekwaam in het zonnetje worden gezet door wethouder Scholten. Even afwachten of hij na 21 maart mag blijven, zo niet dan wordt een mooie traditie in de kiem gesmoord. Zou toch jammer zijn. En zal ons Hoftalent Marlot Raanhuis uit Bentelo zingen voor ons.

Bij de traditie hoort ook de aanwezigheid van onze altijd waakzame en dienstbare brandweer. Geen makkelijk jaar is het geweest voor onze mannen en vrouwen. De kazerne in Diepenheim moest afscheid nemen van Janny de vrouw van Wilfried ten Thije. Onzekerheid over de plek van de kazerne in Markelo en onbegrip over de inzet van de kazerne in Goor. Delden zag kazernecoördinator Karin Groeneweg vertrekken.

Dankjulliewel brandweervrouwen en mannen, dat jullie altijd paraat zijn. En dankjulliewel vrouwen en mannen van onze politie. Gelukkig een vaste opkomstlocatie in Goor. Het aangrijpende afscheid van onze wijkagent Gijs de Jager. De politie doet veel meer dan wij dagelijks zien. De zorg om kwetsbare en overlastgevende personen, de inzet op ondermijning. Ik kom daar straks nog op terug.

En dank aan onze mensen op het gemeentehuis onder leiding van hun nieuwe directeur Dennis LaCroix, alle vrijwilligers die altijd klaarstaan, zelfs als dat niet vanzelfsprekend is. Onze Raadsleden die steeds meer op hun bordje krijgen en steeds lastigere keuzes moeten maken. De mensen in de zorg, wat een toppers zijn jullie! En al die mensen die hun betrokkenheid altijd maar weer laten voelen. Inclusief, en dat mag ook worden gezegd, onze lokale media die ons dagelijks informeren. Dát is onze Hof.

Afgelopen jaar hebben wij met elkaar veel energie gestoken in de profilering van onze gemeente. Daarbij beseften we “wat je niet bent, kun je niet verkopen”. Wij zijn een prachtige groene gemeente met een actieve en betrokken samenleving. En ja, het is belangrijk dat we dat niet alleen aan elkaar vertellen, maar ook actief uitdragen. De nieuwe marketingorganisatie zal ons daarbij helpen. Vandaag zal mijn toespraak kracht worden bijgezet met prachtige foto’s van onze Hof.

Onze Hof zit in alle kernen. Diversiteit is al 16 jaar ons handelsmerk en onze kracht. Het is spijtig dat sommigen de waarde van een kern af willen meten aan de investeringen die de gemeente in die kern heeft gedaan. Elke kern doet ertoe en vormt een onmisbare schakel. Uit het afgelopen jaar zijn er weer zoveel voorbeelden te noemen, waar inwoners en gemeente samen de schouders eronder zetten: Op het gebied van duurzaamheid waar we samen terug zijn gegaan naar de basis. De zonneparken in wording, de warme truiendag van onze kinderen, de duurzaamheidsprijs. Maar ook Diftar dat begin dit jaar werd ingevoerd, onze Bokashikuilen en een vernieuwd milieupark bij Bruins en Kwast. Op het gebied van deelname van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar liefst 100 matches zijn een feit, dankzij Hofwerkt en onze ondernemers die hun nek durven uit te steken. Op ondernemend gebied waar de ondernemingsverenigingen elkaar steeds beter vinden en de Hofpas een succes is. Waar nieuwe bedrijven binnenkomen en bestaande uitbreiden. En waar het gaat om zorg, de keukentafelgesprekken, de inzet van ons zorgteam en alle organisaties en instellingen.

2017 bleef een zoektocht, maar altijd met een doel: laat niemand tussen wal en schip vallen. Op het gebied van onze agrarische gemeenschap. De avond van het toekomstbestendige erf en de ontwikkeltafel, de zorg om de toekomst van het agrarische bedrijf. Op het gebied van vrijetijdseconomie waar een hernieuwde VVV en een actieve werkgroep van ondernemers de basis legden voor een nieuwe koers. Het is slechts een handvol voorbeelden. Ik wil er maar mee zeggen: er is veel bereikt. Dankzij een gemeenteraad die durft te kiezen, dankzij wethouders, Harry, Wim, Pieter, die durven te besluiten en niet in de laatste plaats dankzij ondernemers en inwoners die durven te doen.

Wij stevenen op de verkiezingen af. Vergis u niet. Ook op dit onderwerp steekt de Hof haar nek uit. Onze afdeling Burgerzaken wordt veel gebeld door andere gemeenten die willen weten hoe wij dat doen. Dat centraal stemmen tellen waardoor fouten worden voorkomen en dat daarmee het belang van ons stemrecht onderstreept. En dat onze Raad ervoor heeft gekozen om alle schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Geen verkiesbare mensen op de stembureaus. Vanuit de praktijk hoeft het niet, maar laten we een transparant bestuur zijn. Lef heet dat. Dát is onze Hof.

De Raad van de Hof die de andere 13 Twentse gemeenteraden liet weten dat wij samenwerking als vanzelfsprekendheid zien, maar tegelijk herkenbaarheid voor onze inwoners willen. Een boer in de Twente Board als symbool voor die herkenbaarheid, voor het natuurlijke evenwicht tussen stad en platteland. Omdat we in Twente meer moeten gaan beseffen dat wij een sterke regio zijn en wij elkaar hard nodig hebben. En als Siemens in Hengelo dicht dreigt te gaan, steunen wij onze buurgemeente omdat het ook ons aangaat. Dát is ook onze Hof. Een landelijke lobby samen met de Provincie onder leiding van wethouder Scholten voor ons asbestprobleem.

De Raad ging akkoord met het Masterplan asbest. De leden van de Tweede Kamer luisterden en gaan hopelijk leveren. In februari zullen wij ze ontvangen. Binnen de Veiligheidsregio Twente werken wij nauw samen. Johan Cruijff zei ooit “Je ziet het pas als je het door hebt”. Met ondermijning is het net zo. De vermenging van onder- en bovenwereld die al zo manifest is in Zuid Nederland, gaat onze regio niet voorbij. Crimineel gedrag is nooit normaal en juist de overheid zal inwoners moeten beschermen tegen de gevolgen van dat gedrag. Door preventie en handhaving. Dat zal merkbaar worden, ook in de Hof. Maar wel samen met u.

Het probleem is te omvangrijk om alleen aan de overheid te laten. Hof van Twente is lid geworden van de P10, het samenwerkingsverband van de grootste plattelandsgemeenten in Nederland. Want een zelfbewuste plattelandsgemeente zoekt strategische allianties met andere zelfbewuste plattelandsgemeenten. We hebben veel wat ons bindt: duurzaamheid, de waarde van voedselproductie, de ruimte om te experimenteren en broedplaatsen van innovatieve bedrijvigheid. Wist u dat 4 van de 10 ondernemingen is gevestigd op het platteland? Die bundeling van P10 kracht zorgt ervoor dat we beter worden gehoord door de Haagse en Brusselse beleidsmakers. Er staat veel op het spel. Want we kopen niets voor de vermeende kloof tussen stad en platteland. We winnen alles met samenwerking. Dat geldt ook voor Europa. Namens de P10 en de regio Twente ben ik lid geworden van het comité van de regio’s in Brussel en de commissie internationaal van de VNG.

Samen kunnen we meer bereiken, ook voor onze eigen Hof. Ik ben blij dat we daarbij gebruik mogen maken van iemand als Annie Schreijer en ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ons daarbij ondersteunt. En ik vergeet Sander Smit niet die zijn raadszetel hier verruilde voor Brussel. Dat alles is onze Hof geweest in 2017 en zal onze Hof kenmerken in 2018. Een zelfbewuste gemeente die weet wat zij waard is en vanuit die positie graag en loyaal samenwerkt. Alle zes kernen breed en alle kilometers lang. Het trendbureau Overijssel stelt in haar nieuwste verkenning: “Met de netwerkmaatschappij ontstaan echter aanvullend vraagstukken die beter op lokaal en regionaal niveau kunnen worden aangepakt. Die gaan over groepen die langs elkaar heen leven. Ze gaan over zorgen over de manier van samenleven. Op lokaal en regionaal niveau, in de normale leefwereld van alledag: daar komen mensen elkaar tegen. Daar zijn buren, scholen, bedrijven en ook decentrale overheden wel gedwongen om te zoeken naar praktische oplossingen.”

Zijn wij niet juist dat aan het doen? Wij zoeken in onze Hof naar praktische oplossingen voor alledaagse problemen. In de krant kan staan dat wij een te gering geboortecijfer hebben en krimpen. Maar wij leggen ons daar niet bij neer en verzinnen samen oplossingen voor het tekort aan starterwoningen en bouwen, oplossingen voor mogelijke leegstand in winkelkernen en vrijkomende agrarische bebouwing, voor werk voor diegenen voor wie dat niet vanzelfsprekend is, maar ook voor diegenen voor die dat vanzelfsprekend zou moeten zijn. Voor onze ouderen en jongeren die ondersteuning en hulp nodig hebben, maar die dat niet zondermeer kunnen vinden. Wij zijn samen op zoek naar oplossingen voor alledaagse problemen. Dát is waar het echt om gaat.

Aan het begin van een nieuw jaar, aan de start van een nieuwe Raadsperiode is het goed om met elkaar even van afstand naar alles te kijken. En dan komen de volgende gedachten bij mij op: Ga uit van elkaars goed bedoelingen. Meet succes niet af aan investeringen of publiciteit. Meet succes af aan betrokkenheid en deelname. Besef dat emotie betrokkenheid betekent, maar dat het afwegen van algemeen belang, naast emotie ook ratio vergt. Geef je er rekenschap van dat zowel de gemeente als de inwoners zoeken naar nieuwe rollen. We moeten loslaten, we moeten vertrouwen, maar wie zijn we dan zelf en wat is onze rol? Stel je kwetsbaar op. En tenslotte: Durf te vieren. Er gaat zoveel goed en dat hebben we samen bereikt. Laten we er trots op zijn. De kracht van Hof van Twente ligt in onze kernen en buurtschappen, zit in onze bedrijven en organisaties, is voelbaar door onze inwoners. En die kracht zit ook in ons vermogen om samen te werken en steeds te zoeken naar nieuwe allianties. In Twente, In Overijssel, In Duitsland, Den Haag en Brussel. Volgens mij zijn wij in onze unieke Hof samen toch aardig op weg. Dit is onze Hof. Zelfbewust, open en warm. Ik wens u namens de Raad, het College en onze mensen een zelfbewust, ondernemend en krachtig jaar!

De gehuldigden op een rij: