Open brief en filmpje burgemeester Nauta

Door het coronavirus is in korte tijd veel veranderd in onze samenleving.
Inwoners hebben angst voor besmetting, ondernemers sluiten hun bedrijven en kinderen kunnen niet naar school.Burgemeester Ellen Nauta spreekt de inwoners daarom toe via een open brief en een filmpje.
In de onderstaande brief en het filmpje, gericht aan alle inwoners, vraagt zij hen vooral de richtlijnen van het RIVM op te volgen en elkaar de helpende hand toe te steken.
De gemeente Hof van Twente gaat door met de dienstverlening en ondersteunt en informeert de inwoners waar dat kan.
 
Hierbij treft u de open brief van burgemeester Nauta aan.
De link naar het filmpje is: https://youtu.be/lHVUgekTdgc

Beste inwoners,
 
Ons leven is ineens veranderd door het coronavirus. Onze kinderen kunnen niet naar school, onze ouderen kunnen niet meer vanzelfsprekend worden bezocht, als we boodschappen doen grijpen we er zomaar naast en we kunnen geen terrasje meer pikken. Om nog maar niet te spreken over alle activiteiten rond 75 jaar vrijheid die niet kunnen doorgaan. U heeft zelf vast meer voorbeelden.
 
De minister-president heeft ons maandagavond indringend geïnformeerd over de situatie. Alles is erop gericht om het aantal besmettingen onder controle te houden zodat huisartsen, ziekenhuizen en al het zorgpersoneel in staat zijn om de noodzakelijke zorg te verlenen. Gezondheid is het belangrijkste dat wij hebben en het is logisch dat we ons daar zorgen om maken. Zeker nu ook in onze gemeente besmetting is geconstateerd. Dan is het niet van belang waar die besmetting heeft plaatsgevonden, maar wel hoe wij onze eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen. Door de aanwijzingen van de deskundigen op te volgen en elkaar niet gek te maken. Als gemeente is het onze belangrijkste taak om er voor u te zijn. Dat betekent dat wij de dienstverlening aan u zullen voortzetten, ook al is dat noodgedwongen digitaal of telefonisch.
 
Ons gemeentehuis blijft vooralsnog open en wij zullen u informeren over eventuele wijzigingen als gevolg van de aanwijzingen van de regering. Onze site blijft actueel, dus maak er gebruik van. Als gemeente willen wij u terzijde staan en wij bekijken hoe wij u het beste kunnen ondersteunen. Dat zal misschien voor de een onvoldoende zijn en voor de ander meer dan gehoopt. Hierbij doe ik een oproep aan u om met ons en met elkaar in gesprek te blijven om te bekijken op welke manier wij deze tijd het beste kunnen doorkomen. Daarbij moeten we juist onze mensen in de zorg ruimte laten om hun werk goed te kunnen doen. Ik zie om mij heen dat iedereen zijn best doet om alle aanwijzingen goed op te volgen. En ik besef dat dit soms grote moeite en zorgen kost. Het is niet eenvoudig om in deze tijd kleine of grote ondernemer, vrijwilliger of medewerker te zijn. En ook ouders en verzorgenden, leerkrachten, politie- en brandweermensen, zorgpersoneel en alle anderen maken zich zorgen. Het is goed te merken dat u van de nood een deugd weet te maken.
 
Er ontstaan spontaan initiatieven om elkaar te helpen. Dat is prachtig om te zien. Bij het nemen van onze eigen verantwoordelijkheid, past ook dat wij geen misbruik maken van de situatie. Zo roep ik jongeren op om geen gebruik te maken van de drinkketen. Neem hierin zelf jouw verantwoordelijkheid. Het liefst zou ik u allemaal willen bezoeken en een hart onder de riem steken en ik weet zeker dat de wethouders en alle mensen in ons gemeentehuis hetzelfde zouden willen. Maar dat gaat helaas niet. Daarom wil ik u op deze manier bedanken. Dat u de aanwijzingen opvolgt en daarmee de kans op besmetting vermindert. Dat u zelf initiatieven neemt om elkaar te helpen. En ik wil u vragen om naar elkaar te blijven omzien. Dat zijn we in Twente gewoon en dat blijft u doen. Dat weet ik zeker.
 
Pas op uzelf en elkaar,
Ellen Nauta
burgemeester