Veilige jaarwisseling doen we samen

De jaarwisseling. Voor veel mensen een feestelijke avond en nacht. Op welke manier u de jaarwisseling ook viert, sta bewust stil bij de veiligheidsrisico’s en denk aan de veiligheid en gezondheid van anderen in uw omgeving. Zo kunnen we met elkaar genieten van een gezellige en veilige jaarwisseling.

Wie belt u waarvoor?

Om ervoor te zorgen dat 112 bereikbaar blijft voor mensen in een noodsituatie is het goed om te weten wie u waarvoor belt. Voorgaande jaarwisselingen gingen veel meldingen bij de meldkamer over kleine brandjes op straat of andere zaken die weliswaar overlast kunnen geven, maar geen acuut (levens)gevaar, schade of letsel opleveren. De verschillende soorten meldingen zijn in een overzicht in beeld gebracht. Hiermee bieden de gezamenlijke hulpdiensten duidelijkheid over wie u in welke situatie belt.

  • Vuurwerkschade aan of om uw huis: dit regelt u zelf. Denk aan kleine, tijdelijke, reparaties of contact met je verzekering.
  • Schade aan straatmeubilair in de openbare ruimte: dit meldt u bij de gemeente. Denk hierbij aan een kapotte abri, prullenbak of speeltoestel.
  • Kleine brand in de vrije omgeving: bij geen spoed, maar toch brandweer ter plaatse nodig belt u 0900-0904. Dit doet u bij kleine brandjes die waarschijnlijk klein blijven en die niet kunnen overslaan naar andere brandbare objecten. Denk bijvoorbeeld aan brand in een vrijstaande prullenbak.
  • Nu overlast van illegaal vuurwerk en daders bekend: bij geen spoed, maar wel politie nodig, bel 0900-8844.
  • Brand, acuut (levens)gevaar of als u twijfelt: bel 112. De centralist van de meldkamer helpt u verder en stuurt de juiste hulpdiensten uw kant op.

Vuurwerk

Niet al het vuurwerk mag door consumenten worden afgestoken. Zo is het afsteken van een Chinese rol verboden, net als bepaald knalvuurwerk, zoals rotjes. Fop- en schertsvuurwerk (categorie F1 vuurwerk) is wel toegestaan. Dat is vuurwerk dat het hele jaar vanaf twaalf jaar mag worden gebruikt. Bereid jezelf voor om ongelukken te voorkomen. Op het moment dat je overlast van illegaal vuurwerk ervaart en de daders zijn bekend, bel dan het geen spoed wel politie nummer: 0900-8844. Indien de overlast langer geleden plaatsvond en/of de daders zijn niet bekend, meld de overlast dan bij je gemeente.

Carbidschieten

Carbidschieten is een prachtige traditie die naast het vertrouwde geknal zorgt voor veel gezelligheid en plezier tijdens de jaarwisseling. Zorg dat er altijd een Bewust Oplettende CarbidKnaller (BOCK) aanwezig is die op de hoogte is van dé vijf tips voor veilig carbidschieten! Alle informatie over de BOCK-campagne vindt u op www.wieisdebock.nl.

Veiligheidsregio Twente wenst u een veilige jaarwisseling!