Vogelgriep in Bentelo, wat betekent dit voor u als hobbyhouder en burger?

Afgelopen week is bij legkippen op een pluimveebedrijf in Bentelo vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat om een erge vorm van vogelgriep (hoog pathogeen). Daarom heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) besloten de legkippen op dit bedrijf te laten ruimen.
Bent u hobbyhouder? Dan geldt sinds 26 oktober 2021 een afschermplicht. Vanwege uitbraken van vogelgriep moet u verplicht uw pluimvee (kippen), watervogels en loopvogels afschermen. U moet dan voorkomen dat uw dieren in contact komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen. Dat kan op allerlei manieren. Op www.nvwa.nl vindt u een filmpje waarop voorbeelden van goed afschermen te zien zijn.

Ik heb dode (water)vogels gevonden. Bij wie kan ik dit melden?

Hebt u:

  • Op dezelfde plek 1 of 2 dode wilde eenden, zwanen of ganzen gevonden? Of minder dan 20 andere wilde vogels? Meld dit dan bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC): www.dwhc.nl
  • Op dezelfde plek 3 of meer dode eenden, zwanen of ganzen gevonden? Meld dit dan bij het Landelijk meldpunt voor dierziekten via telefoonnummer 045 – 54 63 188
  • Dode hobbykippen of hobbyvogels? Meld dit bij uw dierenarts.

Kijk voor meer informatie op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit: www.nvwa.nl

Wat zijn de risico’s van vogelgriep bij mensen?

Vogelgriep bij mensen komt bijna niet voor. Alleen door direct contact met besmette dieren kun je vogelgriep oplopen. Meestal zijn dit de mensen die de dieren verzorgen of mensen die betrokken zijn bij ruimingen. Deze mensen hebben inmiddels medicijnen gekregen van de GGD. Bent u in aanraking geweest met zieke dieren en hebt u toch klachten? Neem dan contact op met uw huisarts of de GGD-Twente, afdeling infectieziekten.

Kijk voor meer informatie hierover op de website van het RIVM: Vragen en antwoorden vogelgriep | RIVM

Wat is vogelgriep?

Vogelgriep is een besmettelijke virusziekte die zo nu en dan bij pluimvee (kippen, kalkoenen, eenden en ganzen) en andere vogelsoorten zoals duiven en zwanen voorkomt. Wereldwijd circuleren verschillende vogelgriepvirussen onder wilde watervogels, ook in Nederland. Deze watervogels zijn de natuurlijke bron van de virussen die vooral onder pluimvee vogelgriep kunnen veroorzaken. Sommige van deze virustypen leiden tot ernstige ziekte of overlijden bij vogels. Dit heet hoogpathogene vogelgriep. Andere typen vogelgriep verlopen juist mild of zelfs zonder ziekteverschijnselen (laagpathogene vogelgriep).

Welke maatregelen heeft de NVWA getroffen?

In een zone van 1 kilometer rondom het besmette bedrijf liggen naast het hierboven genoemde pluimveebedrijf 3 andere pluimveebedrijven. Een van deze bedrijven staat leeg. De overige twee bedrijven hebben geen directe contacten met het besmette bedrijf. Er is daarom geen sprake van een verhoogd risico op besmetting door risicovolle contacten. Deze twee bedrijven blijven wel geblokkeerd en intensief gemonitord. In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf liggen 4 pluimveebedrijven, deze worden bemonsterd op vogelgriep.

Vervoersverbod

In de 10 kilometer zone rond dit bedrijf liggen 32 andere pluimveebedrijven. Voor deze bedrijven geldt een vervoersverbod. Op de website van de Rijksoverheid vindt u een kaartje waarop de cirkel van 10 kilometer rondom het besmette bedrijf staat aangegeven.

Landelijke maatregelen

Al sinds 21 oktober 2021 gelden algemene landelijke maatregelen tegen vogelgriep voor bedrijven en hobbyhouders. Op de website van de Rijksoverheid vindt u een overzicht van alle actuele landelijke maatregelen. Er geldt een landelijke ophokplicht voor pluimveehouders en een landelijke afschermplicht voor hobbyhouders.