Wethouder Harry Scholten benoemd in dagelijks bestuur P10

Wethouder Harry Scholten is gisteren verkozen tot lid van het Dagelijks Bestuur van de P10. Dat gebeurde tijdens de zomersessie waarbij alle zeventien P10-gemeenten aanwezig waren. Harry Scholten: “Het platteland heeft veel te bieden en is onmisbaar voor bijvoorbeeld een duurzaam Nederland. Hof van Twente zet zich actief in voor een leefbaar platteland. In P10-verband werken we samen aan innovatieve oplossingen om het platteland vitaal en leefbaar te houden voor de toekomst. Dat sluit naadloos aan op onze eigen gemeentelijke visie, waarin innovatie één van de pijlers is.”

De P10 is een samenwerkingsverband van de zeventien grootste plattelandsgemeenten van Nederland. Deze gemeenten hebben veel dezelfde ambities en uitdagingen, zoals vergrijzing, (digitale) bereikbaarheid en economische ontwikkeling. Die thema’s worden gezamenlijk aangepakt en onder de aandacht gebracht van de landelijke en Europese politiek. Met de benoeming van wethouder Scholten wordt de aanwezigheid van Hof van Twente in het Dagelijks Bestuur voortgezet: hiervoor werd deze functie vervuld door wethouder Wim Meulenkamp. Burgemeester Nauta zit in het Algemeen Bestuur van de P10.

Rijk en P10: één gezamenlijke Agenda Platteland
De P10 vierde gisteren haar tienjarig bestaan tijdens de Zomersessie. Tijdens deze dag riep voorzitter Ellen van Selm het Rijk op samen een Agenda Platteland op te stellen. Van Selm: “De P10 pleit voor een Agenda Platteland, waarin we gezamenlijk plannen smeden voor de uitdagingen waar het platteland en de rest van Nederland voor staan.”