Zonneparken Hof van Twente kunnen energie kwijt!

De vijf zonneparken in de Hof van Twente, met een gezamenlijke oppervlakte van 45 hectare, hebben geen probleem met het aansluiten op het elektriciteitsnetwerk. Voor alle parken geldt dat ze van Enexis de garantie hebben dat ze de opgewekte stroom aan het netwerk kunnen leveren.
Afgelopen week berichtten verschillende media dat de komende jaren minder duurzaam opgewekte energie aan het netwerk aangesloten kan worden vanwege capaciteitsproblemen bij de hoogspanningsstations.Uit een rondgang langs de verschillende ontwikkelaars blijkt dat zij reeds afspraken met Enexis gemaakt hebben over het aansluiten en leveren aan het net.
Op dit moment zijn er in de Hof van Twente 5 zonneparken bestemd/vergund. Totaal wekken deze zonneparken straks de energie op voor ca 12.000 huishoudens. De verschillende ontwikkelaars zijn druk bezig met de laatste voorbereidingen zodat de bouw van de meeste parken dit najaar gestart kan worden.