Zwembad de Mors in Delden later open dan gepland

Eerder werd de ambitie uitgesproken om de poorten van Zwembad de Mors open te gooien op 1 juni. Ondanks verruimde regelgeving en welwillendheid alom bleek dat niet haalbaar. Inmiddels is er een definitief baken uitgezet op dinsdag 9 juni. Op 5 en 8 juni wordt een voorverkoop gehouden. Hoewel de bedoeling is om het aanbod gedurende de zomer uit te breiden, geldt dat Delden en omstreken een lightversie van het zwemseizoen te wachten staat.

Akkoord

Op 25 mei ging de gemeente Hof van Twente akkoord met het plan dat het bestuur van de SBR opstelde om toch nog enige vorm te geven aan het zwemseizoen 2020. Deze plannen mondden voort uit de richtlijnen die de branche eerder al opstelde en die in diverse binnenbaden al tot opening leidden. De situatie op De Mors is toch een andere, waarbij traditioneel de zwemlessen een relatief kleiner aandeel van het aanbod uitmaken. Om juist de recreërende Twent ook wat te kunnen bieden spitsen de plannen zich toe op respectievelijk de banenzwemmers en de spelende mens. Particuliere lessen zullen dit jaar niet worden verzorgd.

Voorlopig zal het gebruik zich beperken tot het diepe bad, uiteindelijk is de ambitie om ook de ondiepe bassins te openen, maar dat is afhankelijk van het animo, de ervaringen en nadere regelgeving. Op werkdagen en op de zondag zullen de twee doelgroepen volgens een vast stramien worden bediend. Er kan gezwommen worden gedurende compacte tijdsblokken zolang de geldende bezoekersmaxima het toelaten. Uiteraard zijn naast bezoekersmaxima, ook contactbeperkende maatregelen en andere regelgeving van kracht om de besmettingskans tot een minimum beperken.

Banen trekken en spelen

Op werkdagen krijgen banenzwemmers tussen 7:00 en 9:30 en 17:30 en 19:30 volop de ruimte, op de zondag is dat van 10:00 tot 12:00. Op ieder moment mogen er niet meer dan 60 zwemmers in het diepe bad aanwezig zijn. Binnen de 25 breedtemeters van het bassin is een viertal banen ingericht, waarbij rechts heen en links terug gezwommen kan worden. Inhalen is geen optie, gebruik van de kleedruimtes en toiletten zijn beperkt en ook andere maatregelen moeten de kans op onderlinge besmetting verkleinen.

Bij mooi weer zijn kinderen tót 13 jaar en mét diploma van maandag t/m vrijdag tussen 15:00 en 17:00 welkom, op zondag is dit recreatieve blok niet afhankelijk van het weer: tussen 12:30 en 14:30 is hoe dan ook ruimte voor spelende basisschooljeugd. Voor deze leeftijdscategorie geldt geen afstandseis, wel is er een maximum van 150 zwemmers bepaald en als gezegd blijven de ondiepe baden vooralsnog gesloten. Per gezelschap mag een volwassen begeleider aanwezig zijn, maar deze mag zich niet in het water begeven; rondom het diepe wordt het aantal zitplaatsen daartoe uitgebreid. Speelmateriaal dient zelf meegebracht te worden, maar de duikplanken zijn gedurende de recreatieve blokken regulier geopend.

Voorverkoop

Op 5 en 8 juni zal een mini-voorverkoop plaatsvinden. Twee abonnementen worden verkocht, te weten het een Sport- en een Spel-variant. Het sportabonnement geeft recht op toegang tijdens het banenzwemmen, het spelabonnement op entree binnen de recreatieve tijdsblokken. Ook na 8 juni blijven de abonnementen te koop, tevens zijn dan baden- en dagkaarten te koop. Momenteel wordt de website van het zwembad aangepast, uiterlijk 1 juni zijn alle tijden, prijzen en restricties daarop na te slaan. Via de lokale media en alle SBR-kanalen wordt het popelende publiek van de jongste ontwikkelingen op de hoogte gehouden.