De Höfte Höfte november 2021
Inhoudsopgave

Klik op een hoofdstuk van de inhoudsopgave om er gelijk heen te scrollen

  VELE CORONAMAATREGELEN ZIJN VERSOEPELD, maar..

  De Nederlandse Bisschoppen hebben besloten dat alle basisregels blijven gelden: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog en thuisblijven bij klachten. Ook vragen zij nadrukkelijk, dat we met elkaar rekening houden zowel bij het kiezen van de plaats als het lopen in de kerk. Ook de collecten blijven nog zoals nu, het doorgeven van de mandjes is nog niet toegestaan. Wat wel weer worden meegezongen.
  Als gevolg van alle versoepelingen zijn de vieringen weer in de dagkerk.

  Kerkdiensten voor de periode  1 nov t/m 30 nov
  Periode              1 nov  t/m  7 nov
  Maandag       1  nov 19.00 uur: ALLERHEILIGEN, Euchvier-ing Delden pastor vd Vegt.
  Dinsdag       2  nov 09.00 uur: Geen viering in Dagkerk
  Dinsdag       2  nov 19.00 uur: ALLERZIELEN Gebeds-viering, mmv D-H-Koor.
  Zaterdag       6  nov 19.00 uur: Gebedsviering, mmv D-H-Koor.
  Zondag       7  nov 09.30 uur: Geen viering.

   

  Periode             8 nov  t/m  14 nov
  Dinsdag       9  nov 09.00 uur: Gebedsviering door werkgroep
  Zaterdag      13 nov 19.00 uur: Geen viering
  Zondag      14 nov 09.30 uur: Woco-viering, pastor Zoet, mmv D-H-Koor.

   

  Periode           15 nov  t/m  21 nov
  Dinsdag      16 nov 09.00 uur: Euchviering, pastor Jansen
  Zaterdag      20 nov 19.00 uur: Euchviering, pastor Jansen, mmv D-H-Koor.  Ceciliafeest 

  In de grote kerk.

  Zondag      21 nov 09.30 uur: Geen viering.

   

  Periode           22 nov  t/m  30 nov
  Dinsdag      23 nov 09.00 uur: Gebedsviering door werkgroep
  Zaterdag      27 nov 19.00 uur: Geen viering
  Zondag      28 nov 09.30 uur: Woco-viering mmv D-H-Koor.
  Dinsdag      30 nov 09.00 uur: Euchviering, pastor Jansen

   

  Lektoren:
  Dinsdag       2 nov 19.00 uur:  Leo Vreman/Siny ten Heggeler
  Zaterdag       6 nov 19.00 uur:  Jan Lansink
  Zondag     14 nov 09.30 uur:  Jan Wantia
  Zaterdag     20 nov 19.00 uur:  Carla Rupert
  Zondag     28 nov 09.30 uur:  Bennie Blokhorst

   

  Kosters:    
  Datum: Naam: Tel:
     1 nov  t/m    7 nov Lies Vreman 0547-333492
     8 nov  t/m  14 nov Anneke Tuinte 0547-851226
    15 nov t/m  21 nov Agnes & Frans de Wit 0547-333878
    22 nov t/m  28 nov Lies Vreman 0547-333492
    29 nov t/m   5 dec Anneke Tuinte 0547-851226

  Kerkdiensten buurtparochies:

  Deze zijn te vinden op de website https://heiligegeestparochie.nl onder de “kop” Vieringen of in het blad geestig.

  ———————————————————————————

  Opbrengst Collecten:

   
  Weekend   26 sept €  49,10
  Weekend    2  okt €  46,80
  Weekend   10 okt €  51,70
  Weekend   16 okt €  44,55

  De deurcollecte voor de Wereldmissiedag Kinderen heeft

  € 73,20  opgebracht.

  De collecte in de komende weekends is voor onze eigen parochie en voor de afdrachten aan het Bisdom.

  In het weekend  6 nov is er een deurcollecte ihkv Zondag voor de Oecumene en in het weekend van 20 nov inzake Nationale Jongerencollecte.

  ——————————————————————————-

  Mededeling over vieringen door de week.

  Vanaf oktober zijn er weer elke week, op de dinsdagmorgen, vieringen in de dagkerk.

  ————————————————————————–

  Plaatsengeld:

  In deze corona tijd mag er niet gecollecteerd worden d.m.v. het doorgeven van de mandjes. Daarom is er slechts een collecte bij de uitgang van de kerk. Moge wij deze collecte in het bijzonder bij u aanbevelen.

  ——————————————————————————

  Overleden:
  Op de leeftijd van 85 jaar is overleden Christien Giesen–Seijger.
  Na de afscheidsviering is zij op 19 oktober in familiekring naar het crematorium begeleid.

  Op de leeftijd van 74 jaar is overleden Truus Schreijer–Jannink. Op woensdag 20 oktober is zij in familiekring naar het crematorium begeleid.

  ——————————————————————————-

  Bereikbaarheid pastorale team Heilige Geest Parochie.

  Priester (liturgie), voor dringende pastorale zorg kunt u een
  noodnummer bellen: 06 – 23254488. (niet bij overlijden.)

  Bij overlijden altijd de uitvaartverzorger bellen.

  Deze neemt dan contact op met de vrijwilliger van de parochie.

  ———————————————————————————

  Kerkschoonmaak:

  In de week van 3 t/m 5 nov ( na Allerzielen) is groep 1 aan de beurt.

  ——————————————————————————-

  Opgave misintenties -gebedsintenties:

  Gebedsintenties voor de periode 1 december t/m 2 januari (2022)  kunt u opgeven tot woensdag 24 november bij het secretariaat, tijdens de openingstijden op de woensdagen, of in een enveloppe in de brievenbus van de pastorie. De vergoeding voor een intentie

  € 9,- en voor een jaargedachtenis € 12,-.

  ———————————————————————————

  Parochiesecretariaat:

  Iedere woensdagmorgen van 09.00 uur tot 11.30 uur kunt u terecht op de pastorie voor informatie over het aanmelden van doop, huwelijk,  jubilea en voor verdere vragen en boodschappen. Tel. 333 210.

  Het e-mailadres is: kerkhengevelde@gmail.com

  ——————————————————————————–

  Dopen:

  Opgave voor het dopen kunt u doen bij het centrale secretariaat in Delden. Telefoon 074-3492212 Email: contact@pastoraalteam.nl

  Ziekenbezoek: Parochie – Zonnebloem.
  Als iemand wordt opgenomen in het ziekenhuis
  of een ander tehuis, geef het door aan het parochiesecretariaat, tel.333 210 (op de woensdagmorgen) of bij Truus Sander, tel. 333612. Wenst u bezoek van de pastor thuis of in het ziekenhuis dan kunt u zelf contact opnemen met een van de pastores van het pastorale team.

  ——————————————————————————

  Misintenties – gebedsintenties:

  Dinsdag 2 nov ALLERZIELEN 19.00 uur:
  Fam. Lintelo; Jan Vehof; Willem Vehof; Harrie Hartgerink; Gerard Hartgerink; Antoon Schonenborg; Marietje en Theo Wegdam; Harrie ten Dam; Ouders ten Heggeler en Arnold; Truus ter Avest; Wilmien Meijerink; Overl. familie Mensink; Trui Stegeman; Overl. ouders Vehof-Semmekrot; Annie en Jan Knol; Johan en Anne Wolbers; Hendrik en Riek Kerkveld; Floris Tuinte; Bernard ter Woorts en overl. familie; Overl. familie Rotink-de Witte; Mina en Gerrit Spenkelink; Johan en Rika Blokhorst- Blokhorst;

  Zaterdag 6 nov 19.00 uur:

  Jan Nijhuis; Willem Vehof; Familie Cattier-Spekreijse

  Zondag 14 nov 09.30 uur:
  Jrg. Arnold Aarnink; Overl. familie Hartgerink- Katier;  Jan Katier; Overl. ouders Vehof-Semmekrot; Floris Tuinte.

  Zaterdag 20 nov 19.00 uur:
  Overl. leden van Dames- en Herenkoor; Jrg. Hendrik en Jeanette Botterhuis; Truus ter Avest; Jan Nijhuis; Familie Cattier-Spekreijse; Willem Vehof.

  Zondag 28 nov 09.30 uur:

  Jan Vehof; Willem Vehof; Jan Katier; Overl. familie Mensink; Overl. familie Stegeman- Siegerink.

  Allerzielen is herdenken.

  Dinsdag 2 november a.s. is het Allerzielen.

  Een dag waarop wij onze dierbare overledenen herdenken, hun namen blijven in onze herinnering voortleven. Wij worden stil, als wij eraan denken wat zij voor ons betekend hebben.

  Daarom willen wij in de viering van Allerzielen, op dinsdag 2 november a.s. om 19.00u bidden voor alle overleden parochianen.

  In het bijzonder voor hen die het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan.

  Wij willen u allen van harte uitnodigen voor deze viering.

  De mensen die dit jaar een verlies te verwerken kregen, worden hiervoor persoonlijk door ons uitgenodigd.

  Na afloop van de viering gaan wij samen in stilte naar het kerkhof.

  Mensen die dat willen worden in de gelegenheid gesteld, om voorafgaand aan de viering in de kerk een grafkaars te kopen voor € 1,- . Deze grafkaars kunt u na de viering meenemen naar het kerkhof, om op het graf van een dierbare overledene neer te zetten.

  Ons kerkhof, een bijzondere ontmoetingsplaats om samen te bidden, te zingen en daarna een lichtje te plaatsen bij hen die voortleven in onze herinnering.

  Zo voelen wij ons verbonden met alle overledenen.

  Tijdens deze viering van Allerzielen gedenken we in het bijzonder de parochianen die overleden zijn na eind oktober 2020:

   

  Overleden vanaf 01-11-2020:

  14-11  Peter Lensink, 54 jaar

  21-11  Tonnie Grefte, 77 jaar

  20-12  Willem Vehof, 85 jaar

  27-12  Rieky ten Thije-Siegerink, 85jaar

  2021:

  15-01  Suze van Coesant-ten Brummelhuis, 70 jaar

  09-02  Arjan Grobben, 56 jaar

  26-02  Lies Kraaijenvanger-Leferink, 81 jaar

  10-03  Annie Mensink- Zwienenberg, 92 jaar

  13-03  Sientje te Grefte-Bunte, 90 jaar

  19-04  Truus ter Avest, 78 jaar

  20-05  Hendrik Cattier, 86 jaar

  29-05  Jo Kuipers-Bauhuis, 85 jaar

  30-05  Gerrit Schreijer, 74 jaar

  11-06  Annie Jannink-Kiezenbrink, 74 jaar

  18-06  Gerhard Screever, 85 jaar

  01-07  Dien Vossebeld-Diepenmaat, 100 jaar

  29-07  Jo Grefte-Botterhuis, 84 jaar

  04-08  Bennie Bos, 83 jaar

  27-08 Harry Wegdam, 84 jaar

  06-09  Annie Screever-Wijlens, 83 jaar

  11-09  Ria Put-ter Braak, 66 jaar

  27-09  Dinie Pierik-Ros, 90 jaar

  14-10  Christien Giesen-Seijger, 85 jaar

  15-10  Truus Schreijer-Jannink, 74 jaar

  Werkgroep Verliezen Verwerken.

  Info Hoek de Höfte.

  ALARMNUMMERS

  Ambulance, Politie en Brandweer                                        112
  In niet levensbedreigende situaties:
  – Ambulance                                     074-256 22 22
  – Brandweer                                     074-250 47 11
  – Huisartsenpost Hengelo                088-555 11 55
  – Politie                                                   0900-8844

  HUISARTS:   Dokter Jaspers, Weth. Goselinkstraat 2B Hengevelde.
  Spreekuur op afspraak. Bellen tussen 08.00 en 11.30
  en van 14.00 tot 16.30. Tel. 0547 333 245
  Voor spoedeisende huisartsenhulp, altijd eerst
  Huisartsenpost
  Hengelo bellen: 088-55 11 55

  TANDARTS:   Praktijk de Marke, Bretelerstraat 16 tel. 0547-333 782
  Geopend : dinsdag t/m donderdag. Maandag voor
  spoedgevallen bereikbaar op 053-4774415.
  ’s Avonds of weekends 0547-333 782 bellen om te
  horen wie dienst heeft.

  ——————————————————————————

  PEDICURE Marion Tijman:
  Elke maandag en donderdag in de fysiotherapiepraktijk van de heer
  G. Noordman, van 08.00 – 17.00 uur. Gecertificeerd diabetische en reumatische voet. Aangesloten bij keten zorg diabetes.

  Behandeling volgens afspraak  Tel. 06 289 16 244

  ——————————————————————————

  PODOLOGIE Praktijk Marion Tijman:

  Therapie- en steunzolen. Aangesloten bij Stichting LOOP. Voor vergoeding zie aanvullende zorgverzekering. Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u mij bereiken op 06 289 16 244.

  ————————————————————————-

  AANLEVERING KOPIJ

  Instanties (zonder eigen website o.i.d.) die publiceerden via Dorpsblad De Höfte kunnen dit voortzetten in de digitale editie.

   

  Het inleveren van kopij verandert niet. Het bestaande e-mailadres hofte@hengevelde.nl blijft het adres waar kopij via e-mail kan worden ingeleverd. Dit e-mailadres wordt overgenomen door WegdamNieuws en voortaan door de redactie daarvan beheerd. Op deze manier is de continuïteit van de informatievoorziening verzekerd, een prettige gedachte voor al degenen die Dorpsblad De Höfte als een onmisbare

  informatiebron beschouwen.

  Opmaak in te leveren kopij

  Instanties die de digitale Höfte willen (blijven) gebruiken als bron van informatie en communicatie moeten de kopij aanleveren, opgemaakt als platte tekst via Word. U gelieve geen Pdf-bestanden of andere niet via Word opgemaakte bestanden in te leveren. Door deze afspraak kan de opmaak op professionele wijze door de redactie van WegdamNieuws worden verzorgd.

   

  KLEDINGBANK SEINE DRINGEND OP ZOEK NAAR GOEDE GEBRUIKTE KLEDING.

  Bij kledingbank Seine is het een drukte van belang, daarom is er altijd behoefte aan goede kleding en schoeisel, het liefst natuurlijk herfst en winterkleding nu.

  De kledingbank verstrekt GRATIS kleding, schoenen en toebehoren aan de minima uit de Hof van Twente. Indien u goede kleding heeft dan kan het ook bij u thuis opgehaald worden  maar u mag het ook afleveren aan de Grotestraat 103 in Goor.

  Ook boeken en goed speelgoed, spellen en puzzels zijn welkom.

  Om een afspraak te maken om het op te laten halen kunt u bellen met 06-20539460

   

  Jubilerende handwerksoos BBH organiseert jaarlijkse creatieve bazaar

  De handwerksoos BBH viert dit jaar haar 50 jarig bestaan en daar hoort de jaarlijkse bazaar bij. De dames hebben zeker niet stil gezeten, de afgelopen 2 jaar er is flink door gewerkt.

  De handwerksoos is opgericht in 1971 als de werk sociëteit voor de dorpen Beckum, Bentelo en Hengevelde (vandaar BBH) maar tegenwoordig kan iedereen uit de Hof van Twente aansluiten.

  Twee keer in de maand op woensdagmiddag komen de 28 leden van de handwerksoos BBH samen om onder het genot van een kopje koffie te handwerken, wenskaarten te maken en gezellig bij te kletsen.

  Een greep uit het assortiment dat er gemaakt en op de bazaar verkocht wordt: omslagdoeken, slaapzakjes, knuffels, sokken, mutsen, sjaals, wanten, wenskaarten, kussens, vlaggenlijnen, tassen, gekant kloste decoraties, beddenspreien en nog veel, veel meer.

   

  Wil u onze bazaar te bezoeken?

  Wanneer: zondag 24 oktober 

  Tijd: van 10:00 tot 13:00

  Waar : sport- en gemeenschapscentrum De Pol in Bentelo (Burg. Buyvoetsplein 76)

   

  Interesse?

  Kan je nog niet haken of breien en wil je dat leren?

  Dan helpen de dames je graag op weg, jong en oud is welkom!

  Kom gewoon een keertje kijken of het iets is voor jou.

  Er zijn geen lidmaatschapskosten en de koffie en thee is gratis.

  De creatieve middagen zijn van 14:00 tot 16:30 in sport- en gemeenschapscentrum De Pol in Bentelo.

  Beste leden van de initiatiefgroep Toekomstbestendig Hengevelde,

  Door de coronapandemie is het voor de fractie van de PvdA meer dan anderhalf jaar lang niet mogelijk geweest om onze kernen te bezoeken. Gelukkig kunnen we nu als ‘fractie op locatie’ weer van onze inwoners horen wat er speelt in hun kern of buurtschap.

  We hebben daarom voor de komende weken een aantal bezoeken ingepland, waaronder een bezoek aan Hengevelde op donderdag 4 november, aanvang 19.30 uur. Locatie volgt.

  Naast uiteraard de inwoners van Hengevelde, willen we ook graag jullie als initiatiefgroep van harte uitnodigen om ons bij die gelegenheid te ontmoeten en bij te praten, bijvoorbeeld over de resultaten van de succesvolle workshop met inwoners van 2 oktober. Voor zover wij weten is er nog geen dorpsraad in Hengevelde, maar mocht dit wel zo zijn dan zouden we graag de contactgegevens krijgen.

  We hopen van harte dat u van onze uitnodiging gebruik wilt maken en horen graag jullie reactie!

  Met vriendelijke groet,

  Onno Bordes

  Fractiesecretaris PvdA

  1. 06-83245377

  Zonnebloemnieuws

  De zonnebloem heeft haar activiteiten weer opgestart. Op vrijdag 25 augustus hebben we een gezellige koffiemiddag gehouden bij de Gebrande Waateren, waar onder het genot van een kopje koffie met gebak en daarna een drankje en een hapje werd bijgepraat. Na een pauze van anderhalf jaar werd het een gezellig samenzijn waarbij onze vrijwilliger Marrie Blanken de boel opvrolijkte met haar accordeon.

  Op 13 oktober zijn 25 Hengeveldse Zonnebloemers naar Diepenheim gekomen voor weer een gezellige middag in zaal Beltman, de regionale Ontspanningsmiddag. We hopen dat Corona het toelaat dat we ook de komende tijd weer onze activiteiten door kunnen laten gaan. Er staat in november een winkelmiddag en in januari een nieuwjaarsbijeenkomst op het programma.

  We willen iedereen er op attent maken dat op verschillende locaties naar de CoronaCheck wordt gevraagd, dus zorg dat u die bij u heeft op uw telefoon of een papieren kopie.

  De Zonnebloem is een vereniging die draait op vrijwilligers, niet alleen mannen en vrouwen die bezoekwerk doen en helpen bij activiteiten, maar ook bestuursleden. Omdat onze voorzitter en secretaris al 12 jaar actief zijn in hun functie en statutair aftredend zijn, zijn wij op zoek naar nieuwe kandidaten voor het bestuur. Hou je ervan om samen met anderen activiteiten te organiseren voor onze doelgroep en heb je een goed gevoel bij  de Zonnebloem en wil je mensen een beetje zon en gezelligheid brengen overweeg dan om je bij ons aan te melden. Een beetje computervaardigheid en wat Zonnebloemgevoel  zijn een pré.

  Ook “gewone” vrijwilligers zijn natuurlijk van harte welkom, ook zij blijven nodig in een toekomst waarin de kans bestaat dat steeds meer ouderen en mensen met een fysieke beperking dreigen te vereenzamen.

  Onze afdeling bestaat uit deelnemers uit Hengevelde en omstreken en sinds een aantal jaren ook uit de Isidorushoeve.

  U kunt voor informatie contact op nemen met Ria Doeschot,

  riadoeschot@outlook.com  of 06-57067111. Op www. zonnebloem.nl vind u ook veel informatie over de Zonnebloem.

  Vindt u de Zonnebloem uw stem waard, stem dan op Zonnebloem Hengevelde bij de Rabo clubactie,

  uw stem brengt geld op!!!

  Rijbewijskeuringen CBR in Markelo

  Markelo – Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is nodig wanneer u 75 jaar of ouder bent of wanneer u een zgn. groot rijbewijs (C/D/E) gaat halen of vernieuwen, of wanneer u om medische reden een arts moet bezoeken van het CBR.

  Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen in Sporthal De Haverkamp op vrijdag 29 oktober, dinsdag 9 november en vrijdag 19 november medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs.

   

  Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 50,00.
  Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is de prijs € 70,00.

  Afspraak maken

  Een afspraak voor het spreekuur kunt u uitsluitend maken via RegelZorg:

  Gemakkelijk en snel via onze website: www.regelzorg.nl of tijdens kantooruren via de afsprakenlijn: 088 2323 300.

  Voor het laten invullen van een rapport oogarts gaat u naar www.regelzorg.nl/oogarts of belt u ons.

  De Procedure
  Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en begin 5 maanden voor deze datum met het verlengen van uw rijbewijs, indien u ook medisch gekeurd moet worden.
  De eerste stap is het kopen en invullen van een Gezondheidsverklaring. Dat kan online op mijn cbr.nl, via DigiD met SMS- of App-verificatie. Een papieren Gezondheidsverklaring kunt u kopen bij de meeste gemeenten of via RegelZorg .
  Deze vragenlijst over uw eigen gezondheid moet u eerst zelf invullen en opsturen naar het CBR. Als antwoord krijgt u van het CBR het Verslag (soms meer dan één), die de keuringsarts moet invullen. Op dát moment kunt u pas een afspraak maken voor de keuring.
  De artsen waar Regelzorg mee samenwerkt, zijn aangesloten bij ZorgDomein. Zij vullen de formulieren digitaal voor u in en versturen deze direct naar het CBR.  Meer informatie over de procedure leest u op de website van Regelzorg.

  Salut viert 5-jarig jubileum

  Hof van Twente, 5 oktober | Welzijnsorganisatie Salut viert dit jaar haar vijfjarig bestaan. Die  jaren stonden bijna non-stop in het teken van groei en verbreding. Letterlijk qua aantal werknemers en diensten, en figuurlijk qua ontwikkeling. De komende jaren ligt de focus vooral op het vergroten van de zichtbaarheid en de naamsbekendheid van Salut, ‘zodat echt iedereen weet wie we zijn en waarvoor ze ons aan de jas kunnen trekken.’

  Salut is ontstaan op het fundament van Stichting Welzijn Ouderen Hof van Twente (SWO). Op verzoek van de gemeente breidde SWO begin 2016 haar takenpakket uit en zo ontstond een brede welzijnsorganisatie voor alle inwoners van Hof van Twente. Toegankelijk voor elke leeftijd en voor elke welzijnsgerelateerde vraag. Evelien Mazeland is medewerker van het eerste uur: ‘Ik weet nog dat ik dacht: Wat gaaf dit. Hoe prettig is het als inwoners nog maar naar één loket hoeven met al hun vragen? Ik vroeg me wel af hoe we dat organisatorisch voor elkaar moesten krijgen, maar toen de kogel door de kerk was, ging het snel.’ In no time werd het team versterkt met professionals vanuit andere disciplines zoals jongerenwerk, vrijwilligerszaken en maatschappelijk werk. En met al die veranderingen kwam ook een nieuwe naam: Salut.

  Het verbinden van mensen met mensen

  Na die vliegende start volgden jaren waarin de organisatie haar expertise rustig, maar gestaag verder uitbreidde. Anne van Veen, directeur van Salut, licht toe: ‘Of iemand lekker in z’n vel zit, kan te maken hebben met huisvesting, werk, scholing of financiën; of met zorg, opvoeding, vrije tijd of sport. Dus we moesten er in elk geval voor zorgen dat we op al die thema’s wisten hoe in Hof van Twente de hazen lopen om inwoners goed verder te kunnen helpen. In essentie gaat welzijn echter over gerespecteerd en gezien worden door anderen. Dat proberen wij te faciliteren. En waar het dan onderaan de streep om draait, is het verbinden van mensen met mensen. Gelukkig biedt onze gemeente op dat vlak enorm veel mogelijkheden, maar er zijn ook veel regels en voorwaarden. Soms komt iemand niet door het papierwerk heen, of weet een groep buurtbewoners niet welke weg ze moet bewandelen om een initiatief in de wijk uitvoerbaar te krijgen. En dan kunnen ze dus bij Salut aankloppen.’

  Nieuwe locatie in het centrum

  En de inwoners van de Hof wisten Salut inderdaad te vinden. Uiteindelijk groeide de organisatie letterlijk uit het kantoorpand aan de Rozenstraat. In de zomer verhuisde ze daarom naar de Grotestraat 86 in Goor, midden in het centrum. Jongerenassistent Nahdie ter Haar hoopt dat de nieuwe locatie ook bijdraagt aan de bekendheid van de diensten van Salut: ‘Ik hoor nog te vaak dat Salut er vooral is voor mensen met grote problemen. Maar je kunt ook op zoek naar vrijwilligerswerk als je nog een baan hebt; je aanmelden bij de Brievenhulp als je in het afgelopen jaar 5 baantjes hebt gehad en geen idee hebt hoe je in vredesnaam die belastingaangifte moet invullen; of informeren naar mogelijkheden om samen met iemand wat leuks te doen zonder dat je heel erg eenzaam bent. We zijn geen hulpverlener, maar bekijken samen welke eerstvolgende stap je kunt zetten om je doel te bereiken. Je volgt bij ons ook geen traject, maar we starten samen een project, je bent geen cliënt, maar we staan naast je.’ Evelien Mazeland beaamt dat: ‘We nemen bij Salut bovendien echt de tijd om te luisteren naar wat iemand nodig heeft. We zeggen niet: “Dit is ons aanbod en wat past bij jou?” Nee, de vraag is: “Wat zou jij willen?” Vervolgens bekijken we samen hoe wij daarbij kunnen helpen. Wij zijn daarbij niet aan tijd gebonden en maken met alle plezier een nieuwe afspraak als dat nodig is. Mensen die bij ons komen met een vraag behouden zelf de regie, maar meedenken, een duwtje in de goede richting of een helpende hand? Ja daarvoor kun je hier heel goed terecht. Sterker nog: wij doen niets liever dan dat.’

  Mooie opbrengst collecteweek Nierstichting 

  Van 19 t/m 25 september was de jaarlijkse collecteweek van de Nierstichting. Ook in Hengevelde en omgeving is er gecollecteerd om nierpatiënten te helpen ‘hun leven terug te geven’. In Hengevelde is een totaalbedrag opgehaald van €1545,50. Dit is een mooi bedrag, waarmee de Nierstichting een bijdrage kan leveren naar onderzoek en behandeling van nierziekten. We willen alle collectanten bedanken voor hun inzet en de inwoners van Hengevelde bedanken voor hun bijdrage.

  MMMM… Natuur om op te (vr) eten …………Pruimen!

  Pruimen die groeien aan een struik? De Mirabel/Kroosjespruim is een struik die in de actie van de Groene Loper Hof van Twente gratis uitgereikt wordt in pakket C en D aan buurtinitiatieven, groene schoolpleinen en aan rustpunten eind november 2021. De kroosjespruim -een ondersoort van Prunus domestica- komt van nature voor in Europa en Azië en zijn waarschijnlijk oorspronkelijk afkomstig uit West-Azië. De struik kan 3 tot 6 m hoog worden.

  Hapje voor jou, hapje voor mij?

  Je kent de Mirabel/Kroosjespruim vast als kleine boom met een zee van roze bloesem in het voorjaar, ze is goed voor de biodiversiteit. Solitaire bijen smullen van de nectar (die de bloesems geven) en vliegen en bestuiven van `bloem tot bloem’  in het voorjaar.

  De kleine ronde vruchten zijn meestal geel van kleur. Maar het zoet smakende stevige vruchtvlees laat bij sommige rassen niet van de pit (steen) los. Dieren weten daar wel raad mee… door mensen worden `kroosjespruimen’ gebruikt voor verwerking in jam, in compote of op siroop. Ze zijn ook lekker om uit de hand op te `peuzelen’ na het zoeken van de rijpe vruchten. De struik is zelf bestuivend.

  De Mirabel/Kroosjespruim in het struikenpakket via de Groene Loper Hof van Twente?

  Dit jaar zijn de vruchten wat later rijp en wie weet kun je er nog wat in het `wild’ plukken in de Hof van Twente? De struiken zijn `schaars’  en ze zijn niet goedkoop om aan te schaffen.  Op 27 november 2021 worden er 35 stuks van deze struiken aangeplant in het kader van de actie: `mmm…. Natuur om op te (vr) eten’’, hapje voor jou….hapje voor mij, op verschillende plaatsen in de Hof van Twente door (buurt)initiatieven en rustpunten.

  De Groene Loper Hof van Twente bakt alvast een pruimentaart  -in afwachting van het planten van deze 35 struiken- in de Hof van Twente in november 2021.

  Pruimentaart bakken?

  Het klinkt misschien raar, maar een pruimentaart is een van de lekkerste taarten die je kunt eten in het najaar. De heerlijke zachte vulling en de lekkere pruimen maken de taart een echte topper! Het is weinig werk en erg gemakkelijk te bereiden.

  Ingrediënten

  VOOR HET DEEG: 100 gr. bloem
  75 gr. boter
  25 gr. suiker
  1 eigeel

  VOOR DE VULLING:
  300 gr. pruimen
  5 el. suiker
  2 eieren
  25 gr. boter (gesmolten)
  25 gr. slagroom
  1 a 2 El. kaneel

  Voorbereiding

  Oven voorverwarmen op 180 graden C.

  Bereidingswijze

  Maak het deegbeslag door alle benodigdheden in een kom te doen en goed door elkaar te mixen. Verdeel dit in een ingevette taartvorm en begin dan met het beslag voor de vulling. Doe alle ingrediënten, op de pruimen na, weer in een kom en mix dit goed samen. Doe dit bovenop de taartbodem en leg de goed gewassen pruimen er los bovenop en doe dit in de oven. bak ongeveer 30 min. op 180 graden C.

  Bron: Smulweb

  Meer weten over vergroeningsacties via de Groene Loper Hof van Twente?

  Deze  Struikenactie van de Groene Loper Hof van Twente biedt o.a. gratis eetbare struiken aan groene (buren)projecten in de Hof van Twente . Wil je meer informatie over het werk van de Groene Loper Hof van Twente? Neem contact op via info@groeneloperhofvantwente.nl

   

  Open een specifieke nieuwscategorie
  Menu