Deze editie van de Höfte komt uit ons archief.

Hierdoor zitten er mogelijk foutjes in de opmaak ervan.

1x

Sinds enkele weken is het weer toegestaan om kerkelijke vieringen/ diensten/bijeenkomsten te houden.In afwijking tot eerdere informatie is aanmelden vooraf niet meer nodig.Wel moet U voorafgaand aan de dienst uw naam en contactgegevens opgeven, dient u geen gezondheidsklachten te hebben en uw handen desinfecteren.

kerk div 6Ook willen we nog even benadrukken dat u de aanwijzingen van koster/vrijwilliger opvolgt.

In verband met de 1,5 m voorwaarde, zijn de zitplaatsen in de kerkbanken gemarkeerd met witte stickers. Omdat twee personen, tot hetzelfde huishoudend behorend, niet de 1,5 m hoeven te hanteren, zijn de stickers op grotere afstand geplaatst waardoor achter elke sticker zowel een als twee personen mogen plaatsnemen. Schuif in de banken, gelijk zoveel mogelijk door, want andere kerkgangers mogen/kunnen niet voor u langs. Bij het verlaten van de kerk beginnen we bij de achterste banken en volg ook hier de aanwijzingen van de koster/vrijwilliger.
Zie verder voor u en onze gezondheid de zgn. 15-Geboden, die verderop in dit kerkblad zijn deze 15-Geboden onverkort opgenomen.

NB:Eucharistievieringen zullen voorlopig alleen nog maar plaatsvinden in Eucharistische centra.

Kerkdiensten in de periode september

Periode             5 sept t/m 6 sept

Zaterdag

  5 sept

19.00 uur:

Gebedsviering werkgroep. Grote Kerk. Met zang door enkele koorleden.

Periode         19 sept  t/m  20 sept

Zondag

 20 sept

 09.30 uur:

Gebedsviering pastor Doornbusch. Grote Kerk. Met zang door enkele koorleden.

Lektoren:

Zaterdag

  5 sept

19.00 uur:

Bennie Blokhorst

Zondag

20 sept

09.30 uur

 Siny ten Heggeler

Kosters:

Datum:

Naam:

Tel:

 24 aug  t/m  30 aug

Anneke Tuinte

0547-851226

 31 aug  t/m   6 sept

Agnes / Frans de Wit

0547-333878

  7 sept  t/m 13 sept

Lies Vreman

0547-333492

 14 sept t/m 20 sept

Anneke Tuinte

0547-851226

 21 sept t/m 27 sept

Agnes / Frans de wit

0547-333878

 28 sept t/m    4 okt

Lies Vreman

0547-333492

Kerkdiensten buurtparochies:

Deze zijn te vinden op de website van de heilige Geest parochie.
https://heiligegeestparochie.nl onder de “kop” Vieringen of in het blad geestig.

Oogstdankdag.

In verband met de vele beperkingen zal er dit jaar geen oogstdank viering zijn. We hopen volgend jaar weer op U te mogen rekenen.

Werkgroep Oogstdankviering.

Opbrengst Collecten:

Weekend    12 juli

€ 105,70

Weekend    25 juli

€   55,51

Weekend     9 aug

€   54,50

In het weekend van 5 september is er een kerkdeur collecte voor de MIVA, Missie Verkeersmiddelen Aktie.

De collecte in de komende weekends is voor onze eigen parochie en voor de afdrachten aan het Bisdom. Omdat er op basis van het Corona-protocol in de kerk niet gecollecteerd mag worden, kunt u uw gave deponeren in de collectemandjes bij de uitgang van de kerk.

Overleden:

Op de leeftijd van 82 jaar is overleden Mia Bloemen–Scholten.
Op maandag 27 juli is zij in familiekring naar het crematorium begeleid.

Op de leeftijd van 88 jaar is overleden Miny Pelle–Klaver.
Na de afscheidsviering is zij op dinsdag 4 augustus te rusten gelegd op ons kerkhof.

We willen hen in onze gebeden blijven gedenken.

 --------------------------------------------------------------------------------

kerk div 8Mededeling over vieringen door de week.

Tot nader order zijn er nog geen door de weeks vieringen.

Plaatsengeld:

In deze corona tijd mag er niet gecollecteerd worden en is er slechts een collecte bij de uitgang van de kerk. Moge wij deze collecte in het bijzonder bij u aanbevelen.

Bereikbaarheid pastorale team Heilige Geest Parochie.

Priester (liturgie), voor dringende pastorale zorg kunt u een
noodnummer bellen: 06 – 23254488. (Niet bij overlijden.)

Bij overlijdenaltijd de uitvaartverzorger bellen.

Deze neemt dan contact op met de vrijwilliger van de parochie.

Kerkschoonmaak:

In deze periode 7 t/m 11 september is groep 2 aan de beurt.

----------------------------------------------------------------------------------

Opgave misintenties -gebedsintenties:

Gebedsintenties voor de periode oktober kunt u weer opgeven tot woensdag 23 september bij het secretariaat, tijdens de openingstijden op de woensdagen, of in een enveloppe in de brievenbus van de pastorie. De vergoeding voor een intentie € 9,- en voor een jaargedachtenis € 12,-.

Parochiesecretariaat:

Iedere woensdagmorgen van 09.00 uur tot 12.00 uur kunt u terecht op de pastorie voor het aanmelden van doop, huwelijk, jubilea en voor verdere vragen en boodschappen. Tel. 0547-333 210.

Het e-mailadres is: kerkhengevelde@gmail.com

Dopen:

De doop van baby’s en volwassenen in goede gezondheid wordt uitgesteld totdat deze veilig kan plaatsvinden. Bij levensgevaar kan altijd de nooddoop worden toegediend.

Ziekenbezoek:Parochie – Zonnebloem.
Als iemand wordt opgenomen in het ziekenhuis
of een ander tehuis, geef het door aan het parochiesecretariaat, tel.333 210 (op de woensdagmorgen) of bij Truus Sander, tel. 333612. Wenst u bezoek van de pastor thuis of in het ziekenhuis dan kunt u zelf contact opnemen met een van de pastores van het pastorale team.

kerk div 3Misintenties - gebedsintenties:

Zaterdag 5 sept. 19.00 uur:

Jrg. Mina Spenkelink a/d Stegge: Overl. Familie Stegeman- Siegerink; Jrg. Henrica Stegeman; Trui Stegeman; Overl. Familie Mensink; Gerard Hartgerink; Harry Hartgerink; Bernard Heijmer; Wilmien Meijerink;

Overl. Ouders Seijger en Gerard; Truus Nollen; Arnold Aarnink.

Zondag 20 sept. 09.30 uur

Jan Katier; Overl. familie Mensink; Jan Vehof.

WELKOM IN ONZE KERK

UW GEZONDHEID IS ONZE GEZONDHEID EN DAAROM ZIJN ER GEBODEN DIE WIJ SAMEN IN ACHT MOETEN NEMEN

 1. Volg de aanwijzingen op die u worden gegeven.Ze zijn gebaseerd op de regels van het RIVM en de Nederlandse Bisschoppenconferentie.
 1. Aan de kerkdeur zullen vrijwilligers staan, die u ontvangen. Ga de kerk niet binnen als u verkouden bent of verhoging hebt. HOEST EN NIES in uw elleboog en gebruik PAPIEREN ZAKDOEKJES.
 2. Houd anderhalve meter afstand van elkaar.
 3. Volg de aangegeven looprichting binnen de kerk.
 4. Ontsmet uw handen bij binnenkomst.
 5. KOREN MOGEN NIET ZINGEN.

      De cantor(s), indien aanwezig staan op minimaal 6 meter afstand van de mensen en elkaar.

 1. Als parochianen samen bidden is prima maar het zingen mag niet tijdens de viering. Er zijn daarom dus géén misboekjes en géén zangbundels aanwezig. Alleen de cantor(s) mogen zingen.
 2. Alleen de voorganger en de lector zijn op het priesterkoor aanwezig. Dus geen misdienaars en acolieten.
 3. Wens elkaar alle vrede toe maar geef elkaar geen hand. Vriendelijk een buiging maken kan namelijk ook.
 4. Het offeren van geld is een groot goed, er staat een offerblok achter in de kerk om uw bijdrage aan de collecte te leveren, maar raak deze niet aan.
 5. U kunt met huisgenoten bij elkaar zitten maar bij alle anderen neemt u anderhalve meter afstand in acht. Ga niet zitten op plaatsen die zijn afgesloten.
 6. Ga voor u naar de kerk gaat thuis naar het toilet, toiletten kunnen alleen in noodgevallen gebruikt worden.

      Als toiletten worden gebruikt zal daar iemand voor aanwezig zijn die na elk toiletbezoek het toilet en de ruimte ontsmet.

 1. Na de viering zullen de plekken waar mensen hebben gezeten worden ontsmet en het kerkgebouw gelucht.
 2. In tegenstelling tot het protocol van de Nederlandse bisschoppen hebben de parochiebesturen besloten dat er geen koffie mag worden geschonken na de viering. Dit omdat we toch vaak spreken over een kwetsbare groep en de anderhalve meter afstand moeilijk te organiseren is.
 3. Word niet boos of chagrijnig vanwege de spelregels die er zijn, maar wees blij dat we weer samen het geloof mogen vieren.

DANK VOOR UW MEDEWERKING

voorkantInfo Hoek de Höfte.

ALARMNUMMERS

Ambulance, Politie en Brandweer                                        112
In niet levensbedreigende situaties:
                   - Ambulance                                     074-256 22 22
                   - Brandweer                                     074-250 47 11 
                   - Huisartsenpost Hengelo                088-555 11 55
                   - Politie                                                   0900-8844

HUISARTS:Dokter Jaspers, Weth. Goselinkstraat 2B Hengevelde.
                     Spreekuur op afspraak. Bellen tussen 08.00 en 11.30
                     en van 14.00 tot 16.30. Tel. 0547 333 245
                     
Voor spoedeisende huisartsenhulp, altijd eerst                     
                      Huisartsenpost
Hengelo bellen: 088-55 11 55

TANDARTS:  Praktijk de Marke, Bretelerstraat 16 tel. 0547-333 782
                      Geopend : dinsdag t/m donderdag. Maandag voor spoedgevallen bereikbaar op 053-4774415.
                      ’s Avonds of weekends 0547-333 782 bellen om te  horen wie dienst heeft.

PEDICURE Marion Tijman:
Elke maandag en donderdag in de fysiotherapiepraktijk van de heer R. Prenger. Van 08.00 – 17.00 uur. Gecertificeerd diabetische en reumatische voet. Aangesloten bij keten zorg diabetes.

Behandeling volgens afspraak Tel.06 289 16 244

PODOLOGIE Praktijk Marion Tijman:

Therapie- en steunzolen. Aangesloten bij Stichting LOOP. Voor vergoeding zie aanvullende zorgverzekering. Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u mij bereiken op 06 289 16 244.

Meer bewegen voor Ouderen.

Dinsdag 1 september van 15.15 uur tot 15.45 uur starten we weer met de gym voor ouderen. U bent weer van harte welkom.

AANLEVERING KOPIJ

Instanties (zonder eigen website o.i.d.) die publiceerden via Dorpsblad De Höfte kunnen dit voortzetten in de digitale editie.

Het inleveren van kopij verandert niet. Het bestaande e-mailadres hofte@hengevelde.nl blijft het adres waar kopij via e-mail kan worden ingeleverd. Dit e-mailadres wordt overgenomen door WegdamNieuws en voortaan door de redactie daarvan beheerd. Op deze manier is de continuïteit van de informatievoorziening verzekerd, een prettige gedachte voor al degenen die Dorpsblad De Höfte als een onmisbare informatiebron beschouwen.

Opmaak in te leveren kopij

Instanties die de digitale Höfte willen (blijven) gebruiken als bron van informatie en communicatie moeten de kopij aanleveren, opgemaakt als platte tekst via Word. U gelieve geen Pdf-bestanden of andere niet via Word opgemaakte bestanden in te leveren. Door deze afspraak kan de opmaak op professionele wijze door de redactie van WegdamNieuws worden verzorgd.

Splinters foto Jpeg

• Of ze hebben er de ballen verstand van, of ze hebben te diep in het glaasje gekeken bij de volkstuintjes aan de Kerkstraat. In ieder geval werpt het kweken van tennisballen rijpe vruchten af en waren de druiven in ieder geval niet zuur!
2
• Wegdamnieuws heeft de boeken erop nagekeken, maar heeft de adreswijziging aan de Pastoor Kormelinkstraat zoals op de onderstaande foto is aangegeven niet kunnen ontdekken. Vreemde vogels?

beide
• Is het meubilair bij ’t Kooltje aan vervanging toe? Het lukt de heer A.S. alias Spock maar niet om erop te blijven zitten.
• Soms binden mensen de hond aan een boom als men op vakantie gaat, soms brengt met vrouw en kinderen eerst naar Oostenrijk en haalt dan de hond op.

IMG 1533 Custom
• Over vreemde vogels gesproken: na het stopzetten van Sesamstraat enkele jaren terug is er voor Pino klaarblijkelijk nog geen passende oplossing en terroriseert hij de Kerkstraat even buiten Hengevelde.

IMG 2483 Custom
Hangjongeren op het Wegereef...............

-Op de bouw van de familie K. gaat alles in een razend tempo, er lijkt sprake van een deadline en of die gehaald gaat worden? Het SPANT erom.....................

heianeihad Custom<<< •Gaat de Kerkstraat internationaal?
Welke taal wordt hiernaast geschreven?

-Spock is op latere leeftijd klaarblijkelijk aan een nieuwe sportcarrière begonnen, hij is overgestapt richting de atletiekwereld. De eerste overwinning is al uit het vuur gesleept, als er 1 hek over ten Dam is..............

-Gerard Workel is na jaren te zijn uitgefloten uitgefloten. 

Yoga weer van start; Er is nog plek!

Binnenkort, 31 augustus, beginnen we weer met het nieuwe seizoen van de yoga. Er is nog plek voor enkele mensen. De lessen zijn op maandag van 13.00 - 14.00 of 14.00 -15.00 uur. Voor inlichtingen kunt U contact opnemen met:
Ankie Kleinherenbrink 0547-333313 of
Thea Assink 0547-388490.

Gemeente betrekt inwoners bij verbeteren informatievoorziening

logo222De gemeente gaat samen met inwoners bekijken hoe gemeentelijke bekendmakingen duidelijker gecommuniceerd kunnen worden. Hoe gemeentes hierover moeten publiceren, staat in de wet. Die wet gaat per 1 januari 2021 veranderen. De gemeente wil dit moment aangrijpen om informatie ook duidelijker en toegankelijker bekend te maken. Burgemeester Nauta: “Iedereen moet de kans hebben om mee te praten over de eigen woonomgeving. Dat begint met duidelijke informatie over wat er in de omgeving gebeurt. Die bekendmakingen willen we verder verbeteren. Dan bedoel ik taalgebruik, maar ook de plekken waar informatie te vinden is en hoe die informatie eruitziet. We willen zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen en verwachtingen van inwoners. Daarom gaan we onze inwoners hier ook bij betrekken.”

Uit een eerder gehouden media-onderzoek bleek dat een groot deel van onze inwoners gebruik maakt van digitale middelen zoals internet en social media. De gemeente-informatie wilden inwoners graag digitaal én op papier kunnen lezen. Komende maanden gaat de gemeente samen met inwoners dieper in op specifieke onderwerpen. Als iemand bijvoorbeeld een vergunning aanvraagt, hoe willen mensen hierover dan geïnformeerd en betrokken worden? Verder wordt gekeken naar de rol van onze plaatselijke media in de informatievoorziening en naar de duidelijkheid van onze website. Voor al die onderwerpen gaat de wetgeving veranderen.

De wensen worden eerst besproken in gesprekken met een representatieve groep inwoners. Deze groep wordt samengesteld uit leden van het Hofpanel. Ook wordt er gesproken met andere betrokkenen. De bevindingen uit die gesprekken worden getoetst in een enquête voor alle inwoners. De resultaten worden komend najaar bekend. Op basis daarvan zal de gemeente de informatievoorziening verder verbeteren, zodat inwoners weten wat er speelt en makkelijker kunnen meepraten over hun leefomgeving.     ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1415263516 logo zonnebloem pngZonnebloemnieuws

NATIONALE ZIEKENDAG 2020

Als de Coronamaatregelen het toelaten willen we op zaterdag 5 septemberaandacht schenken aan de Nationale Ziekendag.

Er is om 19.00 uur een viering in de parochiekerk in Hengevelde waar extra aandacht wordt gevraagd voor onze zieken en ouderen.

Na deze viering worden de boeketjes uitgereikt aan de betreffende vrijwilliger die er dan mee naar een zieke of oudere Hengeveldenaar gaat.Om dit mogelijk te maken roepen we zoals elk jaar hiervoor uw hulp in. Geef u op bij Ria Doeschot,

tel.0547-333538, 06-57067111, een appje mag ook of via t.doeschot@hetnet.nl .

Het is de bedoeling dat u iemand met een bloemetje verrast op zaterdagavond 5 september of zondag 6 september.  Het zou fijn zijn als u dan even tijd neemt voor een praatje.

Kent u iemand in uw omgeving waarvan u denkt dat hij/zij voor een  bloemetje in aanmerking komt laat het ons weten.

De regionale ontspanningsmiddag zal dit jaar helaas komen te vervallen door de Coronamaatregelen. We hopen volgend jaar weer plaatselijke en regionale activiteiten te mogen organiseren. Het bezoekwerk door onze vrijwilligers gaat wel gewoon door, waar dit gewenst en mogelijk is.

COOP statiegeldactie,Tot eind september kunt u nog uw statiegeld doneren aan de Zonnebloemafdeling Hengevelde/ Isidorushoeve bij de COOP in Hengevelde.

Het eindbedrag wordt door de COOP verdubbeld.

Zonnebloemloterij

De verkoopperiode van de Zonnebloemloterij loopt ten einde. Als onze vrijwilligers dit jaar i.v.m. de Coronamaatregelen niet bij u aan de deur zijn geweest

dan kunt u nog t/m 27 september online loten kopen. Ga daarvoor naar:

https://www.zonnebloem.nl/loten/p/afdeling-hengevelde-en-stisidorushoeve.

U steunt hiermee onze plaatselijke Zonnebloemafdeling, van elk lot á 2 euro gaat € 1.50 naar onze eigen afdeling en u maakt kans op prachtige prijzen. De trekking van de loterij is op maandag 12 oktober en vanaf 17.00 uur kunt u dan via zonnebloem.nl/loterij kijken of u gewonnen hebt.

De mensen die hun loten geregistreerd hebben op zonnebloem.nl/registreren ontvangen op 14 oktober d.m.v. een E-mail bericht. Wij hopen dat we ook de komende tijd onze gasten kunnen blijven bezoeken en dat Corona niet weer roet in het eten gooit. Als jong en oud het gezonde verstand gebruikt moet dat lukken, het voorkomt veel ellende en eenzaamheid met name in onze doelgroep.

Het zou jammer zijn als de deuren weer dicht moeten!

Uitnodiging deelname onderzoek communicatie gemeente Hof van Twente
 

logo222Beste deelnemer van Hofvantwente.Ikpraatmee.nl,

De gemeente Hof van Twente vindt een toegankelijke en gebruiksvriendelijke website en een goede informatievoorziening voor al haar inwoners erg belangrijk. Daarom organiseert de gemeente in de maand augustus een onderzoek waarbij ze graag uw mening en ervaring horen over de website van de gemeente en over de informatievoorziening vanuit de gemeente.

Het is belangrijk dat er vanuit de verschillende kernen en vanuit verschillende leeftijdsgroepen inwoners deelnemen aan dit onderzoek. Om zo een representatief onderzoek te kunnen uitvoeren voor de gemeente Hof van Twente. Daarom nodigen wij graag u uit om deel te nemen aan dit onderzoek.

>> Klik hier om direct naar de informatie- en aanmeldpagina te gaan

Deelnemers, planning en vergoeding

De gemeente is op zoek naar een goede vertegenwoordiging vanuit de gemeente Hof van Twente. Hiervoor is de gemeente op zoek naar 3 groepen van 8 inwoners:

 1. Groep van 18 t/m 30 jaar
 2. Groep van 31 t/m 50 jaar
 3. Groep van 51 jaar en ouder

Voor het onderzoek hebben we een planning opgesteld om het onderzoek zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Daarom verwachten we dat u in ieder geval beschikbaar bent op de onderstaande momenten.

 1. Beschikbaar in week 34 (17 – 21 augustus) om een cases uit te voeren en te evalueren. Dit kunt u gemakkelijk doen vanuit uw eigen huis.
 2. Beschikbaar op donderdag 27 augustus en bereid om naar Goor (gemeentehuis) te komen om deel te nemen aan een groepsinterview.

Om u te bedanken voor uw deelname aan het onderzoek ontvangt u aan het einde van het onderzoek een vergoeding van € 25,-.

Meer informatie en aanmelden

Als u nog wat meer wilt lezen over het onderzoek en over hoe u zich hiervoor kunt aanmelden. Klik dan hier

Wij hopen op uw deelname.
 

Met vriendelijke groet,

Gemeente Hof van Twente

tw Custom

GROND, buitentheater op Landgoed Twickel

Donderdag 3 september start de voorstelling GROND op boerenerf Klein Hobbelink van de familie Truitman op Landgoed Twickel. Drie weken lang wordt het gespeeld door leden van Toneelgroep Jan Vos,onder anderebekend van de voorstellingenMansholt en Koning van het grasland. De schilderachtige Deldenereschvormt hetdecor voor het verhaal. “Een perfectetiming, want het onderwerp is actueel en boeiend voor iedereen”, zegt Wilco Pasman namens de initiatiefgroep die pleit voor een vitaal en leefbaar platteland. “Waar je ook woont, wie je ook bent, iedereen, jong en oud, kent het gevoel van keuzesvooruitschuiven. Omdat je bang bent voor de gevolgen ervan of omdat je er nog niet aan toe bent of… Zo ook boer Rein en de stadse Renate”, verklapt Pasman. “Ik verwacht dat deze voorstelling op de Esch, inclusief lunch of diner in de kapschuur, de bezoekers nog lang zal heugen. Het zet je aan het denken, en misschien zet het ook iets bij jezelf ingang.” De voorstelling is geschreven door Tjeerd Bischoff, de regisseur is Jeroen van den Berg en er is livemuziek van Jaap van Keulen. Tickets zijn te bestellen via het Wilminktheater in Enschede.

Met boeren, burgers en buitenlui
“Zeker hebben we overwogen of opvoering van dit theaterstuk wel door kon gaanin deze Coronatijd. Maar is al zoveel afgelast en verschoven. Bovendien laten de versoepelde maatregelen van hetRIVM en de beschikbare ruimte het toe om zo’n zestig gasten, op gepaste afstand van elkaar, te laten genieten van het theaterstuk op deze bijzondere locatie.” Het wordt een intieme voorstelling volgens de Diepenheimse Jan Eijsink.“En het mooiste vind ik nog wel dat het stuk geschreven is op basis van discussieavonden en keukentafelgesprekken met boeren, burgers en buitenlui die hier wonen. Dit op initiatief van het project Toekomst Gerichte Erven (provincie Overijssel en gemeenten) en hetPlatform Stil Leed op het platteland.” Wilco Pasman geeft toe dat deze naam wat neerslachtig klinkt voor een groep mensen die juist positief en oplossingsgericht helpen. “Sinds 2015 gaan we vanuit deze groep actief om metsignalering van problemen die spelen op boerderijen en bij andere bedrijven in het buitengebied. We organiseren workshops enbieden individuele coaching en ondersteuning waar mogelijk. Prachtig dat we aan deze initiatieven nu ook deze indrukwekkende theatervoorstelling mogen toevoegen.”

Het verhaal van GROND
Een hoofdrol wordt gespeeld door boer Rein Abbink (Maarten Wansink). Hij is weduwnaar en zet alle zeilen bij om z’n bedrijf draaiende te houden tot z’n dochter het kan overnemen na haar studie. Ondertussen raakt hij steeds meer gefrustreerd door de bemoeizucht en regeldrift van de overheid.Dan ontmoet hij journaliste Renate Bartels (gespeeld door Trudi Klever). Zij stoort zich aan de koers van de krant, waar steeds minder ruimte is voor achtergronden en verdieping. Ook thuis loopt het niet lekker, nu haar enige kind op kamers is gaan wonen. Als Renate voor een interview op bezoek komt bij Rein, staan ze beiden op een keerpunt in hun leven. Ze realiseren zich hoe ze zich laten leiden door de waan van de dag en daarbij belangrijke keuzes uit de weg gaan. Gaat het ze lukken om voor zichzelf te kiezen?

Eten, wandelen en theatervoorstelling
Bezoekers van de theatervoorstelling zijn te gast op Erve Klein Hobbelink aan de Lage Eschweg 3 in Ambt Delden. In de kapschuur, met zicht op Jachthuis Het Wanink en de watertoren van Twickel, staat een uitgebreide lunch klaar of een drie gangen diner (afhankelijk van de middag- of avondvoorstelling). Na het eten is er tijd voor een kleine wandeling met gids over de Esch, waarna de voorstelling begint. Tickets zijn te koop á € 25 p.p. via het Wilminktheater, eventueel met lunch á € 15 of diner á € 23,50. Meer informatie over de voorstellingen; zie www.toneelgroepjanvos.nl, Facebook-pagina GROND of Wilminktheater Enschede.

8 september Ondernemerscafé Reuring: Thuiswerken is Topsport!

Dinsdag 8 september (en niet zoals eerder genoemd woensdag 9 september) ontmoeten ondernemers uit de hele Hof elkaar om 19.00 uur bij Wijngaard Hof van Twente. HofMarketing organiseert dit Ondernemerscafé Reuring rondom een goede balans tussen werk en privé. In de Coronatijd waarin thuis ineens ook werkplek is geworden, is dit thema actueler dan ooit. Markelose topjudoka Hilde Jager trapt de avond af over de balans die ze als topsporter zoekt tussen sport en privé. Dit ondernemerscafé zou eerst een dag later plaatsvinden, maar is verzet naar dinsdag 8 september.

Het programma
Na de start door judoka Hilde Jager vertelt ondernemer Ilse Visscher over het wonen op je werkplek. Tijdens het ondernemerscafé kan er gekozen worden uit diverse workshops. Uiteraard is er ruimte om op gepaste afstand elkaar te ontmoeten en worden de RIVM-richtlijnen aangehouden.

Dit Ondernemerscafé Reuring heeft een vrije toegang voor leden van HofMarketing en/of ondernemersverenigingen uit Hof van Twente. Alle ondernemers uit Hof van Twente zijn welkom! Van niet-leden wordt een kleine vergoeding van € 25,00 gevraagd. Bij Ondernemerscafé Reuring draait het om netwerken, leren en toepassen. Op dinsdag 8 september start het programma om 19.00 uur en wordt om 21.30 uur afgesloten met een netwerkborrel.

Topjudoka Hilde Jager

De Markelose topjudoka Hilde Jager werd eind 2017 op haar 21ste Europees kampioene in Montenegro, bij de vrouwen onder de 23 jaar, en geldt internationaal als een groot talent. Naast topsport, studeert Hilde Gezondheid en Maatschappij aan de Wageningen Universiteit. Ze volgt een opleiding op niveau, weet wat bewegen is en wat het inhoudt om vitaal te blijven. Vitaliteit speelt ook in het bedrijfsleven en daar wordt steeds meer aandacht aan besteed.

Meer informatie over Hilde Jager: https://www.tubantia.nl/hof-van-twente/topjudoka-hilde-jager-uit-markelo-naar-ak-sportpromotions~a880537c/

Nieuwsbrief Maliproject juli 2020

Beste Maliproject-vrienden,

7930719Er zijn bijzondere ontwikkelingen gaande binnen het Maliproject. Zoals we indertijd, in maart 2013 vertelden over de komst van Casper Jansen in Manantali en die ons ging helpen met de voltooiing van de 2 schoolgebouwen van Le Bon Berger, is nu Pascal Adams Théra op ons Malipad gekomen. Cees heeft in 2018, bij zijn bezoek aan Mali, kennis gemaakt met Pascal. Hij is theoloog, tuinbouwkundige en onderwijskundige. Hij is directeur van de organisatie l´ONG in Mali/Bamako, die als motto heeft: “Donnez leur vous-mêmes à manger” (Lucas 8: 13); sinds 2018 woont hij in Manantali.

In 2018 sprak Cees met hem af dat hij contact ging opnemen met M’Bimba Dembelé om eventueel ’s avonds tuinbouwonderwijs te gaan geven in de gebouwen van Le Bon Berger. Zó is het contact van Pascal met Le Bon Berger gelegd. Zoals we al eerder in de nieuwbrieven van november 2018 en december 2019 aan jullie gemeld hebben, ontstond terugloop van het aantal leerlingen van Le Bon Berger èn uiteraard hierdoor financiële moeilijkheden.

Pascal heeft ons voorgesteld het financieel beheer van de school – door de schooldirecteur

M’Bamba Dembelé – door te lichten; wij hebben toestemming en opdracht daarvoor gegeven, waarbij laakbaar handelen door deze schooldirecteur is geconstateerd. M’Bimba heeft de directeur ontslagen. Pascal neemt vanaf heden het management van de negenklassige school op zich (Frans systeem: 6 klassen basisonderwijs en 3 klassen voortgezet onderwijs) en er is een nieuwe, jonge schooldirecteur benoemd.

Er zijn plannen gemaakt voor zomeronderwijs (vrijwel het hele schooljaar, heeft het onderwijs in heel Mali platgelegen i.v.m. staking van de leraren!) èn er is een mooie folder gemaakt voor leerling werving.

Hoewel het Maliproject nooit het onderwijsgeven heeft bekostigd – we hebben ons steeds bezig gehouden met het verschaffen van de middelen (gebouwen en leesboeken, en toiletgebouwtjes onder leiding/initiatief van Casper: het repareren of vernieuwen van drinkwaterputten in de 30 dorpen die in 1985 verplaatst zijn i.v.m. de grote stuwdam) – is er in 2018/2019 wèl geld naar toe gegaan om Le Bon Berger te laten voortbestaan.

Nú is er geld besteed aan het uitvoeren van het financieel onderzoek en voor het maken van folders en affiches om leerlingen te werven.

Jullie als vrienden/donateurs van het Maliproject danken we voor alles wat steeds weer mogelijk is door jullie bijdragen.

Casper en wij vormen als Maliproject een geweldig trio; wekelijks overleggen we via Whatsapp waarbij we kostelijk kunnen lachen om herkenbare situaties. Gisteren 19 juli 2020 meldde Casper echter tijdens ons koffiegesprek dat er ook in Manantali geruchten zijn, dat er jihadisten oprukken. Zorgelijk! Zoals Cees en ik gedankt hebben voor “the gift from Heaven” in de personen van Casper en Pascal, bidden we nu om Hoop, hoop op toekomst voor goed onderwijs en op vreedzaam en menswaardig samenleven.

Cees en ik wensen jullie allen een goede zomertijd toe, ondanks de beperkingen van de corona pandemie. En we brengen met enige nadruk het banknummer van het Maliproject onder de aandacht: NL66SNSB 09908 763 743, Diaconie Hofkerk Goor o.v.v. MALIPROJECT.

Cees van der Sluijs en Addie van der Sluijs-Goud

Boeren voor Beleid

Natuur inclusieve landbouw in de Hof  

GroenLinks stelt schriftelijke vragen aan het College van de Hof van Twente over de vorderingen die gemaakt worden met de verdere invulling van het programma biodiversiteit. In 2018 heeft de 2e kamer een motie aangenomen waarin het gebruik van glyfosaat om in het voorjaar wintergewassen te doden werd verboden. Aan gemeenten zelf was al jaren geleden een verbod opgelegd om het middel te gebruiken bij onkruidbestrijding. Voor particulieren is het middel onder de merknaam Roundup nog wel verkrijgbaar.  Mede naar aanleiding van het in het voorjaar doden van wintergewassen met glyfosaat zijn al in 2019 door GroenLinks schriftelijke vragen gesteld over dit gebruik van glyfosaat.

Onlangs hebben een aantal Twentse gemeenten, waaronder Enschede, het middel verboden. Daarnaast is er het komende Europese verbod op glyfosaat.  In Nieuws uit Delden werd onlangs door een woordvoerder van de gemeente Hof van Twente verklaard dat er geen gemeentelijk verbod komt op het gebruik van glyfosaat en dat de landelijke richtlijn wordt gevolgd. Volgens GroenLinks laat de gemeente hiermee een belangrijk gezondheidsaspect buiten beschouwing:  dat dit soort bestrijdingsmiddelen vaak een vernietigend effect hebben op allerlei levende organismen en insecten in planten en de bodem en zodoende de biodiversiteit grote schade toebrengen.  Het middel ligt al jaren onder een vergrootglas, omdat het kankerverwekkend zou zijn en het oppervlaktewater bereikt. De Gezondheidsraad stelde eind juni 2020 in haar rapport Vervolgadviesgewasbescherming en omwonenden dat er minder gebruik zou moeten worden gemaakt van dergelijke middelen. De raad adviseert om de afhankelijkheid van chemische middelen te verminderen. Een vermindering van het gebruik zullen direct leiden tot een lagere blootstelling, niet alleen van telers en werkers in behandeld gewas, maar ook van omwonenden en consumenten, en dus tot een vermindering van eventuele gezondheidsrisico’s voor de hele bevolking.

Tijdens een bespreking met belangstellende inwoners in maart van dit jaar werd de suggestie gedaan om samen met geïnteresseerde landbouwers een werkgroep in het leven te roepen waarin gezocht wordt naar biodiversiteitsvriendelijke en natuur inclusieve alternatieven. In de nieuwe vragen richt GroenLinks zich vooral op het belang van niet gebruiken van landbouwgif ten behoeve van de biodiversiteit en ook het belang van samenwerken door de gemeente,  landbouwers en  inwoners – participatie en publiek private samenwerking- om te komen tot natuur inclusieve biodiversiteitsplannen.  GroenLinks laat hiermee zien dat zij de aanbevelingen van de RIVM en de Gezondheidsraad serieus nemen: kunnen bijdragen aan een maatschappelijke dialoog tussen belanghebbenden, zoals omwonenden, landbouworganisaties en producenten van gewasbeschermingsmiddelen. Wetenschappelijk en beleidsinformatie worden daarmee toegankelijk voor een breed publiek. Wij hopen daar emotie, feiten en beleidsbeslissingen begrijpelijker te maken zodat telers en andere agrarische professionals zich ondersteund voelen bij een verantwoorde toepassing van chemische gewasbeschermingsmiddelen.  

Door met elkaar in gesprek te blijven over oplossingen kunnen we met heel veel kleine stappen grote vorderingen maken op het terrein van duurzame plattelandsontwikkeling. De gemeenteraad zal in het komend jaar een besluit moeten nemen op een tal van dossiers die het boerenleven gaat raken. Daarom vraagt GroenLinks dan ook om een bijeenkomst “Boeren voor Beleid”  te organiseren met vertegenwoordigers van de gemeenteraad en agrarische bedrijven. William Sanchez: “Dat levert alleen maar winnaars op! De toekomst is aan de natuur inclusieve landbouw. Dat staat nu al als een paal boven water. Daar wil je dan toch als gemeentebestuur met volle zeilen op af koersen!”

Open een specifieke nieuwscategorie
Menu