De Höfte Höfte mei 2023
Inhoudsopgave

Klik op een hoofdstuk van de inhoudsopgave om er gelijk heen te scrollen

  C0RONA.
  De overheid geeft geen adviezen meer die alleen gericht zijn op corona. Wel geeft de overheid adviezen om, luchtwegvirussen zoals griep, verkoudheid en corona, te voorkomen. Laten we blijven opletten, om elkaar niet te besmetten met virussen zoals luchtweginfecties.

  Heeft u klachten die passen bij luchtweginfecties, zoals hoesten, niezen, keelpijn en een loop-of snotneus?
  Blijf thuis als u ziek bent; hoest of nies in uw elleboog; was vaak en goed uw handen met water en zeep.

  Kerkdiensten voor de periode   1 mei t/m 31 mei
  Periode           1 mei t/m  7 mei
  Dinsdag    2 mei 09.00 uur: Geen viering
  Zaterdag   6 mei 19.00 uur: Geen viering
  Zondag    7 mei 09.30 uur: Woco-viering, pastor Zoet  mmv D-H-Koor

   

  Periode             8  mei  t/m  14 mei
  Dinsdag    9 mei 09.00 uur: Geen viering
  Zaterdag 13 mei 19.00 uur: Woco-viering,  werkgroep mmv koor Cantu.
  Zondag 14 mei 09.30 uur: Geen viering

   

  Periode                 15 mei  t/m  21 mei
  Dinsdag   16 mei 09.00 uur: Euchviering pastoor Jansen
  Donderdag

  Hemelvaart

    18 mei 09.00 uur: Euchviering, past. Pikkemaat

  mmv H-Koor. Op plein/HET tent

  Zaterdag  20 mei 19.00 uur: Geen viering.
  Zondag   21 mei 09.30 uur: Euchviering pastoor Jansen mmv D-H-koor.

   

  Periode            22 mei  t/m  31 mei      pinkster weekend
  Dinsdag   23 mei 09.00 uur: Geen viering
  Zaterdag  27 mei 19.00 uur: Woco-viering, werkgroep mmv D-H-Koor
  Zondag

  1e pinksterdag

    28 mei 09.30 uur: Geen viering
  Maandag
  2e pinksterdag
    29 mei 09.30 uur: Alleen in Delden
  Dinsdag   30 mei 09.00 uur: Woco pastor Zoet

   

  Lektoren:
  Zondag   7 mei 09.30 uur:  Carla Rupert
  Zaterdag 13 mei 19.00 uur:  Jan Put
  Donderdag 18 mei 09.00 uur:   Wilma Winters
  Zondag 21 mei 09.30 uur:   Carla Rupert
  Zaterdag 27 mei 19.00 uur:   Ineke Pelle

   

  Kosters:    
  Datum: Naam: Tel:
     1 mei  t/m     7 mei Agnes / Frans 0547-333878
     8 mei  t/m   14 mei Lies Vreman 06-13360994
   15 mei  t/m   21 mei Anneke Tuinte 0547-851226
   22 mei  t/m   28 mei Agnes / Frans 0547-333878
   29 mei  t/m     4 jun Lies Vreman 06-13360994
     5 jun   t/m   11 jun Anneke Tuinte 0547-851226

  ———————————————————————————

   

  Kerkdiensten buurtparochies:

  Deze zijn te vinden op de website https://heiligegeestparochie.nl onder de “kop” Vieringen of in het blad geestig.

  ———————————————————————————

  Opbrengst Collecten:

   
  Weekend        2 apr €    71,55
  Weekend        9 apr €  167,17
  Weekend       16 apr €    53,00
  Weekend       22 apr €    30,20

  De Vastenaktie heeft het mooie bedrag opgebracht van € 4.040,-

  waarvan door de kinderen van school € 630,-.

  Collectanten en gevers hartelijk dank.

  De collecte in de komende weekends is voor onze eigen parochie en voor de afdrachten aan het Bisdom. En in weekend 27 mei is er een deurcollecte voor Nederlandse Missionaris.

  ——————————————————————————

  Collecte/Plaatsengeld:

  Doordat er in de afgelopen coronaperiode niet op de gebruikelijke wijze, gecollecteerd mocht worden, was er alleen bij de uitgang van de kerk een mandjes waarin u de bijdrage kon deponeren. Het blijkt dat deze wijze van collecteren geen nadelige invloed heeft op de opbrengst. Daarom is, ook in overleg met de collectanten, besloten het thans gebruikelijke collecteren bij de uitgang voort te zetten.

  Moge wij deze collecte in het bijzonder bij u aanbevelen.

  ——————————————————————————

  Overleden:

  Op de leeftijd van 95 jaar; Truus Heijmer- Rouwler. Na de uitvaartviering op 8 april is zij in familiekring naar het crematorium begeleid.

  Op de leeftijd van 41 jaar; Debbie Bebseler. Na de herdenkings- bijeenkomst op 12 april is zij de volgende dag in familiekring te ruste gelegd op de natuurbegraafplaats Het Wienerveeld.

  Op de leeftijd van 88 jaar; Riek Hartgerink- ten Dam. Na de uitvaartviering op vrijdag 21 april is zij te ruste gelegd op het parochieel kerkhof

  En op de leeftijd van 91 jaar; Marie ten Thije- Borgelink. Na de uitvaartviering op woensdag 26 april is zij te ruste gelegd op het parochieel kerkhof.

  We willen hen in onze gebeden blijven gedenken.

  ——————————————————————————–

  Bereikbaarheid pastorale team Heilige Geest Parochie.

  Priester (liturgie): Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen: Pastoor J. Jansen  06 – 46907233 (maandag vrij) of pastoraal werker  A. Zoet 06-27124695 (vrijdag vrij). (niet bij overlijden.)

  Bij overlijden altijd de uitvaartverzorger bellen.

  Deze neemt dan contact op met de vrijwilliger van de parochie.

  ———————————————————————————

  Kerkschoonmaak:

  In de week van 8 t/m 11 mei is groep 4 aan de beurt.

  ——————————————————————————-

  Opgave misintenties -gebedsintenties:

  Gebedsintenties voor de periode 1 juni t/m 2 juli  kunt u opgeven tot woensdag 24 mei  bij het secretariaat, tijdens de openingstijden op de woensdagen, of in een enveloppe in de brievenbus van de pastorie. De vergoeding voor een intentie € 9,- en voor een jaargedachtenis € 12,-.

  ———————————————————————————

  Parochiesecretariaat:

  Iedere woensdagmorgen van 09.00 uur tot 11.30 uur kunt u terecht op de pastorie voor informatie over het aanmelden van doop, huwelijk,  jubilea en voor verdere vragen en boodschappen. Tel. 333 210.

  Het e-mailadres is: kerkhengevelde@gmail.com

  ——————————————————————————–

  Dopen:

  Het pastoraal team heeft besloten dat er weer enkele keren per jaar gedoopt kan worden in de lokale geloofsgemeenschappen. Wel in combinatie met andere locaties. De eerste mogelijkheid in Hengevelde is 12 november. Doopvoorbereiding blijf centraal in de Stefanshof te Borne.

  Opgave voor het dopen kunt u doen bij het centrale secretariaat in Delden. Telefoon 074-3492212 Email: contact@pastoraalteam.nl

  ——————————————————————–

  Ziekenbezoek: Parochie – Zonnebloem.
  Als iemand wordt opgenomen in het ziekenhuis of een ander tehuis, geef het door aan het parochiesecretariaat, tel.333 210 (op de woensdagmorgen) of bij Truus Sander, tel. 333612. Wenst u bezoek van de pastor thuis of in het ziekenhuis dan kunt u zelf contact opnemen met een van de pastores van het pastorale team.

  ——————————————————————————

  Misintenties – gebedsintenties

  Zondag 7 mei 09.30 uur:  Gerard Hartgerink; Familie Cattier-Spekreijse; Jan Katier; Wilmien Meijerink.

  Zaterdag 13 mei 19.00 uur:  Overl. familie Lintelo- ter Avest; Overl. familie Mensink; Trui Stegeman.

  Donderdag 18 mei  09.00 uur:  Johan en Rika Blokhorst- Blokhorst; Ria Put-ter Braak, Overl. familie Mensink; Trui Stegeman; Truus Eissink-Kerkveld.

  Zondag 21 mei  09.30 uur:  Jan Katier; Trui Stegeman; Uit dankbaarheid bij een 50 jarig huwelijk;

  Zaterdag 27 mei 19.00 uur:  Jan Nijhuis; Ria Put-ter Braak; Johan en Rika Blokhorst- Blokhorst; Willem Vehof; Gerard Vehof.

  —————————————————————————–

  Hemelvaart

  Op donderdag 18 mei a.s., de veertigste dag na Pasen vieren wij de Hemelvaart  van Jezus Christus. In Hengevelde doen we dat met een
  Eucharistieviering op het Höfteplein voorg. Pastor Pikkemaat. Aanvang
  om 09.00 uur.  Het Herenkoor verzorgt zoals gebruikelijk de zang.

  Zoals er veertig dagen zitten tussen Aswoensdag en Pasen, zo zitten er ook veertig dagen tussen Jezus’ herrijzenis met Pasen en Hemelvaartsdag, toen hij zich volgens de bijbel voor het laatst aan zijn volgelingen toonde. In religieuze kringen wordt dit meestal alleen met een kerkdienst gevierd.

  Tot de vierde eeuw na Christus was Hemelvaart geen apart feest.
  De herdenking van de hemelvaart van Christus naar zijn vader in de hemel was slechts een van de onderdelen van het Pinksterfeest. Hemelvaart werd gevierd op de vijftigste dag na Pasen.

  In de vijfde eeuw werd Hemelvaartsdag een apart feest. In de middeleeuwen ontwikkelde het feest zich tot het afsluitende feest van de paasperiode. Dit werd gesymboliseerd in het doven van de paaskaars op Hemelvaartsdag.

  ———————————————————————————————–

  Info Hoek de Höfte

  ALARMNUMMERS

  Ambulance, Politie en Brandweer                                        112
  In niet levensbedreigende situaties:
  – Ambulance                                     074-256 22 22
  – Brandweer                                     074-250 47 11
  – Huisartsenpost Hengelo                088-555 11 55
  – Politie                                                   0900-8844

  HUISARTS:   Dokter Jaspers, Weth. Goselinkstraat 2B Hengevelde.
  Spreekuur op afspraak. Bellen tussen 08.00 en 11.30
  en van 14.00 tot 16.30. Tel. 0547 333 245
  Voor spoedeisende huisartsenhulp, altijd eerst
  Huisartsenpost
  Hengelo bellen: 088-55 11 55

  TANDARTS:   Praktijk de Marke, Bretelerstraat 16 tel. 0547-333 782
  Geopend : dinsdag t/m donderdag. Maandag voor
  spoedgevallen bereikbaar op 053-4774415.
  ’s Avonds of weekends 0547-333 782 bellen om te
  horen wie dienst heeft.

  ——————————————————————————

  PEDICURE Marion Tijman:
  Vanaf 2 januari 2023, elke maandag en donderdag van 08.00 – 17.00 uur in Business Center Hengelandt, Goorsestraat 10.
  Gecertificeerd diabetische en reumatische voet. Aangesloten bij keten zorg diabetes.

  Behandeling volgens afspraak  Tel. 06 289 16 244

  ——————————————————————————

  PODOLOGIE Praktijk Marion Tijman:

  Therapie- en steunzolen. Aangesloten bij Stichting LOOP. Voor vergoeding zie aanvullende zorgverzekering. Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u mij bereiken op 06 289 16 244.

  ————————————————————————-

   

  AANLEVERING KOPIJ

  Instanties (zonder eigen website o.i.d.) die publiceerden via Dorpsblad De Höfte kunnen dit voortzetten in de digitale editie.

  Het inleveren van kopij verandert niet. Het bestaande e-mailadres hofte@hengevelde.nl blijft het adres waar kopij via e-mail kan worden ingeleverd. Dit e-mailadres wordt overgenomen door WegdamNieuws en voortaan door de redactie daarvan beheerd. Op deze manier is de continuïteit van de informatievoorziening verzekerd, een prettige gedachte voor al degenen die Dorpsblad De Höfte als een onmisbare informatiebron beschouwen.

  Opmaak in te leveren kopij

  Instanties die de digitale Höfte willen (blijven) gebruiken als bron van informatie en communicatie moeten de kopij aanleveren, opgemaakt als platte tekst via Word. U gelieve geen Pdf-bestanden of andere niet via Word opgemaakte bestanden in te leveren. Door deze afspraak kan de opmaak op professionele wijze door de redactie van WegdamNieuws worden verzorgd.

  40 jaar Zomerfeest Wiene – Zeldam op 5 -6-7 mei

  Zomerfeest Wiene-Zeldam viert dit jaar op 5, 6 en 7 mei een jubileum: Stichting Buurtbelangen Wiene-Zeldam bestaat 40 jaar! Dat vraagt om een extra groot feest met een geweldig (muziek)programma.

  De opening zal op vrijdagavond om 19.30 uur plaatsvinden.  Om klokslag 20.00 begint de revue, waarin menig buurtbewoner de ‘revue’ zal passeren. Na de revue is het tijd om gezellig bij te praten en zal de uitslag van de loterij volgen. Later op de avond is er een optreden van Rondje Doe Maar en DJ Cem East verzorgd de verdere muzikale omlijsting.

  Zaterdag trappen we om 13.00 af met de Wiene-Zeldam Got Talent show. Daarna volgt alweer de derde editie van De Grootse BBQ, die om 15:30 uur van start zal gaan. Dit jaar staat de bezoekers tijdens de barbecue een spectaculaire verrassing te verwachten. De muziek tijdens de barbecue zal verzorgd worden door Alex & Friends en DJ Wouter Lelieveld. ‘s Avonds zullen Feest DJ Jochem, Jan Biggel en The Allstarz de tent compleet op de kop zetten.

  Zondag om 11.00 uur wordt er gestart met de kinderspelen. Vanaf 13.00 kan men zich inschrijven voor het vogelschieten, dit begint om 13.30 uur. Aansluitend verzorgen de Dirty Town Bastards een optreden. Aan het begin van de avond gaan we Hoken met de Heinoos en DJ Sander Scheperman verzorgt de verdere muziek.

  Het bestuur van Stichting Buurtbelangen Wiene-Zeldam ziet u graag in de tent aan de Rijksweg tussen Delden en Goor! Het uitgebreide programma is te vinden op www.wiene-zeldam.nl/zomerfeesten

  Hennie Averdijk verovert het complete podium op eerste vlucht

  Afgelopen zaterdag was het na een lange winterstop weer tijd voor de eerste wedvlucht van 2023. De afgelopen twee weken hadden de meeste liefhebbers al meegedaan op de trainingsvluchten maar dit weekend ging het om de punten.

  Op vrijdagavond werden de duiven ingekorfd voor een vlucht vanuit Heusden-Zolder. 232 duiven uit Hengevelde en Neede maakten de reis hiernaartoe om vervolgens op zaterdagmorgen om 9.45 te mogen starten aan hun terugreis van ongeveer 155 kilometer hemelsbreed.

  Het was voor P.V. de Witpen de eerste wedvlucht na de fusie met de duivenvereniging uit Neede. Hennie Averdijk liet er geen gras over groeien en liet zijn nieuwe concurentie zien uit welk hout hij en zijn duiven gesneden zijn. Om 11.29.37 kwam zijn eerste duif terug op het hok en had daarmee gemiddeld 90 km/u gevlogen. Achtervolgt door twee hok genoten welke om 11.30 en 11.31 aantikte op het hok. Dit bleken bij het uitlezen van de klokken de eerste drie van de vereniging te zijn. Een knappe prestatie waarmee duidelijk is dat het bij Hennie en zijn duiven niet aan scherpte ontbreekt!

  De top 10 was als volgt:

  1, 2, 3. Hennie Averdijk
  4. Bert Bomer
  5. Eduard ter Avest
  6, 7. Comb. Mulder
  8. Ronald Elferink
  9. Jan Rupert
  10. Bennie Rupert

  LTO Zuid-Twente organiseert op 2 mei Toer de Boer fietstocht

  Op dinsdag 2 mei 2023, midden in de meivakantie, organiseert LTO Noord afdeling Zuid-Twente een Toer de Boer-fietstocht van circa 30 km. Ga een gezellig dagje fietsen met je gezin, kleinkinderen, vrienden of buren in de prachtige omgeving van Hof van Twente.

  Zodra je op de fiets stapt, is het genieten van het Twentse coulisselandschap. De eerste stop is de melkveehouderij van Berrie Jansen. Ontdek waar en hoe jouw zuivel wordt geproduceerd; kijk hoe een melkrobot werkt, of geniet van de proeverij van zuivelproducten. De tweede stop is bij Erve Groot Avest. Hier vind je vleesvee en een B&B en kun je shoppen in de boerderijwinkel.

  Van Twentse wijnen naar vrije-uitloopvarkens
  Vervolgens is er bij de Wijngaard Hof van Twente op het terras een lunchpauze. Ontdek de wijnen van eigen Twentse bodem, neem een kijkje in de wijnkelders en wijngaard en krijg een rondleiding met QR-code. Daarna richting het aspergeteeltbedrijf van Thijs Slaghekke. Ontdek hier hoe het witte goud groeit en met zorg geoogst wordt. Ten slotte naar de biologische varkenshouderij van Ruben Exterkate. Alle varkens hebben hier een vrije uitloop en de zeugen lopen buiten in de wei.

  “Verbinding tussen boer en burger versterken”
  Organisator en boerin Alina Udink vindt het leuk en belangrijk op deze manier de verbinding tussen boer en burgers te versterken: “Je merkt dat veel mensen niet goed weten hoe boeren werken en op welke wijze zij bijdragen aan hun voedselvoorziening. Dat willen we op deze manier als lokale boeren laten zien.”

  Meedoen?
  Starten kan tussen 9.30 tot 11.30 uur bij Eastern Plaza, Bentelosestraat 54 in Bentelo. Tot 15.30 uur kun je hier gratis parkeren. De kosten voor deelname bedragen € 4,00 per persoon; kinderen tot 12 jaar gratis, te betalen bij het startadres. Daarvoor krijg je de fietsroute en een appel voor onderweg!

  Het bridgeseizoen voor de leden van Vriendschap Troef was eind april afgelopen. Diverse leden willen graag nog wat langer doorgaan.
  Het lijkt ons erg leuk om dit te doen met andere bridgers uit Hengevelde of uit de omgeving.

  Daarom organiseert Vriendschap Troef zeven zomerdrives

  Wij nodigen jou uit voor 11 mei, 25 mei, 1 juni, 8 juni, 15 juni, 22 juni en 29 juni.

  Wij bridgen niet op 4 mei (dodenherdenking) en 18 mei (Hemelvaart).

  Locatie:               De Marke, Bretelerstraat 16, Hengevelde.

  Aanvang:            donderdagavond 19.00 uur

  Deelname:          gratis (er zijn geen prijzen te winnen)

  Consumpties:    voor eigen rekening, per pin te voldoen aan het einde van de avond

  Aanmelden:       per e-mail naar vriendschap.troef@gmail.com tot de woensdagavond 23.00 uur voor de betreffende donderdag.

  Kom jij ook?

  Je kunt je ook alleen opgeven, dan zoeken wij een partner voor je. We hebben een maximum van 60 deelnemers.

  Met vriendelijke groet,

  Bestuur Vriendschap Troef

  Harold Nijhuis

  Nieuwsbrief Nijhuis Advies april

  Veel pensioenregelingen kennen een regeling voor de nabestaanden. Zo’n ‘nabestaandenpensioen’ is dan bedoeld  om de partner (en kinderen) verzorgd achter te laten ingeval van voortijdig overlijden. En toch komen veel nabestaanden er vaak maar karig vanaf.

  Vaak komt dat omdat pensioenregelingen onderling nu eenmaal stevig kunnen verschillen. En wanneer de pensioenen dan ook nog eens bij verschillende werkgevers werden opgebouwd kunnen nabestaanden het soms erg moeilijk krijgen de eindjes nog aan elkaar te knopen.

  Ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en pensioen bij arbeidsongeschiktheid. Het zijn voor iedereen belangrijke voorzieningen, die ervoor moeten zorgen, dat je financieel gewoon kunt doorleven, mocht zo’n situatie zich voordoen.

  Wil je weten hoe jij er voor staat? Pak de regelingen er even bij. En maak dan met ons een afspraak om alles goed op een rij te krijgen. Het eerste gesprek is gratis. Bij dezen beloofd.

  Hoe zit het met jouw pensioenregeling na jouw overlijden?

   

  In een pensioenregeling zitten wil nog niet zeggen dat het goed geregeld is. Er zijn namelijk ook matige pensioenregelingen. Let vooral goed op de nabestaandenregeling. In een pensioenregeling bouw je een aanvulling op die je naast de AOW-uitkering ontvangt. Maar pensioenregelingen hebben vaak nog een belangrijke voorziening ingebouwd, namelijk het…..

  Lees het hele bericht ⟩

  De risico’s van het volledig vertrouwen op pensioenopbouw

   

  Bouw je pensioen op via je werkgever? Kijk verder dan alleen de pensioenregeling. Verdiep je vooral ook in de kwaliteit van de regeling. Het feit dat je een aanvullend pensioen opbouwt wil nog niet zeggen dat je een onbezorgde oudedag krijgt. Het is namelijk nog maar de vraag hoe goed de regeling is. Daarnaast kan het pensioen ook tegenvallen door andere…..

  Lees het hele bericht ⟩

  Financieel doorleven na arbeidsongeschiktheid

   

  De AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekering) is voor ondernemers een onmisbare verzekering. Door ziekte, een ongeval of een aandoening kun je van de ene op de andere dag volledig arbeidsongeschikt raken. Het inkomen kan in één keer naar nul zakken. Leg dit risico bij een verzekeraar neer, anders is het financiële leed niet te overzien. Met een goede gezondheid…..

  Lees het hele bericht ⟩

  Maak een complete hypotheekbegroting

  Openingstijden
  Ma – Vr :
  08.30 tot 17.30 uur

  Adresgegevens
  Bentelosestraat 10
  7496 PG Hengevelde

  (0547) 33 33 72
  info@nijhuisadvies.nl

  Wat gaat de hypotheekrente doen? Stijgen of dalen?

  4 mei herdenken wij ook

  Ook in Hengevelde staan wij stil bij allen die gestreden hebben voor de huidige vrijheid in ons land. Vrijheid is als we om ons heen kijken niet vanzelfsprekend en wij willen hier dan ook bij stil staan.

  Iedereen is vanaf 19:30 welkom bij het monument bij de kerk aan de Goorsestraat.
  Bij dit herdenkingsmoment hangt de Nederlandse vlag halfstok.
  Het verzoek aan iedereen is, op deze dag van herdenken en respect, uw vlag op de juiste manier (rood, wit, blauw) op te hangen. Dit geldt ook voor de protest vlaggen, draai deze vlag uit respect om of haal deze tijdelijk weg om samen te herdenken. Zoals via school is terug gekoppeld zien we graag dat ieder geval de kinderen van groep 7/8 een witte bloem meenemen.

  Na afloop van de 4 mei plechtigheid is er namens de Culturele Werkgroep Markering de gelegenheid om een kop koffie te drinken bij herberg de Gebrande Waateren.

  Het schema

  19.30 Aanvang
  19.40 Jan Put welkom heten
  19.43 Overdracht groep zeven-acht
  19.46 Muziek
  19.49 Apollonia Sligman-gemeente
  19.53 Muziek
  19.56 Twee  gedichten groep acht
  19.58 Last post
  20.00 Twee minuten stil
  20.02 Wilhelmus
  20:05 Bloemen leggen

  Open een specifieke nieuwscategorie
  Menu