Deze editie van de Höfte komt uit ons archief.

Hierdoor zitten er mogelijk foutjes in de opmaak ervan.

INFORMATIE OVER OPSTARTEN VIERINGEN IN DE KERK

Beste parochianen van de parochies van de H. Geest, de Goede Herder en de HHJJ Jacobus en Johannes

kerkie nnnOp woensdagavond 20 mei 2020 werden door de Nederlandse Bisschoppenconferentie de protocollen “Kerkelijk leven op anderhalve meter” gepubliceerd. Daarin wordt bepaald dat met ingang van 1 juni 2020 kerkelijke vieringen weer gevierd kunnen worden met 30 personen en met ingang van 1 juli 2020 met 100 personen die zich voorafgaand aan de viering moeten aanmelden. Daarnaast zijn er tal van voorwaarden geformuleerd waaraan de deelnemers aan de viering, de voorganger en de kerkgebouwen moeten voldoen, alvorens deze vieringen kunnen plaatsvinden.

Op basis hiervan heeft het pastoraal team en de besturen van de hieronder genoemde parochies vastgesteld:

Protocol voor de vieringen vanaf 1 juni 2020 in de parochies van de H. Geest, de Goede Herder en de HHJJ Jacobus en Johannes

Het protocol "kerkelijk leven op anderhalve meter" dat wij van de bisschoppen hebben ontvangen vraagt veel van de vrijwilligers, de besturen en het pastorale team. Het pastoraal team heeft daarom, samen met de besturen, besloten de vieringen tot 4 juli op de huidige manier te blijven doen. Zonder mensen, via de kerkradio en op zondag via de stream op You Tube.

Er zullen dus geen vieringen met bezoekers plaatsvinden tot 4 juli in onze drie parochies. 

Hierdoor krijgen de geloofsgemeenschappen de ruimte om alle voorzorgmaatregelen zorgvuldig voor te bereiden. Wij zullen de komende tijd tot 4 juli gebruiken om alle maatregelen op te starten en in de kerken waar wij gaan vieren de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen samen met het de besturen en de desbetreffende geloofsgemeenschappen.

In het weekend van 4 en 5 juli zullen er Eucharistievieringen zijn met 100 mensen in de drie Eucharistische centra. In dit eerste weekend waar wij weer samen kunnen vieren in de kerken zullen tijdens deze vieringen de Paaskaarsen worden gezegend en uitgedragen worden naar de verschillende geloofsgemeenschappen in onze drie parochies.

Vanaf het weekend van 12 juli mogen er in de andere geloofsgemeenschappen twee weekenden in de maand gebedsvieringen gehouden worden met 100 mensen indien de ruimtes dit toelaten, er vrijwilligers zijn die voor de voorzorgmaatregelen kunnen en willen zorgen en er vrijwillige voorgangers zijn die willen en kunnen voorgaan tijdens deze gebedsvieringen. De leden van het pastorale team zullen hiervoor zo eerlijk en zoveel mogelijk voor worden ingezet.

Vanaf 7 juli zullen er ook doordeweekse vieringen plaatvinden in de Eucharistische centra en op de woensdagmorgen in Goor. Dit omdat er in Goor op de woensdagmorgen altijd tussen de 50 en 75 mensen aanwezig zijn.

Begin augustus zullen we evalueren en hopen we op verruiming van de maatregelen. Misschien kunnen er dan vanaf september weer Woord- en Communievieringen worden gehouden.

De afgelopen week hebben er verschillende overleggen plaatsgevonden met de besturen en het pastorale team om te kijken wat haalbaar en mogelijk is. De besturen en het pastorale team hebben de taken verdeeld maar blijven samen verantwoordelijk.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

 • • De parochiesturen en het pastoraal team dragen de eindverantwoordelijkheid voor iedere afzonderlijke geloofsgemeenschap en voor de parochies als geheel.
 • Woord- en Communievieringen zijn vooralsnog niet toegestaan.
 • • Vanaf het weekend van 5 juli zullen er Eucharistievieringen plaatsvinden in de drie

   Eucharistische centra

 • Vanaf 12 juli mogen er twee keer per maand gebedsviering plaatsvinden in de andere Geloofsgemeenschappen. Het pastorale team maakt hiervoor een rooster als duidelijk is op welke plekken er een gebedsviering kan plaatsvinden.

image

PROTOCOL OM TE KUNNEN VIEREN.

 • • In de kerk zullen de banken gemarkeerd moeten worden op 1,5 meter. Na uitmeting zal helder zijn hoeveel mensen er deel kunnen nemen aan de viering met een maximum van 100 personen. Inclusief kinderen. Ook als deze naar de kindernevendienst gaan.
 • • Er zal met pijlen een looproute moeten worden aangegeven.
 • • Er zal een looproute moeten worden aangegeven tijdens het verlaten van de kerk.
 • • De secretariaten van de geloofsgemeenschappen dienen bereikbaar te zijn zodat gelovigen zich telefonisch kunnen aanmelden voor de vieringen.
 • • Er dienen deelnemerslijsten aanwezig te zijn waarop ze naam en telefoonnummer noteren. Zeker de eerste weken is het belangrijk zoveel mogelijk mensen de kans te geven om naar een viering te komen.
 • • Er zullen vrijwilligers moeten zijn die zorgen dat mensen voor en na de viering de gepaste afstand houden en niet gaan samenscholen. Het kerkplein direct verlaten.
 • • Aan de kerkdeur zullen vrijwilligers staan die de mensen ontvangen en de
     deelnemerslijst afvinken.
 • • Zij zullen aan de mensen moeten vragen of ze koorts hebben, verkoudheids-verschijnselen of anderszins ziekteverschijnselen of dat er huisgenoten zijn die deze verschijnselen hebben.
 • • Er zal een tafeltje moeten staan met desinfecterende middelen. Hierbij zal iemand moeten staan die telkens op het pompje drukt zodat maar één iemand het pompje  aanraakt om kans op besmetting te voorkomen.
 • • Er zullen protocollen klaar moeten liggen om uit te delen en deze dienen ook aan de kerkdeur te hangen.
 • • Dan zullen er vrijwilligers moeten zijn die mensen hun plek aangeven.
 • • Er mag geen collecte gehouden worden tijdens de viering maar er kan wel een collectebus staan waar mensen, als ze de kerk uitgaan, hun collecte geld in kunnen imagesdoen.
 • • Als toiletten worden gebruikt zal daar iemand voor aanwezig dienen te zijn die na elk toiletbezoek het toilet en de ruimte ontsmet.
 • • Na de viering zullen de plekken waar mensen hebben gezeten moeten worden ontsmet en het kerkgebouw gelucht.
 • • Er mogen geen boekjes gebruikt worden tijdens de vieringen en er mag door de kerkbezoekers niet gezongen worden
 • • Alleen de lector en de voorganger zijn op het priesterkoor aanwezig. Dus geen misdienaars en acolieten.
 • • Koren mogen niet zingen. De cantor, indien aanwezig, staat op minimaal 6 meter afstand van mensen of op de koorzolder.
 • • In tegenstelling tot het protocol van de Nederlandse bisschoppen hebben de parochiebesturen besloten dat er geen koffie mag worden geschonken na de viering. Dit omdat we toch vaak spreken over een kwetsbare groep.
 • • Een afvaardiging van het parochiebestuur zal met de geloofsgemeenschappen in gesprek gaan en bespreken of het voor de geloofsgemeenschap haalbaar is om aan alle voorgeschreven voorzorgmaatregelen te voldoen.
 • De geloofsgemeenschap draagt de verantwoordelijkheid voor de communicatie en deuitrol van het goedgekeurde protocol in de geloofsgemeenschap.
 • • Het pastoraal team zal voor de gebedsvieringen in het weekend een format maken met suggesties en gebeden ed.
 • • De parochiebesturen en het pastorale team hebben besloten dat de vieringen vanuit de Blasius in Delden voorlopig via de kerkomroep en op zondag via You Tube worden uitgezonden. Op dit moment worden er geen andere vieringen in onze drie parochies met beeldverbinding uitgezonden.
 • • De besturen en het pastorale team willen uiterst zorgvuldig omgaan met de regels van de bisschoppen en het RIVM zodat wij niet de veroorzaker zijn/worden van besmettingen.

hp Custom

Vieringen

Weekendvieringen van 4 juli t/m 31 augustus

Zaterdag 17.00 uur Eucharistieviering in de Lambertus in Hengelo

Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering in de Stephanus in Borne

Zondag 09.30 uur Eucharistieviering in de Blasius in Delden Livestreaming en kerkomroep Zondag 11.00 uur Eucharistieviering in de Lambertus in Hengelo

In het eerste weekend, het weekend van 4 en 5 juli, willen we als parochie samen vieren en tijdens deze viering worden de Paaskaarsen per parochie gezegend en aangestoken.

Voor elke geloofsgemeenschap zullen wij voor twee mensen per geloofsgemeenschap plekken reserveren tijdens de viering. Het pastorale team zal hierover contact opnemen met de geloofsgemeenschap.

In de daaropvolgende weekendvieringen in de Eucharistische centra zal er een lector uit één van de geloofsgemeenschappen van die parochie, door het pastorale team gevraagd worden om mee voor te gaan.

De lector zal de lezingen lezen en de voorbeden bidden. De voorbeden worden gemaakt door de pastoraal werkers. Het pastorale team zal hiervoor een roosster maken en deze naar de geloofsgemeenschappen sturen zodat zij de naam van de lector kunnen doorgeven.

Verder is er ook de mogelijkheid dat er tijdens de weekend vieringen in de Eucharistische centra twee cantors uit de verschillende geloofsgemeenschappen zingen. De cantors zingen boven op de koorzolder en in Borne aan de zijkant. Het pastorale team zal contact opnemen met de verschillende koren.

Gebedsvieringen vanaf 7 juli 2020

Het is vooralsnog niet toegestaan om Woord- en Communievieringen te houden.

Vanaf 7 juli krijgen de geloofsgemeenschappen de mogelijkheid om een gebedsviering te houden. Dit zal op de gebruikelijke tijden van de weekendviering zijn. Dus om 19.00 op de zaterdagavond en om 9.30 uur en 11.00 uur op de zondag morgen.

Wij kunnen ons goed voorstellen dat vrijwillige voorgangers, waarvan een aantal ook tot de kwetsbare groep behoren, op dit moment niet willen of kunnen voorgaan. Wees eerlijk naar elkaar en respecteer dat mensen dit niet kunnen of willen ook als er dan geen viering kan zijn.

Tevens dienen er in de geloofsgemeenschap mensen te zijn die het protocol kunnen handhaven en er dient een praktische mogelijkheid te zijn waar mensen zich kunnen aanmelden voor de gebedsviering. Op sommige plekken gaat het vaak alom een oudere en kleine groep vrijwilligers.

Heb zorg voor elkaar 

Het parochiebestuur zal het protocol aanreiken en met de geloofsgemeenschap in gesprek gaan. Wij zijn en blijven verantwoordelijk. Het parochiebestuur zal aan het pastorale team aangeven welke geloofsgemeenschappen wel of niet kunnen worden ingeroosterd. Als het pastoraal team duidelijkheid heeft waar wel en niet gevierd kan worden zullen ze een rooster maken voor de maanden juli en augustus en de leden van het team inroosteren. We zullen hier met elkaar wel flexibel in moeten zijn.

Doordeweekse vieringen:

Tot en met vrijdag 3 juli blijven de doordeweekse vieringen zoals ze nu zijn.

Van dinsdag t/m vrijdag om 18.30 uur in de Blasius in Delden. Zonder publiek en te beluisteren via de kerkomroep.

kkCollecteweek  2020

15 t/m 20 juni 

Dit jaar zal de collecteweek van de Maag lever darm stichting vanwege het coronavirus er anders uit zien. De collectanten zullen een donatieflyer bij U in de bus doen waarop bankgegevens staan, zodat U zelf uw geld over kunt maken.

Wij hopen op uw steun! Alvast veel dank.

Met vriendelijke groet, de werkgroep MLDS Hengevelde.

201920hunsel20kerkklokken

Wie heeft het antwoord op het volgende?

Hoi redactie, De kerkklokken van onze Petrus en Pauluskerk zijn al weken in de war. Het Angelus om halftwee en om half zeven is toch niet goed? Ook 's morgens is ie niet op tijd. Wat is er toch aan de hand? Leek me wel een nieuwsitempje.  Stuur je antwoord naar redactie@wegdamnieuws.nl   ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////    68cef93c 67ff 11e8 8423 5d587e6232a6 Custom   WAARSCHUWING - WAARSCHUWING - WAARSCHUWING ONLANGS KWAM HET VOLGENDE BERICHT BIJ DE REDACTIE BINNEN

'Er zit een buizerd te broeden aan de weg tussen Waanders en Hartgerink en die valt fietsers  en wandelaars aan.   Dus fiets of loop er tijdelijk niet langs want hij valt je echt aan!   Opletten geblazen dus!    ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

20200608 144752Zonnebloemloterij 2020

Lotenverkoop in Coronatijd

Nu de coranavoorschriften wat versoepeld zijn en de Zonnebloem het bezoekwerk waar mogelijk weer opstart willen wij ook met dezelfde voorzichtigheid de lotenverkoop beginnen.

Anderhalve meter is daarbij de regel!!

 In Hengevelde en in de Isidorushoeve start de lotenverkoop op 8 juni en loopt tot 6 SEPTEMBER 2020. Onze vrijwilligers zullen net als voorgaande jaren weer bij u aanbellen en vragen of u loten wilt kopen, hebt u hier problemen mee geef dat dan aan.

De Zonnebloem beschikt in dit geval over bestel-enveloppen die u kunt invullen en waar u het contante geld in kunt doen, de vrijwilliger bezorgt dan naderhand de loten bij u. Wilt u of kunt u niet contant betalen, betaal u loten dan via de bank op banknr: NL29 RABO 0157 1938 53 t.n.v. Zonnebloem Hengevelde o.v.v. uw naam, loterij 2020 en het aantal gewenste loten, u ontvangt na betaling de loten.

U kunt al mee doen met de loterij vanaf € 2,- per lot en maakt dan kans op één van de mooie prijzen.

Van de twee euro die u betaald komt € 1.50 ten goede aan onze eigen afdeling. U ontvangt van de verkoper een flyer met informatie over de prijzen, maar ook over hoe u uw lot kunt registeren. Ook op zonnebloem.nl kunt u alle informatie van de Zonnebloemloterij vinden. De trekking van de loterij vindt plaats op 7 oktober, maar dat hoeft u niet te onthouden als u uw lot registreert op de Zonnebloem site. U ontvangt dan automatisch bericht als u prijs heeft. Wel zo makkelijk.

De opbrengst van de loterij komt dus bijna helemaal ten goede aan het werk van de plaatselijke Zonnebloemafdeling. U helpt daarmee de Zonnebloem meer leuke activiteiten te kunnen organiseren. Zo gauw het weer mogelijk is zullen we weer ontmoetingen organiseren voor onze doelgroep.

Naast het organiseren van activiteiten voor onze deelnemers bezoeken we zieken en mensen die wat extra aandacht nodig hebben, vaak hoort daar een attentie bij.

Het huren van de Zonnebloemauto is ook in deze coronatijd mogelijk voor mensen die er graag eens met een gehandicapt gezinslid op uit willen, alle informatie vind u op www.zonnebloem.nl/zonnebloemauto, ook wij kunnen de reservering voor u regelen en zijn in het bezit van het benodigde pasje.

Wilt u iets goeds doen voor een ander én gelijk kans maken op een mooie prijs? Speel dan mee met de Zonnebloemloterij!

2020 Inwonerspakket HofMarketing 1 CustomWelkomstpakket voor nieuwe inwoners Hof van Twente

Ruim 200 nieuwe inwoners in de gemeente Hof van Twente hebben via de post een welkomstpakket ontvangen. Het welkomstpakket is een initiatief van HofMarketing en samengesteld in samenwerking met de gemeente Hof van Twente, ondernemers en verenigingen.

Een bloeikaart, entreetickets, kortingsbonnen, kleurplaten, het magazine Hof van Twente en flyers, zomaar een greep uit de inhoud van het welkomstpakket. Ruim 25 2020 Inwonerspakket HofMarketing 2 Custompartners en partijen hebben iets aangeleverd, waardoor er een goed gevuld pakket is ontstaan om de nieuwe inwoners op een warme manier welkom te heten én ze kennis te laten maken met Hof van Twente.

Alle inwoners die tussen januari en mei 2020 in Hof van Twente zijn komen wonen hebben het pakket inmiddels ontvangen. Aan het eind van dit jaar worden er weer pakketten verstuurd naar nieuwe inwoners.

Nieuwe inwonersdag

Jaarlijks wordt er door HofMarketing ook een nieuwe inwonersdag georganiseerd om nieuwelingen welkom te heten in de Hof. Of de geplande inwonersdag op zaterdag 3 oktober a.s. doorgaat, hangt af van de dan geldende Coronamaatregelen met betrekking tot evenementen.

Overijssel investeert 3,75 miljoen in leefbaarheid op het platteland

Op 3 juni 2020 hebben Provinciale Staten van Overijssel unaniem besloten 3,75 miljoen euro te investeren in de leefbaarheid van het platteland. De provincie Overijssel gaat hiervoor samen met inwoners en (agrarische) ondernemers het plan ‘Leefbaar Platteland’ ontwikkelen. Dit plan bestaat uit een plattelandsagenda, een netwerk met kennispartners en een subsidieregeling. 

Ook in Den Haag, waar nieuwe plannen voor de natuur, het milieu en het klimaat op stapel staan, kijkt men naar het platteland. De initiatiefnemer achter Leefbaar Platteland, Gedeputeerde Roy de Witte, is verheugd dat alle partijen van de Provinciale Staten het plan steunen dat de grote landelijke opgaven en de eigen lokale leefbaarheid op dezelfde agenda zet. De Witte: “Landelijke aandacht is zeker nodig, maar er speelt zoveel meer. De afgelopen maanden hebben we in werkbezoeken door de hele provincie veel informatie opgehaald. Mensen weten zelf heel goed wat er nodig is, maar dan wel vanuit lokale tradities en verbondenheid. Daar gaat dit plan over.”

“Leefbaar Platteland is een duwtje in de rug”

4c5f4e72 3271 4f13 bfac 8e382086c521 CustomOverijssel staat van oudsher voor lokale initiatieven, maatschappelijke samenwerking, ondernemerschap en participatie. Een leefbaar platteland is geen nieuw thema. Wel nieuw is dat de ontwikkeling en de leefbaarheid van het platteland zo integraal en zo lerend worden opgepakt. De Witte: “Ik zie veel lokale initiatieven die het platteland in beweging houden. Aan de andere kant zie ik ook mensen die klemlopen omdat ze te lang doorgaan op dezelfde weg. Of omdat ze de toekomst te onzeker vinden. Daar kunnen wij met dit plan bij helpen. Door slim te netwerken komen mensen bij de kennis, de contacten, de middelen en de inspiratie om weer zelf te gaan organiseren. Dat initiatief en zelforganiserendvermogen van inwoners is de kracht van het platteland en de sleutel voor succes. Leefbaar Platteland is alleen een duwtje in de rug.”

Plattelandsagenda, netwerk en subsidie
De provincie Overijssel investeert met dit plan op drie sporen. Allereerst komt er een plattelandsagenda die het evenwicht zoekt tussen stad en buitengebied, landelijke programma’s en lokale ambities en natuur en leefbaarheid. Het tweede spoor is een netwerk van kennispartners. Leefbaar Platteland ziet lokale kracht als de motor achter leefbaarheid. Het netwerk verrijkt die lokale kracht met wetenschap, data en kennis van partners. Als derde spoor komt er een subsidie voor projecten die lange termijn bijdragen aan de leefbaarheid op het platteland.

Keuzes voor de lange termijn
De komende maanden wordt de provinciale aanpak uitgewerkt en in gang gezet, inclusief de voorwaarden voor de subsidie. De Witte: “Nu we groen licht hebben, gaan we direct aan de slag. Er komt veel op ons af. We willen daarin de kansen blijven zien en de juiste keuzes maken voor de lange termijn. Dat moeten we krachtig, zelfbewust en toekomstbestendig durven doen. En ook snel. Op 1 september verwachten we de subsidieregeling open te stellen. Als mensen daar ideeën over hebben, kunnen ze nu trouwens al contact opnemen. Een mail sturen kan aan leefbaarplatteland@overijssel.nl. ” 

afbeelding welzijnswijzerNieuwe welzijnswijzer Hof van Twente

Gezond zijn en zelfstandig uw eigen leven vormgeven, dat willen we allemaal wel, hoe jong of oud u ook bent.

Gelukkig zijn er in Hof van Twente enorm veel organisaties, hulpmiddelen, regelingen en vrijwilligers die u daarbij kunnen helpen.

Om u wegwijs te maken in al die mogelijkheden, heeft Salut een tweede editie van de Welzijnswijzer gemaakt. Hierin leest u bijvoorbeeld van welke regelingen u gebruik kunt maken. Waar u terecht kunt voor gezelligheid of voor hulp bij het doen van de boodschappen. Of waar u uw vragen kunt stellen voor praktische hulp, zorg of ondersteuning. Kortom: met deze Welzijnswijzer helpt Salut u om antwoorden te vinden op al uw vragen. Zo hoopt Salut een bijdrage te leveren aan een actief, gelukkig en zelfstandig leven.

De welzijnswijzer is op diverse plaatsen in Hof van Twente af te halen.

Bel met Salut 0547-260053, app 06-2089 4999 of

kom langs aan de Rozenstraat 2a te Goor.

Of lees de Welzijnswijzer digitaal op:

https://salut-welzijn.nl/welzijnswijzer-2020-2021/

Info Hoek de Höfte.

ALARMNUMMERS

Ambulance, Politie en Brandweer                                       112
In niet levensbedreigende situaties:
                   - Ambulance                                     074-256 22 22
                   - Brandweer                                     074-250 47 11
                   - Huisartsenpost Hengelo               088-555 11 55
                   - Politie                                                   0900-8844

HUISARTS:Dokter Jaspers, Weth. Goselinkstraat 2B Hengevelde.
                    Spreekuur op afspraak. Bellen tussen 08.00 en 11.30
                     en van 14.00 tot 16.30. Tel. 0547 333 245
                    
Voor spoedeisende huisartsenhulp, altijd eerst                    
                     Huisartsenpost
Hengelo bellen: 088-55 11 55

TANDARTS:   Praktijk de Marke, Bretelerstraat 16 tel. 0547-333 782
                     Geopend : dinsdag t/m donderdag. Maandag voor
                     spoedgevallen bereikbaar op 053-4774415.
                     ’s Avonds of weekends 0547-333 782 bellen om te
                     horen wie dienst heeft.

PEDICURE Marion Tijman:

Elke maandag en donderdag in de fysiotherapiepraktijk van de heer
R. Prenger. Van 08.00 – 17.00 uur. Gecertificeerd diabetische en reumatische voet. Aangesloten bij keten zorg diabetes.

Behandeling volgens afspraak Tel. 06 289 16 244

PODOLOGIE Praktijk Marion Tijman:

Therapie- en steunzolen. Aangesloten bij Stichting LOOP. Voor vergoeding zie aanvullende zorgverzekering. Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u mij bereiken op 06 289 16 244.

AANLEVERING KOPIJ

Instanties (zonder eigen website o.i.d.) die publiceerden via Dorpsblad De Höfte kunnen dit voortzetten in de digitale editie.

Het inleveren van kopij verandert niet. Het bestaande e-mailadres hofte@hengevelde.nl blijft het adres waar kopij via e-mail kan worden ingeleverd. Dit e-mailadres wordt overgenomen door WegdamNieuws en voortaan door de redactie daarvan beheerd. Op deze manier is de continuïteit van de informatievoorziening verzekerd, een prettige gedachte voor al degenen die dorpsblad de Höfte als een onmisbare informatiebron beschouwen.

Opmaak in te leveren kopij

Instanties die de digitale Höfte willen (blijven) gebruiken als bron van informatie en communicatie moeten de kopij aanleveren, opgemaakt als platte tekst via Word. U gelieve geen PDF-bestanden of andere niet via Word opgemaakte bestanden in te leveren. Door deze afspraak kan de opmaak op professionele wijze door de redactie van WegdamNieuws worden verzorgd.

Open een specifieke nieuwscategorie
Menu