Jan Smit bekent kleur: “Als je de richting van de wind niet kunt veranderen, verander dan de stand van je zeilen”

Van een gedroomde baan als tractorchauffeur, tot afgestudeerd aan de universiteit van Wageningen, als econoom en vervolgens de accountants- en fiscalistenstudie afgerond. Waar hij aan het begin van zijn carrière als ondernemer enkel Wegdammers kende via de boerderij van zijn vader, begint hij nu toch een vertrouwd gezicht te worden binnen de Hengeveldse gemeenschap. Jan Smit, de opvolger van Harrie Spekreijse als nieuwe penningmeester van voetbalvereniging W.V.V.’34 naast Amuzant waar hij dezelfde rol invult. Per 1 februari is hij met zijn bedrijf Smit accountants en belastingadviseurs van de Wiener Benteler Scheidingsweg 2 verhuisd naar Het Assink 8-8a op bedrijventerrein ’t Wegdam. Een mooi moment voor: Jan Smit van www.accountantskantoorsmit.nl bekent kleur.
(door Raymond Wegdam)

<<Jan in de begin jaren ‘80 met zijn trouwe hond Peter

Naam

Jan Herman Jozef Smit (47). Jan was mijn opa, zowel van mijn moeders als van mijn vaders kant. Herman was mijn vader en Jozef…, er moest vroeger toch iets katholieks in de naam zitten!

Hoe ziet je gezin eruit?
Naast mijzelf bestaat mijn gezin uit mijn vrouw Anna die ik ontmoet heb tijdens mijn studie in Wageningen. Zij is opgegroeid in het Drentse plaatsje Gees (Gemeente Coevorden). Wij hebben drie kinderen: Tessa (14), Rosalie (12) en Wessel (8). Tessa en Rosalie gaan in Haaksbergen naar het gymnasium op Het Assink en Wessel zit nog op de Petrusschool in Hengevelde.

En je ouders?
Mijn vader Herman Smit is geboren in 1927. Hij was al wat ouder toen ik geboren werd en had behoorlijk last van astma. In 1994 heeft hij kanker gekregen en is helaas in 1999 overleden aan een hartstilstand. Hij was een boer in hart en nieren maar ook wel beperkt vanwege zijn astma. Om deze reden is hij in de 70-er jaren gestopt met het houden van varkens. Wel had hij als één van de eersten in 1972 een ligboxenstal voor melkkoeien. Mijn vader had er vrede mee dat ik de boerderij niet over ging nemen. Tijdens zijn ziekte in 1994 hebben we het melkvee weggedaan en zijn we overgegaan op het fokken van jongvee en vleeskoeien.
Mijn moeder Mieneke Borre is geboren in 1931 te Bentelo en kwam net zoals mijn vader uit een groot gezin. Zoals het in die tijd ging, woonde ze na het trouwen bij haar schoonfamilie in. Op dat moment woonden er naast mijn opa ook nog enkele broers en een zus van mijn vader. Uiteindelijk zijn naast mijn ouders ook twee broers, oom Gerrit en oom Arnold, hun hele leven op de boerderij gebleven. Oom Gerrit was helaas geestelijk gehandicapt en oom Arnold was timmerman. Gelukkig ging dat allemaal in goede harmonie maar zoiets is tegenwoordig niet meer denkbaar. Verder was mijn moeder door haar afkomst behoorlijk op Bentelo gericht, waardoor ik daar naar school ben gegaan. Tegenwoordig woont mijn moeder naast ons en is ze voor haar leeftijd gelukkig nog redelijk gezond.


Familie Smit in 1982 ter gelegenheid van 25 jarig huwelijk van Herman en Mieneke
(Van Links naar Rechts: Oom Gerrit, mijn vader Herman (zittend) Oom Arnold, Jan en mijn moeder Mieneke)
 
Hoe zag je jeugd eruit?
Ik ben opgegroeid op de boerderij in Hengevelde (De Roossnieder) waar ik sinds 2011 weer woon met mijn gezin. Mijn jeugd daar was vrij zorgeloos. Één van mijn vrienden uit Hengevelde was Gerben Eissink, in Hengevelde ook nog bekend als van ‘Moatkotte’. Daar kwam ik heel vaak, op mijn fietsje via een binnendoor weggetje.
Verder ging ik om met jongens uit Bentelo van de Onze Lieve Vrouweschool. Ik heb nog even aan judo en tafeltennis gedaan maar sport werd bij ons thuis nooit zo gestimuleerd. In het weekeinde “hielp” ik mijn vader, mocht ik op de trekker rijden of ik speelde wat met mijn vrienden. Zo ging dat, dan was je al 10 en mocht je trekker rijden.
Ook trok ik veel op met oom Gerrit. Zoals gezegd was oom Gerrit geestelijk gehandicapt als gevolg van zuurstofgebrek door een epileptische aanval in zijn kinderjaren. Als klein kind zag ik hem aan voor een volwaardig volwassene. Je kon echter zijn beleving vergelijken met een kind van 6 dus stelde ik mijn vader op een gegeven moment toch wel de vraag: Papa, wat heeft oom Gerrit eigenlijk? Ik weet nog precies dat vader mij vertelde dat Gerrit een handicap had waardoor hij soms wat minder goed kon nadenken. Ook zei hij dat dit niet erg was omdat enerzijds wij oom Gerrit wel konden helpen denken en dat anderzijds geen enkel mens perfect is. Door oom Gerrit heb ik al vroeg het inzicht gekregen dat het belangrijk is deze mensen een waardevolle plek in onze samenleving te geven waar op een goede manier met ze wordt omgegaan. Een plek waarin ze zich vertrouwd voelen en plezier hebben. Gerrit is in 2005 gestorven.
Na de middelbare school heb ik gestudeerd op de Universiteit van Wageningen en heb daar zelf dan ook gewoond. Het is daar dat ik ook Anna, mijn vrouw, heb leren kennen, zij kwam zelf van oorsprong uit Gees, in Drenthe.
Ik heb met Anna in zowel Wageningen als Apeldoorn in een flat gewoond. Op dat moment beviel dat ook prima: In het weekend en tijdens de vakanties deed je de deur dicht en ging je weg. De enige zorg was om de 5 planten in leven te houden. Na Apeldoorn hebben we nog in Markelo en Wiene gewoond, totdat we in 2011 op de boerderij zijn gaan wonen.


Familie Smit (Tessa, Anna, Jan, Rosalie en Wessel)

 
Wat wilde je als kind worden?
Trekkerchauffeur! Ik was helemaal weg van trekkers, ik wist er dan ook alles van en wilde zelf ook een trekker met turbo en intercooler, niet dat ik wist wat het was maar het klonk wel interessant. Over trekkers tot circa het bouwjaar 1988 weet ik nog steeds veel, daarna volgden er andere interesses.
Heb je ooit voor feit gestaan dat het verwacht werd dat je boer zou worden?
Ik heb er bewust voor gekozen om het niet te doen, in mijn tijd werd van de oudste verwacht dat deze het boerenbedrijf voort zou zetten. Mijn vader was er vrij makkelijk in: Leer eerst maar wat en dan zien we wel.
Op het moment dat er kanker bij mijn vader werd geconstateerd is er besloten om het anders te gaan doen. Het melkvee ging weg en we zijn het bedrijf op een andere manier gaan exploiteren o.a. door het houden van jongvee. Natuurlijk was het op dat moment geen gemakkelijke keuze, maar gezien de omstandigheden hadden we op dat moment er beide wel vrede mee.
Toen mijn vader in 1999 stierf heb ik het jongvee aangehouden. Wel heb ik ervoor gekozen om het jongvee op te fokken tot melkkoeien voor een melkveehouder. Ik had destijds het geluk dat oom Arnold ook nog in huis was, hij voerde door de week als ik aan het werk was en ik voerde in het weekend. Na het overlijden van oom Arnold in 2011 ben ik jongvee blijven opfokken. Ik vind het wel leuk om te doen en het is even heel wat anders dan het werk op kantoor.

Tessa, Rosalie en Wessel in 2013
 
Wat kun je vertellen over Smit accountants en belastingadviseurs?
Ik werkte bij de Alpuro Group, een bedrijf dat melkpoeder en ruwvoeders voor kalveren maakte. Eind 2008 werd dit bedrijf overgenomen door onze concurrent. Omdat ik als gevolg hiervan een reorganisatie niet uitsloot ben ik met mij baas in overleg gegaan. We hebben toen afgesproken dat ik alvast een accountantskantoor mocht opstarten maar dat ik tevens zou blijven tot na de volledige afronding van de overname. Op 1 januari 2009 hebben wij ons ingeschreven als Smit accountants en belastingadviseurs. We waren de eerste jaren kleinschalig en maakten nog niet zoveel reclame. Nadat de overname van de Alpuro Group in 2011 volledig was afgerond, ben ik vanaf 1 januari 2012 volledig voor ons bedrijf gaan werken en zijn we er met volle kracht tegenaan gegaan.

Hoe zorg je dat de klanten jouw bedrijf weten te vinden?
Wij vinden belangrijk dat onze klanten persoonlijk worden benaderd en daarnaast goed en adequaat worden geholpen. Dit in combinatie met de uitgebreide kennis en ervaring die we binnen ons kantoor hebben voor zowel MKB-ondernemers als agrariërs, maakt ons krachtig. Naast onze dagelijkse werkzaamheden zoals het verzorgen van administraties, het maken van jaarrekeningen, fiscale aangiften, loonadministraties, het maken van ondernemingsplannen en liquiditeitsprognoses kijken wij ook altijd met de klant naar het verleden én naar de toekomst. Van het verleden kun je leren voor de toekomst. Door het bepalen en aanscherpen van de juiste kengetallen op basis van recent gerealiseerde bedrijfsgegevens kunnen ondernemers betere beslissingen maken. Daarnaast is het belangrijk voortdurend vooruit te kijken voor o.a. de optimale benutting van fiscale mogelijkheden. Bijvoorbeeld voor een fiscaal optimale bedrijfsoverdracht is soms een tijdspad van 8 jaar nodig. In welke fase van de levenscyclus een bedrijf ook zit, wij denken mee: van een startende ondernemer tot een onderneming die wordt overgedragen of beëindigd. Daarnaast zijn ook particulieren bij ons van harte welkom.
Deze filosofie heeft de laatste jaren geleid tot groei van onze onderneming door veel mond op mondreclame. 

<<Lars met uitzicht op buurman HEBO

Hoeveel personeelsleden heb je?


Naast Anna en mijzelf hebben wij al dan niet parttime in dienst: Robin, Mirelle, Arjan, Sandra, Lars en Elles. Daarnaast hebben wij op dit moment nog een stagiaire, namelijk "nieuwe" Lars.
Wat is je zakelijke motto?
Mijn zakelijke motto is professionaliteit, integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Dit zijn de fundamentele beginselen voor een accountant. Daarnaast is het belangrijk dat je efficiënt samenwerkt, een betaalbaar en kwalitatief goed product aflevert dat aansluit op de wensen en behoeften van een klant.

Hoe gaat het momenteel binnen je vakgebied?
De regels binnen ons vakgebied zijn altijd aan verandering onderhevig. Het vakgebied is erg innovatief en dynamisch en het belastingsysteem in Nederland is continu in beweging. Wij worden dan ook door de NBA (De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) en het RB (Register Belastingadviseurs) verplicht om bij te blijven onder andere door het jaarlijks behalen van studiepunten. Het is dus, net als bij vele andere beroepen, een leven lang leren en dat is ook goed.

Ondernemers en administratie
Voor ons is elke ondernemer een ondernemer en wij zijn ervoor klein tot groot. Er zijn ondernemers die zelf de financiële administratie verzorgen en waarvoor wij alleen de jaarrekening maken, de fiscale aangiftes indienen en advieswerk verrichten. Andere ondernemers hebben niets met het administratieve gedeelte en willen het liefst alleen maar ondernemen. Deze ondernemer geven hun administratie graag aan ons uit handen. De opluchting dat hun administratie na onze inzet weer op de rij is geldt als een mooie motivatie voor ons als bedrijf.


Vanaf begin januari 2020 gevestigd aan Het Assink.

 
Hoe bevalt het nieuwe pand en wat is het grootste verschil?
Het pand bevalt erg goed! Het grootste verschil is dat we weer ruimte hebben. In ons pand aan de Wiener Benteler Scheidingsweg was bijvoorbeeld maar één gespreksruimte waardoor we wel eens moesten uitwijken naar de “keukentafel” in onze woning. Zelf zat ik met mijn bureau, na diverse interne verhuizingen, in de archiefruimte. Een klant zei een keer lachend tegen mij: “Jan als je nog een keer moet verhuizen kom je buiten te zitten”. Zover hebben we het maar niet laten komen.
Een ander groot verschil is dat we nu een heuse zichtlocatie hebben, vele potentiele klanten kunnen ons zien zitten wanneer ze langsrijden. Elke klant die we krijgen zorgt voor groei en we zullen de zichtlocatie in een later stadium nog meer gaan benutten. We zitten hier tenslotte nog maar kort in het pand.
Nog een verschil is: Ik moet nu weer zelf het brood weer meenemen naar mijn werk! Het gebakken eitje tussen de middag is niet meer!

Wat betekent je werk voor je?
Best wel veel eigenlijk als je de belangen van de klanten in ogenschouw neemt. Zelf doe ik heel veel advieswerk. Dit kan erg breed zijn: van een startende ondernemer op weg helpen tot optimaliseren van een bedrijfsvorm. Het kan ook zijn dat het financieel erg slecht of juist erg goed gaat in een sector. In beide gevallen proberen we tijdig met de ondernemer(s) in gesprek te gaan en accuraat in te spelen op de actuele marktsituatie.

Wat vind je het leukste aan je werk?
Het leukste van ondernemen vind ik dat je je eigen richting kan bepalen. Het belangrijkste aan ondernemerschap is volgens mij het zien van nieuwe ontwikkelingen en kansen, niet bang zijn voor veranderingen, moeilijke beslissingen snel en doordacht nemen en tot slot het idee in de praktijk uitvoeren. Als je deze punten realiseert, kun je je dromen waarmaken.

<<Jan en Rosalie bij FC Twente

 
Hoe ziet je vrijetijdsbesteding eruit?
Ik ga elke maandagavond naar een sportschool in Enschede. Deze sportschool is ‘toevallig’ ook een klant van ons, hetgeen toch een mooie stok achter de deur is om elke week te gaan. Ik weet van mezelf dat ik geen rasechte sporter ben, dus een stok achter de deur heb ik wel nodig!
Af en toe ga ik met mijn oudste dochter Tessa en/of Rosalie naar FC Twente, mijn zoon Wessel voetbalt bij WVV waar ik dan ook soms aan de zijlijn te vinden ben. Maar eerlijk is eerlijk: Anna staat veel vaker dan ik bij Wessel aan de zijlijn te kijken. Zij heeft de voetballiefde van huis uit meegekregen.
Verder ben ik penningmeester van zowel muziekvereniging Amuzant als van WVV. Zo heb ik meerdere avonden vaak nog wel iets te doen waardoor een avondje vrij ook wel lekker kan zijn!
Wat vind je van de SIO?
Het was voor mij erg belangrijk om mensen te ontmoeten, om via die weg meer bekendheid te verkrijgen in de omgeving. Ik kende de winkeliers en enkele ondernemers wel, maar verder was er voor mij nog behoorlijk wat werk aan de winkel! Ik moest mensen ontmoeten en daarvoor is de SIO zeer belangrijk geweest. Dit artikel zal daar ook aan bijdragen als ik de andere ondernemers mag geloven!
Wat verder ook leuk is aan de SIO-bijeenkomsten is dat het de ene keer educatief is en de andere keer “gewoon leuk”. Ik ben vanaf 2011 lid, de SIO had ook toen een slordige 120 leden maar ik kende er maar een stuk of 10! Onder andere na mijn presentatie bij Tuinte machinefabriek tijdens de SIO Bedrijvenavond op 29 november 2018 heb ik veel mensen in en om Hengevelde leren kennen.
Welke onderneming mis je nog in Hengevelde?
In Hengevelde mis ik niet echt een bepaalde onderneming. Immers het meeste is wel te koop en anders wordt het wel besteld of gemaakt. Wel hoop ik dat in Hengevelde het project “Blijven Wonen in Hengevelde” van de grond komt. Het zou mooi zijn dat bewoners van Hengevelde, die om welke reden dan ook, extra zorg en aandacht nodig hebben, dit in Hengevelde kunnen krijgen.
Wat zou jouw top 3 zijn qua tips voor 2020?
• Voor ondernemers kan het zinvol zijn hun kinderen (voor een paar uur) op de loonlijst te zetten om zo in aanmerking te komen voor bepaalde fiscale regelingen en voor te sorteren op de toekomst.
• Kijk goed vooruit, zorg voor een optimale bedrijfsvorm (bijvoorbeeld: eenmanszaak, vennootschap of optimale BV-structuur) en houd er rekening mee dat fiscale optimalisatie tijd kost.  
• Zorg voor een goed levenstestament en testament.