In deze corona tijd vraagt het ook iets van de redactie van Wegdamnieuws: De doelstelling is en blijft om iedere dag nieuws te brengen. Om van de nood een deugd te maken is er een nieuwe rubriek in het leven geroepen: 'Kook en zo' met Wegdamnieuws'. Er zijn meerdere Hengeveldenaren benaderd om recepten aan te leveren waar het gemiddelde huishouden in Hengevelde en omstreken daadwerkelijk iets aan heeft. De vierde editie is voor Alfons Assink afkomstig uit horecafamilie Assink, inmiddels gepensioneerd maar zijn sporen zeker verdiend op het gebied van koken. Menig Tukker heeft in Alfons zijn werkzame leven mogen genieten van zijn lekkernijen, Wat staat er op het menu? Alfons: "Pilaf! Eenvoudig te maken maar overheerlijk!”

zondag, 16 augustus 2020 07:09

NATIONALE ZIEKENDAG 2020

Als de Coronamaatregelen het toelaten willen we op zaterdag 5 september aandacht schenken aan de Nationale Ziekendag. Er is om 19.00 uur een viering in de parochiekerk in Hengevelde waar extra aandacht wordt gevraagd voor onze zieken en ouderen. Het doel is om Hengevelde bewust te maken van de zieken en gehandicapten in hun eigen leefomgeving en om contact en integratie tussen zieken/gehandicapten en hun ‘gezonde’ omgeving te bevorderen.
Na deze viering worden de boeketjes uitgereikt aan de betreffende vrijwilliger die er dan mee naar een zieke of oudere Hengeveldenaar gaat. Om dit mogelijk te maken roepen we zoals elk jaar hiervoor uw hulp in. Geef u op bij Ria Doeschot, 

Telefoonnummer: .0547-333538, 06-57067111, een appje mag ook of via t.doeschot@hetnet.nl .

Het alternatieve programma voor Houtdorp, Coronix, was gisteren een groot succes! Ruim 110 Hengeveldse kinderen deden mee. Het onstuimige weer gaf de avond voor het evenement nog wat spanning bij de organisatie; ‘kunnen we Coronix door laten gaan, en staan alle luchtkussens goed vast’. Maar de weergoden zaten de houtdorp werkgroep van de Culturele Werkgroep Markering meer dan mee, het was zelfs tropisch warm op het hoofdveld van WVV’34.

De weidevogelgroep Hof van Twente bestaat dit jaar 25 jaar. Opgericht in 1996 door (de inmiddels overlden) Jan Koenderink uit Hengevelde (foto boven) als een enthousiaste groep vrijwilligers is de groep in 2003 overgegaan in de Stichting weidevogels Hof van Twente. Ook om de continuïteit van de groep te verzekeren in een veranderende wereld…. De weidevogelgroep houdt elk jaar bij hoeveel grutto’s, kieviten en andere vogels er zijn in de gemeente. Zo kunnen zij trends en ontwikkelingen volgen. Landelijk lijkt het slecht te gaan met de weidevogels, maar hoe zit dat in Hof van Twente? En wat kunnen we doen om de vogels te beschermen? We spraken Herman Kraak, coördinator van de weidevogelgroep over zijn passie.

Overal op en rond het schoolplein hangen (hingen inmiddels) stickers met ‘verboden toegang na 20.00 uur’, en dat er zelfs een boete op staat van 92 euro als men er zich niet aan houdt. Na enig rondvragen in de buurt lijkt dit een eenmansactie van de heer S, die notabele geen aanwonende is! Een aanwonende:
"Een 1 mans actie!  Hij heeft dit al voor de vakantie gedaan. Ook stuurt hij met regelmaat de jongeren weg van het  schoolplein na 20.00 uur!"

Al jaren gaan er stemmen op dat er een jeugdhonk zou komen in Hengevelde maar dat komt maar niet van de grond. Een van de 13/14-jarigen merkte terecht op: “Iedereen zegt waar we niet mogen zijn, niemand waar wel’. Wie is hieraan zet?
Tonnie Wegdam: