woensdag, 14 mei 2014 00:00

Wegdamnieuws vanavond op nieuw

Vanavond om 21 uur zijn we over gegaan op deze nieuwe website; het zal voor velen misschien even wennen zijn, maar kon deze manier konden we zoals reeds vermeld niet verder. Categorieën die een andere naam hebben gekregen, links van de Hengeveldse verenigingen onder 1 noemer en ga zo maar door. Ga het zien vanavond om klokslag 21.00 uur! Graag vernemen wij uw mening over de vernieuwing door te reageren onderaan bij dit artikel.

Glasvezel op bedrijventerrein Het Wegdam komt steeds dichterbij. Om tot een financieel sluitend project te komen heeft de provincie Overijssel een subsidie toegezegd van € 25.000. Aan het verlenen van de subsidie is door de provincie Overijssel een aantal randvoorwaarden gekoppeld. De gemeente Hof van Twente sluit hierbij aan en stelt indien aan de randvoorwaarden wordt voldaan ook € 25.000 beschikbaar, zo is vandaag bekend geworden. Hiermee is het project sluitend gemaakt. Met deze financiële bijdrage maakt de gemeente Hof van Twente het voor Cogas mogelijk om dit project te starten.

woensdag, 14 mei 2014 00:00

Voorjaarsfeest Markvelde 16-17-18 mei

Als eerste van de traditionele “voorjaarsklassiekers” staat in het weekend van 16 tot 18 mei het Voorjaarsfeest in Markvelde weer op de agenda.In de kleine buurtschap Markvelde is vrijwel iedereen op de één of andere wijze betrokken bij de organisatie of de voorbereiding van dit jaarlijkse feest. Daarmee is het een bijzonder gezellig en gemoedelijk weekend wat uitstraalt op alle bezoekers.

woensdag, 14 mei 2014 12:00

Wandelvierdaagse van start

Gisteren om 18.00 uur was het dan zover. “We hebben veel geluk gehad met het weer gezien de regen van de afgelopen dagen! In totaal hebben we 302 aanmeldingen gehad, inclusief ouders” aldus ëén van de leerkrachten. De tussenstop was bij de familie Blanckenborg aan de Oude Haaksberweg. Aanstaande vrijdag zal de traditionele intocht plaats vinden, deze keer met een extra feestelijk tintje. Dank zij de inzet van vele vrijwilligers is het eindelijk zover; het vernieuwde schoolplein is gereed. De opening gaat gelijk gepaard met de intocht van de wandelvierdaagse op vrijdag 16 mei 2014 vanaf 19.00 uur.

CDA en VVD in Hof van Twente hebben de formatie afgerond en een coalitieakkoord gesloten met de titel ‘Samen op een andere weg’. Ook is de portefeuilleverdeling vanmorgen bekend gemaakt. Wethouder Pieter van Zwanenburg blijft de komende vier jaar wethouder en is verantwoordelijk voor het sociale domein. De lijsttrekkers van het CDA en VVD, tijdens de afgelopen verkiezingen voor de gemeenteraad, zullen de overige twee posten gaan invullen. Zo zal Harry Scholten (CDA) verantwoordelijk worden voor financiën en Wim Meulenkamp (VVD) krijgt het ruimtelijk domein onder zijn hoede. Het nieuwe college wil de band met de burger verstevigen en staat ook voor een positievere houding naar de burger.
De fracties van het CDA en de VVD zijn verheugd over het bereikte resultaat en hebben er alle vertrouwen in dat het coalitieakkoord een brede basis biedt voor de coalitie en het college om waar mogelijk in samenwerking met de gehele raad, de komende vier jaar samen op een andere weg aan de slag te gaan.
Het coalitieakkoord, dat is gesloten tussen de fracties van het CDA en de VVD, geeft op hoofdlijnen het gewenste beleid voor de komende vier jaren aan:
Positief, optimistisch en samen actief: dit is de leidraad de komende vier jaar met als vraag: Wat zou je willen betekenen voor de samenleving?
Het positieve van de ander: belangrijk is het houdingsaspect; hoe benaderen we als gemeente de mensen en bedrijven in de gemeenschap; we staan niet tegenover de burger maar naast de burger; samen sterk is sociaal.
We gaan ook voor een optimaliseringslag: met duurzaamheid centraal in ons handelen vanuit de gedachte “people, planet, profit”; de komende jaren staan in het teken van de verdieping
De band met de burger verstevigen: hierbij het vrijwilligerswerk en mantelzorg als inspirerende voorbeelden; samen op een andere weg; sterk, sociaal, modern noaberschap met een faciliterende gemeente met minder regels en de burger voorop.
Zorg voor mensen: klaarstaan voor de kwetsbaren in de samenleving; zichtbaar en laagdrempelig, om zo mensen in hun kracht te zetten; we willen het verschil maken op het lokale niveau; streven naar zorg continuïteit en van daaruit betere zorg
Sober financieel beleid: financiële degelijkheid met een meerjarig sluitende begroting als basis.  
De hoofdpunten zullen worden uitgewerkt in een collegeprogramma, dat na de a.s. zomervakantie aangeboden zal worden. Het nieuwe college bestaat naast de burgemeester uit drie wethouders. De portefeuilleverdeling sluit aan bij de bestaande indeling van de programmabegroting waarbij als nieuw element enkele “cross” verbanden tussen de portefeuilles zijn gemaakt gebaseerd op het vier ogen principe. De fracties van het CDA en de VVD zijn verheugd over het bereikte resultaat en hebben er alle vertrouwen in dat het coalitieakkoord een brede basis biedt voor de coalitie en het college om waar mogelijk in samenwerking met de gehele raad, de komende vier jaar samen op een andere weg aan de slag te gaan.

Het gemeentebestuur van Hof van Twente in de collegeperiode 2014-2018 wordt dus gevormd door het CDA en de VVD. Dat is het resultaat van besprekingen tijdens de informatieronde die na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 zijn gevoerd. Vraag is: Wat zou je willen betekenen voor de samenleving in de volgende periode. CDA en VVD zien als leidraad: positief, optimistisch en samen actief. Als gemeente maken we een transitie en omslag door, omdat we van instantie die alles regelt geleidelijk overgaan naar het faciliteren van bewegingen en initiatieven in de samenleving. Het is een soort bewustwordingsproces dat niet alles meer vanuit de gemeente wordt geregeld. Uitgangspunt is een positieve houding naar de ander en openstaan voor zijn/haar ideeën. Het gaat erom, dat we de komende jaren een proces teweeg brengen waarmee de samenleving in haar eigen kracht kan komen. In de komende periode zullen er geen grote nieuwe dingen op de agenda komen. Dit is anders dan de afgelopen jaren, waarin juist een aantal grote projecten centraal stond. Belangrijk is het houdingsaspect. Hoe benaderen we als gemeente de mensen en bedrijven in de gemeenschap. We staan niet tegenover, maar naast de burger. Naast houding gaat het om een optimaliseringslag, waarin duurzaamheid vanuit de gedachte van “people, planet, profit” centraal staat in ons handelen. Kortom de komende jaren staan in het teken van de verdieping. Onze ambitie is om constant te vernieuwen in denken en aanpak. Ook bij de vier transities (werk, zorg, jeugd, passend onderwijs), staan vernieuwing en slim organiseren met de beschikbare middelen centraal.