donderdag 24 mei 2018
Inloggen

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

De komende dagen/weken zullen vele Hengeveldse ondernemers door leden van de  Lions Club telefonisch worden benaderd om de eventuele sponsor mogelijkheden met  te bespreken. De Lionsclub Haaksbergen organiseert een jaarlijks terugkerend festival, aantrekkelijk voor een groot en gevarieerd publiek, stimulerend voor de meer dan 600 deelnemers en interessant voor sponsoren om hun naam hieraan te verbinden.
Dit jaar vindt het Scholtenhagen Festival plaats op zondag 3 juni. Via www.scholtenhagenfestival.nl  zijn alle actuele ins en outs van het festival te lezen.
De opbrengsten zijn bestemd voor het steunen van goede doelen. 

 

Dit jaar bestaat het voorjaarsfeest in Markvelde 50 jaar en dat moet gevierd worden! Op vrijdagavond starten we met de M-factor en vanaf half 10 gaat het dak eraf met dj ROB TOONEN en The Coffecats. Op zaterdagavond komt de band Ancora en Kroepin naar Markvelde en zal er in een speciale tent een piraten battle zijn. Na het succes van vorig jaar is de Capri Roadshow ook weer aanwezig! Kaarten zijn in de voorverkoop € 8,- verkrijgbaar via www.ticketkantoor.nl/shop/ancoramarkvelde Aan de kassa zijn de kaarten € 10,-

Tijdens de Statenvergadering van 11 april dient een meerderheid van Provinciale Staten (CDA, SP, ChristenUnie, SGP, VVD, 50plus en GroenLinks) een motie in voor een provinciale stimuleringsregeling voor het verwijderen van asbestdaken.

De fracties van SP en CDA namen na verschillende gesprekken met betrokkenen het initiatief voor de motie. “Uit de vele gesprekken die wij inmiddels over asbest hebben gevoerd, komt geregeld naar voren dat men wel wil saneren maar dat de financiële middelen vaak niet toereikend zijn. Door de vele verschillende initiatieven die nu ontstaan op het gebied van asbestsanering, is dit hét moment om tot sanering over te gaan. Wij vinden dat de provincie hier een stimulerende rol kan en moet pakken”, aldus Bouwien Rutten (CDA) en Harry Broekhuijs (SP).

Grote opgave
In 2024 moeten alle daken in Overijssel asbestvrij zijn. Om dit te realiseren moet er nog heel hard gewerkt worden. Het idee van het fonds dat de Statenfracties in het leven willen roepen, is dat het functioneert als een lening. Als de lening is afbetaald kan dit opnieuw gebruikt worden om een particulier of bedrijf te helpen bij het saneren van asbestdaken. Naast het opzetten van de stimuleringsregeling roept de motie Gedeputeerde Staten ook op om de asbestproblematiek aan te melden als project om in aanmerking te komen voor de door het kabinet aangekondigde regiodeals. Als Overijssel inderdaad in aanmerking komt voor de regiodeal kan de provincie een flinke bijdrage vanuit het Rijk tegemoet zien. 

De dag na de opening van het HEBO housing project (KLIK HIER VOOR DEEL 1) vertrok een aantal personen weer vroeg uit het hotel om nogmaals naar het gebied terug te gaan. Dit keer konden we niet met de grote bus, dus gingen een paar personen vooruit met een kleine bus en een jeep. Zelf bezocht ik met Marcel van Rengs (Ten Brinke Foundation) 5 gezinnen die aan het “Cow project” mee doen. De kleine boerderijtjes lagen allemaal zo’n 5 minuten rijden van elkaar. Het was erg mooi te zien hoe deze mensen het opgepakt hebben en velen hebben inmiddels een klein stalletje kunnen zetten. Sommigen hebben daar al 4 tot 6 koeien in staan; het jongvee staat meestal aan een boom vastgemaakt naast de stal.
Wat opvalt zijn de verhalen van de mensen zelf en welke impact dit project op hun leven heeft:

Op vrijdag 6 april draaide het voor de leerlingen uit groep 4 en 6 de hele dag om biodiversiteit. Ze stonden te popelen om Wim Wijering van de Natuur- en vogelwerkgroep “de Grutto” te ontmoeten. Wim nam de leerlingen mee in een presentatie op het digibord over a. het belang van biodiversiteit en b. waarom vlinders en bijen moeten worden geholpen. In stilte sterven namelijk ontzettend veel bijen, vlinders en overige insecten, waardoor onze voedselketen in gevaar komt. Bestuivende insecten bevruchten immers 75 % van onze belangrijkste voedselgewassen. Daar komt nog bij dat veel traditionele akker- en veldbloemen uit ons landschap zijn verdwenen.
In Nederland en ook in Overijssel zijn intussen meerdere wilde bijensoorten uitgestorven:

all4gsm

Dorpsagenda powered

sio

agendahvelde

De verhalen van Gijs worden u aangeboden door

Reacties van lezers

Enquête

Hengevelde is toe aan een 'Dorpsraad'

Koop bij onze sponsoren

waar

WN op socialmedia

Zoeken op deze site!

Spreuk van de week

Niet wat je bent is wat je beperkt

Maar wat je denkt dat je niet bent

Tip spreuk: [email protected]

Koop bij onze sponsoren

Koop bij onze sponsoren