maandag 21 mei 2018
Inloggen

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

De Hof van Anpak’n gaat zich inzetten voor die inwoners in onze gemeente, dus ook in Hengevelde, om de minst bedeelden de helpende hand toe te steken. Deze klussendienst, welke door vrijwilligers uit alle kernen binnen de Hof van Twente wordt uitgevoerd, past wat basisactiviteiten niet langer onder Salut-Welzijn en hebben ze dit in goed overleg ondergebracht bij de Kringloop Hof van Twente deelnemer van de Coöperatie de Hof van Anpak’n, aan de Pastoriestraat 2 te Goor. De Klussendienst van SALUT gaat per 1 januari over naar de Stichting Kringloop Hof van Twente gevestigd aan de Pastoriestraat 2 te Goor.

Inwoners**) van Hof van Twente kunnen vanaf 1 januari 2018 subsidie aanvragen voor de verwijdering van asbestdaken op hun woning of bedrijfspand. Dat staat in de ‘Subsidieregeling sanering asbestdaken Gemeente Hof van Twente 2017-2023’. Doel van deze regeling is: het stimuleren van de verwijdering van asbestdaken in Hof van Twente. Het college heeft besloten om een subsidie te verstrekken van  €2,25 per m2 verwijderd asbestdak in het buitengebied. Voor verwijderd asbestdak in de bebouwde kom is de subsidie €4,50 per m2. Per adres wordt maximaal een bedrag van €25.000 aan subsidie verstrekt.

De ‘Subsidieregeling sanering asbestdaken Gemeente Hof van Twente 2017-2023 is gebaseerd op het Masterplan Asbest 2017. Dit Masterplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 17 oktober 2017. De subsidieregeling geldt daarom voor daken die na 17 oktober 2017 zijn gesaneerd. De subsidie moet digitaal worden aangevraagd. Inwoners die daar moeite mee hebben kunnen hierbij hulp vragen bij de gemeente. De subsidie kan worden aangevraagd vanaf 1 januari 2018. Dat kan dan dus ook nog voor daken die in de periode tussen 17 oktober en 31 december 2017 zijn gesaneerd. De aanvraag moet uiterlijk zes maanden na het verwijderen van het asbestdak worden ingediend. Belangrijke voorwaarde is dat de verwijdering van het asbestdak uitgevoerd is door een hiervoor gecertificeerd bedrijf. De subsidieregeling geldt alleen voor asbestdaken en niet voor andere toepassingen (zoals asbestdakbeschot).

De gemeente Hof van Twente heeft, vanuit haar geschiedenis,van alle gemeenten in Nederland het meeste te maken met de asbestproblematiek door bodemverontreiniging. Asbest staat opnieuw op de agenda in verband met het komende wettelijke verbod op asbestdaken, per 1 januari 2024. Daardoor komt er nu een asbestdakenopgave van meer dan 900.000 m2  in de gemeente bij . Voor de uitvoering van de Subsidieregeling sanering asbestdaken heeft de gemeente een budget beschikbaar van 1,8 miljoen euro. De subsidieregeling geldt tot 1 januari 2024. De gemeentelijke subsidie geldt naast de bestaande rijkssubsidieregeling. De regeling van de rijksoverheid geldt nog tot 1 januari 2020.

Het CDA Hof van Twente heeft zijn kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen gepresenteerd. 'Een lijst vol lokale toppers', aldus afdelingsvoorzitter Martin Verbeek na afloop van de goed bezochte Algemene ledenvergadering in de Molenaarshof in Diepenheim. Bij acclamatie werd Harry Scholten tot lijsttrekker gekozen. Achter lijsttrekker Harry Scholten uit Hengevelde staat Pieter van Zwanenburg uit Goor op plaats twee. Op plaats drie staat huidig fractievoorzitter Yvonne Nijhof-Sander uit Delden en op plaats vier Arjan Zandvoort uit Markelo. De top twaalf wordt gecompleteerd door Rudi Buschers uit Bentelo op plaats vijf en Arjan Mulder uit Delden op plaats zes en nieuwkomers Hanneke van Groningen-Lantink uit Ambt Delden en Riekele Bijleveld uit Goor op plaats zeven en acht. Op plaats negen staat het huidige raadslid André Pierik uit Ambt Delden, en vervolgens de nieuwkomers Eric Raanhuis uit Hengevelde, Anita Leeftink-Nijland uit Markelo en Stephanie Smit uit Goor op respectievelijk plaats tien tot en met twaalf.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op donderdag 4 januari 2018 wil het college van burgemeester en wethouders graag alle Nederlandse, Europese en Wereldkampioenen 2017 huldigen die in Hof van Twente wonen. De kampioenen die bij het gemeentebestuur bekend zijn, hebben hiervoor inmiddels een uitnodiging ontvangen. Bent u ook Nederlands, Europees of Wereldkampioen geworden in 2017 maar heeft u geen uitnodiging van het gemeentebestuur ontvangen? Laat het weten! Als u voor 21 december 2017 een mail stuurt naar: [email protected] ontvangt u alsnog een uitnodiging voor de huldiging.

Op dinsdag 19 december staat wijkbeheer in Hengevelde op de markt met informatie over strooien bij sneeuw en ijs. Ze kunnen u vertellen op welke wegen wordt gestrooid en welke wegen sneeuwvrij worden gemaakt als het blijft sneeuwen. Hebt u vragen breng ze dan een bezoekje. Ook als u een andere vraag hebt over uw wijk staan zij u graag te woord. “Wij hopen op mooi koud winterweer. Daarom trakteren we u op een lekker kopje erwtensoep als u ons bezoekt. Graag horen we ook van u wie we kunnen verrassen met een kerstlekkernij omdat hij of zij anderen helpt met het sneeuw- en ijsvrij maken van straat of stoep. Om u alvast voor te bereiden op de komende winter hebben wij voor elke bezoeker een gratis zak met strooizout. Onze voorraad is beperkt dus wees er op tijd bij! Zo kunnen we met elkaar de gladheid in onze gemeente bestrijden en genieten van de winter met zo min mogelijk valpartijen.
Wanneer en waar?

all4gsm

Dorpsagenda powered

sio

agendahvelde

De verhalen van Gijs worden u aangeboden door

Reacties van lezers

Enquête

Hengevelde is toe aan een 'Dorpsraad'

Koop bij onze sponsoren

waar

WN op socialmedia

Zoeken op deze site!

Spreuk van de week

Niet wat je bent is wat je beperkt

Maar wat je denkt dat je niet bent

Tip spreuk: [email protected]

Koop bij onze sponsoren

Koop bij onze sponsoren