woensdag, 11 december 2019 05:41

Strooiroutes rondom Hengevelde bekend

De gemeente heeft de zorgplicht voor onder andere het beheer van de gemeentelijke wegen, waarbij gezorgd moet worden voor de veiligheid op de weg. Een van de onderdelen van deze zorgplicht is een adequate uitvoering van de gladheidbestrijding. De uitvoering van de gladheidbestrijding is door de gemeente Hof van Twente gemandateerd aan Twente Milieu, waarbij op detacheringsbasis buitendienstmedewerkers en tractie van Gildebor worden ingezet. Het is van groot belang dat de doorgaande wegen en hoofdfietspaden in de winterperiode veilig en doelmatig gebruikt kunnen worden. Bij iedere winter zijn een goed en professioneel Beleids- en Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding van belang. Het hoofd kunnen bieden aan gevaarlijke winterse omstandigheden is de belangrijkste doelstelling van het Beleids- en Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding. Uiteraard enerzijds om de inwoner een zo veilig mogelijke route aan te bieden en anderzijds om aan te tonen dat de verantwoordelijken gladheid bestrijden op een wijze die ook redelijkerwijs verwacht mag worden.

dinsdag, 10 december 2019 11:37

Openingstijden gemeentehuis rondom feestdagen

Rondom de feestdagen zijn er andere openingstijden bij het gemeentehuis dan dat u van hen gewend bent. Hieronder leest u wanneer het gemeentehuis gesloten is en wanneer zij telefonisch beperkt bereikbaar zijn. 

Het gemeentehuis is gesloten op:

  • Woensdag 25 december (1e kerstdag)
  • Donderdag 26 december (2e kerstdag)
  • Woensdag 1 januari (nieuwjaarsdag) 

Op onderstaande dagen is het gemeentehuis gedeeltelijk gesloten: 

  • Donderdag 19 december vanaf 15.00 uur (personeelsbijeenkomst) 
  • Dinsdag 24 december vanaf 13.00 uur (kerstmiddag)
  • Maandag 31 december vanaf 13.00 uur (oudjaarsdag)

Telefonisch zijn wij op bovenstaande momenten ook niet bereikbaar.

De avondopenstelling vervalt op:

  • Vrijdag 27 december
  • Vrijdag 3 januari

De gemeente wenst u allen fijne feestdagen toe! 

In 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland is bevrijd. De gemeente Hof van Twente stelt een subsidie beschikbaar om deze heugelijke mijlpaal te vieren, zo is te lezen in het ‘Projectplan 75 jaar vrijheid’ op de website van de Hof van Twente. Opvallend genoeg is Hengevelde de enige kern in de Hof van Twente waar geen activiteiten gepland staan, op de jaarlijkse traditionele herdenking na. Hengevelde uitgezonderd heeft iedere kern heeft één of twee personen afgevaardigd om deel te nemen in een Hof-brede werkgroep. Bovendien ontvangt de kern Markelo een grote groep Canadezen voor een actieve deelname aan de verschillende activiteiten. Navraag door de redactie bij de gemeente leert het volgende: "Het projectplan is inmiddels gereed. Eerdere pogingen van ons om daar betrokkenheid vanuit Hengevelde bij te krijgen zijn niet gelukt. Het projectplan is opgesteld voor de subsidieverwerving bij het V-fonds en de provincie Overijssel. De aanvragen daarvoor zijn inmiddels ingediend. We kunnen er dus moeilijk nog aan sleutelen. Als iemand uit Hengevelde aan wil haken voor het vervolg is dat uiteraard prima! Dit kan zeker handig zijn voor afstemming voor zaken onderling", aldus een woordvoerder van de gemeente Hof van Twente. Daarom bij deze de oproep aan Hengeveldenaren, meldt u zich bij de gemeente om aan te sluiten bij de werkgroep en zo ook in Hengevelde aandacht te besteden aan 75 jaar vrijheid.

Twee weken geleden hebben de gemeente en de nieuwe organisatiegroep samen bekendgemaakt dat er plannen zijn voor een ‘Paardenmarkt nieuwe stijl’. Geen Hengeveldse handelaren meer op de Goorse paardenmarkt, überhaupt geen handel meer op de Goorse paardenmarkt die na meer dan 500 jaar een andere weg in zou slaan. Die bekendmaking heeft flink wat reacties opgeroepen. Tijdens de bijeenkomst ‘Goor borrelt’ van dinsdag 26 november heeft de organisatiegroep de plannen toegelicht en besproken met de aanwezigen. Daar heeft de groep goed geluisterd naar de reacties en ideeën van de aanwezigen. Op basis daarvan is het voorstel aangepast.