Onzekere periode maakt scherpe financiële keuzes nu moeilijk

Het budgettaire perspectief van de gemeente Hof van Twente komt steeds verder onder druk te staan. De stijgende kosten in o.a. de zorg, de dalende (dividend)inkomsten en stijgende risico’s hebben een negatief effect op de gemeentelijke begroting. Daar komen de kosten nog bij van de Coronacrisis, voor zover die niet worden gecompenseerd door het Rijk. Die combinatie van factoren, samen met de onzekerheid over de financiële effecten van de coronacrisis, maken het nog te vroeg om nu al ingrijpende keuzes te maken in een definitieve Kadernota.
Wethouder Harry Scholten: 

Wij hebben alle ondernemers en inwoners in het buitengebied van Hof van Twente begin dit jaar een enquête gestuurd van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Door de uitbraak van de coronacrisis is het proces een tijd stil komen te liggen. Wij stellen het op prijs wanneer u, als inwoner van het buitengebied van de gemeente Hof van Twente, de enquête alsnog wilt invullen. Wellicht heeft u tijdens de afgelopen coronaperiode meer thuis gewerkt en/of gefietst en gewandeld in uw thuisomgeving. Misschien zijn u daardoor bijzonderheden opgevallen.

De gemeente wil met de resultaten van de enquête een beeld krijgen in hoeverre de niet zichtbare criminaliteit een rol speelt in het buitengebied. Landelijk krijgt de politie signalen van toenemende criminaliteit in het buitengebied. In Hof van Twente lijkt het relatief veilig. De uitkomsten van de enquête zullen worden gebruikt door de werkgroep Keurmerk Veilig Buitengebied om een aantal maatregelen te treffen en bijeenkomsten te organiseren. De enquête is nog beschikbaar tot en met eind juni. U kunt de enquête vinden op onze website www.hofvantwente.nl/ccv.

Een mondkapje dragen, waar moet deze aan voldoen en waar kan ze kopen? In dit artikel vindt u alle belangrijke informatie. Wanneer is een mondkapje verplicht? In het OV is anderhalve meter afstand houden vaak niet mogelijk. Daarom is vanaf 1 juni het dragen van een mondkapje verplicht in het openbaar vervoer. Dit geldt voor alle reizigers vanaf 13 jaar in de trein, bus, metro en tram. Ook op veerponten is het dragen van een mondmasker verplicht. Op straat, in winkels of in andere openbare ruimtes is het dragen van een mondkapje niet nodig. Het dragen van een mondkapje is een aanvulling op de bestaande hygiëneregels.

Eerder werd de ambitie uitgesproken om de poorten van Zwembad de Mors open te gooien op 1 juni. Ondanks verruimde regelgeving en welwillendheid alom bleek dat niet haalbaar. Inmiddels is er een definitief baken uitgezet op dinsdag 9 juni. Op 5 en 8 juni wordt een voorverkoop gehouden. Hoewel de bedoeling is om het aanbod gedurende de zomer uit te breiden, geldt dat Delden en omstreken een lightversie van het zwemseizoen te wachten staat.

zondag, 24 mei 2020 06:10

De gemeente helpt!

De uitbraak van het Coronavirus heeft veel gevolgen. Dat geldt voor personen en organisaties. Als gemeente zijn we er om personen en organisaties zo goed mogelijk te helpen en te ondersteunen. Met veel organisaties hebben we persoonlijk contact, zoals ondernemers en de grotere instellingen zoals De Reggehof en de bibliotheken. Daardoor hebben we redelijk inzicht in wat er speelt bij deze organisaties.
Van de kleinere instellingen en die instellingen waar de gemeente geen (directe) subsidierelatie mee heeft is ons beeld nog niet compleet”. We merken dat deze groepen zich minder gauw melden. Misschien is dat omdat zij normaal gesproken voor hun activiteiten ook geen contact hebben met de gemeente.