Bijna driehonderd wielrenners stappen in juni op de fiets voor Cycle for Hope, een toertocht die in Nederland zijn weerga niet kent. In estafettevorm leggen de fietsers in slechts twee dagen tijd 1200 kilometer af. Met deze sportieve uitdaging halen zij geld op voor Stichting De Hoop. De estafette teams wisselen vrijdagmiddag 26 juni bij De Kroeze Danne te Ambt Delden. “We fietsen dit Rondje Nederland onder het motto ‘Jouw afzien is omzien naar anderen’. In slechts 48 uur op de racefiets het hele land doorkruisen, is zeker afzien!” vindt Maarten Ouweneel, verantwoordelijk voor evenementenorganisatie bij Stichting Vrienden van De Hoop. Het afzien op de fiets staat symbool voor het proces dat cliënten van Stichting De Hoop doormaken in hun strijd voor een nieuw leven. Opklimmen uit een zwerversleven, verslaving of prostitutie, kun je niet alleen. Cycle for Hope ondersteunt met de sponsoropbrengst de hulp die De Hoop biedt op verschillende plaatsen in heel Nederland. Van vrijblijvende steun in inloophuizen tot opvang voor langere termijn.

Saldo 2014 positief, maar gemeente blijft veilig begroten

Gemeente Hof van Twente heeft het jaar 2014 afgesloten met een positief saldo van ruim 4 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarrekening en het jaarverslag 2014. Met deze stukken legt het college van burgemeester en wethouders beleidsmatig en financieel verantwoording af. Wethouder Harry Scholten is tevreden, maar rekent zich niet rijk: “Het is een mooi resultaat, maar het wordt vooral veroorzaakt door incidentele meevallers. Dat betekent dat we naar de toekomst toe gewoon veilig blijven begroten.”Het college heeft de jaarrekening en het jaarverslag aangeboden aan de gemeenteraad ter vaststelling. De raad behandelt de jaarrekening en het jaarverslag in de raadsvergadering van dinsdag 16 juni.

“Gezonde financiële huishouding”:

 

 

vrijdag, 05 juni 2015 08:18

Categorie T op het rijbewijs

Op 1 juli 2015 wordt de categorie T op het rijbewijs ingevoerd. In de volksmond wordt dit het tractorrijbewijs genoemd. Deze categorie geldt voor het rijden op de openbare weg met land- en bosbouwtrekkers (LBT) en motorrijtuigen met beperkte snelheid

Wat houdt de categorie T in?

Met de categorie T op het rijbewijs mag u (vanaf 16 jaar) een LBT en een MMBS met aanhangwagen besturen op de openbare weg. De categorie T is niet verplicht voor een LBT of een MMBS die niet breder is dan 130 cm en één van de volgende functionaliteiten heeft: maaien, onkruid bestrijden, vegen, sneeuwruimen, gladheid bestrijden of hondenpoep verzamelen. 

Hoe krijg ik de categorie T op mijn rijbewijs?

Ik heb een geldig rijbewijs met de categorie B

U krijgt bij de eerst volgende vernieuwing/vervanging van uw rijbewijs automatisch de categorie T bijgeschreven. U moet wel aan de volgende voorwaarden voldoen;

  • uw rijbewijs B is afgegeven voor 1 juli 2015;
  • u bent op het moment van de aanvraag voor een rijbewijs 18 jaar of ouder;
  • de categorie B op uw rijbewijs is niet ongeldig verklaard.

Tot deze vernieuwing is de categorie B geldig voor het besturen van een LBT en een MMBS. 

Haalt u na 1 juli 2015 de categorie C, dan krijgt u ook de categorie T automatisch bijgeschreven. 

Het is ook mogelijk om de categorie T eerder bijgeschreven te krijgen dan de reguliere vernieuwing van uw rijbewijs na 1 juli 2015. U kunt hier bijvoorbeeld gebruik van maken als u een bewijs nodig heeft voor het besturen van een LBT of MMBS in het buitenland. De kosten voor het aanvragen van een nieuw rijbewijs zijn voor de aanvrager. 

Ik heb een trekkercertificaat en geen rijbewijs met de categorie B

Het is vanaf 1 juli 2015 mogelijk om uw trekkercertificaat om te wisselen voor een categorie T op het rijbewijs. Dit kan tot 1 juli 2016 en gaat via de RDW. 

Ik heb geen trekkercertificaat en geen rijbewijs met de categorie B

Zorg dat u vóór 1 juli 2015 alsnog een trekkercertificaat haalt en wissel deze vervolgens om voor een categorie T op het rijbewijs. U kunt er ook voor kiezen om na 1 juli 2015 een theorie- en praktijkexamen af te leggen voor de categorie T bij het CBR. 

Overgangsperiode

Voor de omwisseling van het trekkercertificaat naar de categorie T op het rijbewijs geldt een overgangsperiode van 1 jaar. Dit betekent dat u uw trekkercertificaat moet omwisselen vóór 1 juli 2016. 

Meer informatie kunt u vinden op www.rijbewijs.nl en www.rdw.nl.

De Hof van Twente stelt een bedrag van 15.000 euro beschikbaar voor de viering van het 15-jarig bestaan van de gemeente in 2015. Een werkgroep bestaande uit inwoners van de verschillende kernen moeten krijgen de opdracht het basisidee verder uit te werken in samenspraak met het nog te vormen lokale organisatiecomité en sleutelfiguren uit de gemeentelijke organisatie.

“Er leefden binnen de gemeentelijke organisatie al wat ideeën om aan het 15-jarig bestaan van de gemeente Hof van Twente wat extra aandacht te schenken”, zo staat te lezen in het collegevoorstel. “Ondanks de wat sombere tijdgeest is het toch goed om een bescheiden feestje te vieren en om eens te laten zien hoe ver de gemeentelijke organisatie nu is in haar ontwikkeling en waar zij nu staat en wat zij voor de samenleving kan betekenen.”

Het thema van het 15-jarig bestaan wordt: verbinding en samenwerken. “Dit kan zijn verbinding en samenwerking tussen kernen en buurtschappen, verenigingen en instellingen in Hof van Twente. De nadruk zou kunnen liggen op innovatieve verbindings- en samenwerkingsprojecten.”

dinsdag, 02 juni 2015 06:07

College stelt Economische Visie vast

Ondernemers en de gemeente Hof van Twente hebben samen een economische visie opgesteld die de kernen sterker moet maken. De visie heeft al hoofdthema’s Detailhandel, Vrijetijdseconomie en Arbeidsparticipatie. De visie gaat gepaard met een actieplan waarbinnen projecten worden uitgevoerd. Het is aan de gemeente en de ondernemers gezamenlijk om invulling te geven aan dat plan. De projecten moeten meetbare doelen hebben om de effecten van de projecten goed te kunnen beoordelen en evalueren. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiervoor 1,5 miljoen euro beschikbaar te stellen. Voor het thema Detailhandel wordt het actieplan uitgewerkt onder leiding van Cor Molenaar, expert op het gebied van eMarketing. Hij heeft samen met vertegenwoordigers van de ondernemersverenigingen al een ronde gemaakt langs de kernen om te inventariseren waar de kansen liggen. Het actieplan zal zich richten op verbetering van de centrumbeleving / detailhandel in de kernen van Hof van Twenteen samenwerking met de vrijetijdseconomie. Doel voor het thema Detailhandel is een toename van bestedingen in winkels en een stijging van de bezoekersaantallen in Hof van Twente. Op terrein van vrijetijdseconomie en arbeidsparticipatie volgt een uitwerking samen met o.a. de VVV, vrijetijdsondernemers en maatschappelijke partners.