Afvalkalender 2023

Gemeente Hof van Twente is per 1 juli 2022 over gegaan op een ander inzamelschema.

KLIK HIER VOOR DE SCHEMA’S

Dit doen we omdat het afval steeds beter gescheiden wordt. Daardoor is er veel minder restafval. Omdat de wagens van Twente Milieu minder vaak rijden en dus minder CO2 uitstoten, is het ook duurzamer. Daarnaast zijn de kosten voor het inzamelen van afval hoog. Om het betaalbaar te houden is er voor dit afvalschema gekozen.

Afvalsoort zoals het nu is Nieuw per 1 juli 2022
Groente-, fruit- en tuinafval Tweewekelijks Tweewekelijks – dit verandert niet
Verpakkingen Tweewekelijks Driewekelijks
Restafval Tweewekelijks Vierwekelijks

Het kan zijn dat u door het veranderde schema verpakkingenafval heeft dat niet meer in uw container past. Of u heeft juist minder restafval omdat u het afval zo goed scheidt. Wat kunt u dan doen? Kijk hieronder wat er allemaal mogelijk is.

Containers omwisselen voor een ander formaat

Heeft u steeds minder restafval, dan kunt u een grote grijze container (240 liter) omwisselen voor een kleinere (140 liter). Het omwisselen van een container voor een ander formaat kost € 25. Het legen van een kleine grijze container is goedkoper. Hoe minder restafval u heeft hoe minder u betaalt. U kunt het omwisselen van uw container digitaal aanvragen op de website van de gemeente: https://www.hofvantwente.nl/afval/afvalcontainer-omwisselen.

Een extra container aanvragen

U kunt ook een extra container aanvragen voor restafval en gft-afval wanneer u meer afval heeft. U kunt geen extra container voor verpakkingen aanvragen (container met oranje deksel). Voor een extra restafval- of gft-container betaalt u € 25 per container (en jaarlijks  € 30) U kunt dit aanvragen op de website van de gemeente: https://www.hofvantwente.nl/afval/afvalcontainer-omwisselen.

Maak gebruik van verzamelcontainers of het Milieupark

Heeft u te weinig ruimte in uw container, dan kunt u uw afval ook wegbrengen naar verzamelcontainers in de gemeente. Deze staan meestal in de buurt van een supermarkt op een zogenaamd milieuplein waar u ook glas en soms textiel of papier kwijt kunt. Kijk voor de meer informatie en containerlocaties op de website van Twente Milieu Twente Milieu | Hof van Twente | Afvalsoorten – Overzicht of in de Twente Milieu app.

Ook kunt u veel afval gratis inleveren bij het Milieupark aan de Mossendamsdwarsweg in Goor. Denk daarbij aan groenafval, papier, elektrische apparaten en verpakkingen (plastic, blik en drinkpakken). Brengt u restafval (grof vuil) naar het Milieupark aan de Mossendamsweg in Goor, dan betaalt u daarvoor. Kijk voor tarieven en meer informatie op Milieupark Hof van Twente | Gemeente Hof van Twente.

U kunt uw afvalpas geschikt laten maken voor een ondergrondse restafvalcontainer als u meer restafval hebt dan u kwijt kunt in uw grijze container. Ook kunt u uw (grijze) restafvalcontainer laten ophalen en alleen gebruik maken van de ondergrondse restafvalcontainer. Wilt u uw afvalpas geschikt laten maken dan kan dat bij de gemeente, afdeling belastingen.

Medisch afval

Heeft u onvermijdbaar medisch afval dan heeft u recht op een tegemoetkoming. Onder medisch afval verstaan we bijvoorbeeld stomamateriaal, incontinentiemateriaal en dialysemateriaal. U kunt een tegemoetkoming aanvragen op de website van de gemeente https://www.hofvantwente.nl/afval/tegemoetkoming-medisch-afval

Afvalkalender

Wilt u weten wanneer u welke container aan de weg kunt zetten, kijk dan op de afvalkalender van Twente Milieu. Heeft u een smartphone dan kunt u de Twente Milieu app downloaden. Kunt u de afvalkalender niet digitaal bekijken, neem dan contact op met Twente Milieu of met de gemeente. Ook kunt u iemand in uw omgeving vragen om de afvalkalender voor u te printen.

Communicatie over afval

In de aanloop naar de invoering van het nieuwe inzamelschema, heeft u een nieuwsbrief ontvangen.  Ook in gemeentenieuws in het Hofweekblad houden we u op de hoogte over alles rondom afval. Wilt u een digitale nieuwsbrief met nieuws en updates over afval schrijf u dan in voor de nieuwsbrief van Twente Milieu: www.twentemilieu.nl/nieuwsbrief