Pieter Column: Toekomst Hengevelde in de Kerk geboren en op de belangrijkheid gedoopt (51)

Eindelijk was het dan zover. Ook in Hengevelde kon men meedenken over de toekomst van Hengevelde. Dit op velerlei gebied. De onderliggende spreuk sprak mee enorm aan: ”Geen tijdperk van veranderingen, maar verandering van tijdperken”. Albert Einstein schreef: “Meer dan het verleden, interesseert mij de toekomst want daarin ben ik van plan te leven”.

Waar kun je deze futuristische ideeën, beter geboren laten worden dan in de kerk. De vertrouwde Petrus- en Pauluskerk. De plek waar al heel lang mensen samen komen, om te bidden, zingen maar vooral luisteren. De pastoor ging voor en bepaalde altijd wat er gebeurde. Je moest vooral stil zijn. Als kind werd ik vaak door mijn ouders tot stilte gemaand wanneer ik weer samen met mijn broer te veel lawaai maakte. Het was altijd echt een eenrichtingsverkeer.

De avond over een “Toekomstig Hengevelde” was toch totaal anders. Je praat zelfs met je “mede-bankgenoten” in de goed gevulde kerk. De organisatie had in een snelkookpan een aantal onderwerpen naar boven getoverd. Na een korte bestudering zag ik gelijk dat ze op alfabetische volgorde op papier stonden. Dat is wel zo eerlijk. Want wat vinden wij belangrijk? Snel kijkend valt mij op dat “de kerk”, waar wij nu samen komen, niet in het “bestendigheidslijstje” voorkomt. Gek eigenlijk: je mag deze avond jong en oud ontvangen, maar maakt geen kans om mee te werken aan een toekomstbestendig Hengevelde! Maar wat vind ik dan belangrijk? De onderwerpen flitsen aan mij voorbij: biodiversiteit, cultuur, dorpsraad, duurzaamheid, energietransitie, leefbaarheid, onderwijs en sport, ondernemen, toerisme, veiligheid. Wonen, zorg.

Na de presentatie met toelichting werden de onderwerpen in kleinere groepen besproken. Niet alleen in de kerk maar ook bij Herberg de Gebrande Waateren. De kerk weer eeuwenlang gekoppeld aan een horecalocatie. En zo hoort het ook!

Interessant was vooral de keuzes van alle aanwezige dorpsgenoten. Wonen is voor veel aanwezigen zeer belangrijk. Gelukkig hebben we de Marke3 en de rood voor rood “uitstulpingen”. Maar je moet in de toekomst kijken. Het dorp blijft leefbaar wanneer vooral jonge mensen in Hengevelde kunnen blijven wonen. Goed voor de school en het verenigingsleven. Waar wordt de volgende bouwlocatie geboren? Op nummer twee wordt “sport en bewegen” genoemd.

Ja, met een levendige 87-jarige voetbalvereniging en vele andere sportverenigingen is bewegen in teamverband of individueel zeer belangrijk. Om alle belangrijke items en wensen bij het gemeentebestuur bespreekbaar te maken, kiest men voor de wenselijkheid van een “dorpsraad”(plaats 3). Ook al hebben we Harrie Scholten als wethouder in ons dorp. Overleg, maar vooral “plannen warm houden” en steeds maar weer onder de aandacht brengen is heel essentieel in de verwezenlijking van wensen. Heel lang aandringen leidt altijd tot iets. Vergelijk het maar met het gezeur van kinderen. “Leefbaarheid” staat op nummer 4. Wel eigenlijk heel bijzonder omdat alle punten bij elkaar met leefbaarheid te maken hebben. Het is een verzameling van alle bespreekpunten van die avond! Ook vinden we onderwijs belangrijk. Al heb ik persoonlijk wel een hogere klassering gegeven.

Maar dan “de kerk”. Vroeger het sociale en gelovig gezicht van onze dorpsgemeenschap. De nummer 1 van Hengevelde en omgeving. Hoorbaar tot in de verre omtrek. Op deze avond krijgt “de kerk” nummer 12 in de lijst van belangrijkheid op toekomstbestendigheidslijst. Gelijk denk ik bij de twaalfde plaats aan de twaalf apostelen. Het is eigenlijk een degradatie plek. Misschien zien we de kerk bij een volgende peiling wel helemaal niet meer terug in de ranking. En dat zal jammer zijn!

 

Ik vlieg weg………….

Pieter Column