Start renovatiewerkzaamheden kleedkamers W.V.V.’34

Dit weekend zal er gestart worden met de voorbereidingen voor de renovatiewerkzaamheden van de kleedkamers bij W.V.V.’34 op Sportpark Rupertserve.

Waarom gaan we dit nu doen?
Het is noodzakelijk dat we de kleedkamers op korte termijn gaan renoveren. Er zijn lekkages, de installaties zijn verouderd en dit zou in de toekomst mogelijke gezondheidsgevaren kunnen opleveren. Dat willen we uiteraard niet. Daarnaast hebben we na gesprekken met de gemeente ook subsidie ontvangen voor deze renovatiewerkzaamheden. Al deze genoemde redenen zorgen ervoor dat we juist nu door willen zetten. Op deze manier investeren we op een verantwoorde manier ter overbrugging naar een gezamenlijke multifunctionele accommodatie (MFA) voor sportend Hengevelde.

Hoe en door wie?
We zullen de meeste werkzaamheden in eigen beheer gaan uitvoeren. We zijn al heel blij met de vele vrijwilligers die willen gaan helpen met de renovatie, waarvoor dank. Dat neemt niet weg dat we nog steeds mensen kunnen gebruiken om te helpen, dus aanmeldingen zijn altijd welkom! De afgelopen maanden heeft de bouwcommissie van W.V.V.’34 de plannen uitgewerkt. De  tekeningen en planningen zijn gemaakt in samenwerking met Installatietechniek Semmekrot, 2 Steps Ahead en Bouwbedrijf ten Heggeler. Nu kunnen we dus eindelijk echt van start, daar zijn we blij mee!

Wat betekent dit?
De verwachting is nu dat we tot eind maart druk zullen zijn met alle werkzaamheden. Dat betekent in ieder geval dat we in die periode niet alle kleedkamers kunnen gebruiken. Dat betekent ook dat we hierbij alvast graag om een ieders begrip willen vragen. Dit vanwege het feit dat we minder kleedkamers kunnen gebruiken, maar ook omdat het vanwege allerlei redenen wellicht kan zijn dat de planning toch uit gaat lopen. Het zou ook kunnen dat we op het laatste moment toch moeten wisselen met bijvoorbeeld kleedkamerindelingen en jullie daar dan misschien pas kort van te voren over kunnen informeren. We hopen op jullie begrip en medewerking tijdens deze periode.

Uiteraard proberen we iedereen zo goed mogelijk en op tijd te informeren. Dit gaan we doen via de verschillende appgroepen, maar ook via onze website en onze Facebookpagina. Houd deze dus in de gaten.

Noordman Fysio zal overigens vanwege de werkzaamheden ook tijdelijk verhuizen uit de kelder en gebruik maken van de ruimte van Semmekrot aan de Goorsestraat.

Vooralsnog gelden in de periode tot eind maart in ieder geval de volgende uitgangspunten:

  • Bij de wedstrijden kunnen onze gasten in principe gewoon gebruik maken van de kleedkamers op Sportpark Rupertserve. In sommige gevallen zal dit zowel bij de jeugd als bij de senioren wel kunnen betekenen dat kleedkamers gedeeld zullen worden.
  • Onze eigen jeugd(teams) gaat/gaan altijd thuis douchen (na wedstrijden en na trainingen), met uitzondering van de JO19-1 voor de training op de donderdagavond, die avond kunnen zij gebruik maken van de douches in de kleedkamer op Sportpark Rupertserve.
  • Wat betreft de seniorenteams, Walking Football en 35+ voetbal zijn we nog aan het onderzoeken hoe de indeling gaat plaatsvinden. Hierover volgt binnenkort meer informatie.
  • Per week wordt voor alle wedstrijden bekeken of thuisspelende teams op Sportpark Rupertserve kunnen douchen.
  • Voor de trainingen en wedstrijden volgt binnenkort een schema op onze website en onze Facebookpagina met een kleedkamerindeling per week. Vriendelijk verzoek aan iedereen om deze indeling aan te houden. Het kan wellicht zo zijn dat 2 teams een kleedkamer delen. Wij hopen op jullie begrip hierbij.

Uiteraard is e.e.a. ook afhankelijk van de op dat moment geldende Coronamaatregelen, ook hierover blijven we via de genoemde kanalen communiceren zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn.

We hopen jullie op deze manier te hebben meegenomen in de komende ontwikkelingen op Sportpark Rupertserve. Wij verwachten dat deze renovatie een mooie en vooral ook veilige en verantwoorde verbetering zal zijn ter overbrugging naar de multifunctionele accommodatie (MFA).

Bestuur W.V.V.’34

(Bron: www.wvv34.nl)