Uitnodiging aanmelding jaarvergadering W.V.V.’34 voor leden

Aan: alle leden van W.V.V.’34
Betreft: Uitnodiging aanmelding jaarvergadering W.V.V.'34

Beste leden,

De jaarvergadering van W.V.V.’34 vindt plaats op maandag 21 september 2020 om 20.30 uur. Hierbij nodigen wij u hiervoor uit. Echter, zoals zo veel dingen zal ook onze jaarvergadering vanwege Corona een andere voorbereiding en invulling vragen dan gebruikelijk. Om in te kunnen schatten met hoeveel bezoekers wij rekening moeten houden werken wij dit jaar met aanmelding voor deze vergadering.

Wilt u de vergadering bijwonen dan moet u zich voor maandag 7 september a.s. aanmelden bij ons secretariaat, Monique Rotink. Dit kan per mail via secretaris@wvv34.nl of per telefoon of WhatsApp naar nummer 06 – 54 75 75 28.

Heeft u zich niet aangemeld, dan kunnen wij u helaas geen toegang geven tot de vergadering.

Na 7 september informeren wij u verder over de locatie, agenda en de evt. extra maatregelen die we treffen. Indien het aantal aanmeldingen groot is, kan de situatie zich voordoen dat we de vergadering op twee avonden organiseren en de aangemelde personen over twee avonden verdelen. Alles is onder voorbehoud van toekomstige Corona-maatregelen vanuit onze overheid.

Alvast dank voor uw medewerking en we zien uw aanmelding graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens bestuur W.V.V.’34
Monique Rotink, secretariaat

(bron: www.wvv34.nl)