Vanavond jaarvergadering W.V.V.’34

Maandagavond 16 september a.s. om 20.30 uur vindt de jaarlijkse jaarvergadering van W.V.V.'34 plaats in de kantine op het sportpark. 
Het belooft een informatieve avond te worden waarin ook de eerste contouren worden geschetst van onze toekomstige sportaccommodatie. Komt dus allen! 

Hieronder de agenda: 

Agenda

 • Aanvang 20.30 uur
 • Opening
 • Notulen jaarvergadering 2018
 • Jaarverslag secretaris
 • Jaarverslag penningmeester
 • Jaarverslag Vrienden van W.V.V.'34
 • Verslag kascommissie
 • Verkiezing kascommissie
 • Mededelingen verschillende commissies
  - Voetbaltechnische zaken inclusief jeugdzaken
  - Buiten- en binnen accommodatie
  - Commissie communicatie
  - Sponsorzaken
  - JAC zaken
 • Mededelingen bestuur

Pauze

 • Sportpark van de toekomst
 • Jubilea en onderscheidingen
 • Bestuursverkiezing 
  - Aftredend (niet herkiesbaar): Christiaan Spijkerman, Harrie Spekreijse
  - Voorgestelde kandidaten door bestuur: Marieke Vogt, Jan Smit
  - Aftredend (herkiesbaar): Miriam Doeschot, Johan Vogt
  - Tegenkandidaten kunnen schriftelijk bij de secretaris aangedragen worden tot 24 uur voor aanvang van de vergadering en voorzien van drie namen en handtekeningen van leden van W.V.V.'34
 • Rondvraag
 • Sluiting rond 22.30 - 22.45 uur