W.V.V.’34 nodigt leden uit voor jaarvergadering

Hierbij nodigen wij alle leden van 16 jaar en ouder van harte uit voor de jaarlijkse ledenvergadering, die dit jaar zal plaatsvinden op maandag 20 september a.s. om 20.30 uur.

Lokatie: Kantine van W.V.V.`34.

Agenda:
Start 20.30 uur:

 • Opening
 • Notulen jaarvergadering 2020
 • Jaarverslag secretaris 2020-2021
 • Jaarverslag penningmeester 2020-2021
 • Begroting penningmeester 2021-2022
 • Jaarverslag Vrienden van W.V.V.’34
 • Verslag kascommissie
 • Verkiezing kascommissie
 • Mededelingen verschillende commissies
  • Voetbaltechnische zaken incl. jeugdzaken
  • Buiten- en binnen accommodatie
  • Sponsorzaken
  • JAC
 • Mededelingen bestuur

Pauze

 • Verbouw / nieuwbouw
 • Jubilea en onderscheidingen
 • Bestuursverkiezing
  • Aftredend (herkiesbaar): Marieke Vogt, Maurice Workel
 • Rondvraag

Sluiting 22.30 uur

Belangrijk:

Gezien het aantal leden/mogelijke opkomst bij de jaarvergadering, verwachten we dat het niet mogelijk zal zijn om 1,5 meter afstand te kunnen houden in de kantine. Om deze reden vragen we de leden om een geldig Coronatoegangsbewijs te kunnen laten zien bij deze jaarvergadering.

Een Coronatoegangsbewijs kan verkregen worden op 1 van de volgende manieren:

 1. Vaccinatiebewijs: dit toont aan dat je minimaal 2 weken geleden volledig bent gevaccineerd.
 2. Herstelbewijs: dit toont aan dat je herstelt bent van Corona. Je besmetting moet hiervoor minimaal 11 dagen daarvoor geregistreerd zijn door de GGD.
 3. Negatief testbewijs: Maximaal 24 uur en minimaal 2 uur voor aanvang van de jaarvergadering heb je je laten testen via Testen voor Toegang.

Je kunt je Coronatoegangsbewijs ontvangen als QR code in de Coronacheck app of als PDF document per mail.

Let op! je Coronatoegangsbewijs is enkel geldig in combinatie met identificatie. Neem daarom dus ook een ID-bewijs mee naar de jaarvergadering.

Kijk voor meer informatie over het Coronatoegangsbewijs of het testen op testenvoortoegang.nl of Coronatoegangsbewijs voor evenementen met CoronaCheck | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Graag tot 20 september a.s.!

Bestuur W.V.V.’34

(bron: www.wvv34.nl)